№ з/п
Назва лабораторій, спеціалізованих кабінетів, площа
Назва дисципліни за навчальним планом
Наявне технічне забезпечення (обладнання)
1.Історії України, кабінет № 9, 69,4м2Історія України,
правознавство,
Ілюстрований матеріал з історії України, стінні карти – хронологічні таблиці.
2.Української мови та літератури, кабінет № 25, 87,0м2

Українська мова (за професійним спрямуванням)Документи МОН України, Кабінету Міністрів щодо функціонування української мови, комп’ютерні презентації, аудіо-відео матеріали з етики ділового спілкування, таблиці по стилях мови, зразки документів, реквізити окремих документів, формуляри документів, інформація з техніки роботи х документами, схеми до тем , стенди «Доля мови в Україні», «Закон про мови».
3Української та зарубіжної літератури, кабінет № 43, 34,4м2КультурологіяМультимедійна техніка, комп’ютерні презентації, фрагмент фільмів, презентації подій культурного життя.
4.Філософії, кабінет № 231, 48,0м2Основи філософських знаньДіапроектор, тематичні папки, дидактичні матеріали, методичні розробки уроків, таблиці, плакати, спеціалізовані стенди.
5.Кабінет економіки № 11, 55,1м2Економічна теорія; економіка,
організація і планування виробництва; основи підприємницької діяльності
Систематизовані поурочні та тематичні папки, дидактичні матеріали, методичні розробки уроків, таблиці, плакати «Економічна теорія», стенди «Економіка, як наука», відеоматеріали.
6.Політології, кабінет № 233, 48,0м2Соціологія, політологіяНавчально-методична література стенди, відеоматеріали.
7.Іноземної мови, кабінет № 10 34,1 м2
Іноземної мови (з професійним спрямуванням) №26, 18,0м2
Іноземна мова
(за професійним
спрямуванням)
Мультимедійна техніка, таблиці, роздатковий та дидактичний матеріал, таблиці «Порядок слів у реченні», «Запитання до різних слів у реченні», «The sentence», «Adverb», «Аdjective», «Numerals», «Pronouns», «Modal verbs», «Irregular verbs», «What time is it now». Карти «Ukraine», «Europe», «Australia.New Zealand», «Deutland». Стенди «Detsche alphabet», «Why should we foreign languages», «Famous phrasts about English», «Beruhmte Satze uber Deutsch», стенди «Граматика англійської мови», «Карта США», «Карта Великобританії», «Карта Німечини», «Портрети американських та британських письменників», плакати «Oskar Wilde», «William Shakespeare».
8.Спортивний зал 293,0м2, стадіонФізичне вихованняСпортивний інвентар.
9.Вищої математики кабінет № 32, 51,9м2Вища математикаКомп’ютери, поурочні та тематичні папки, дидактичні матеріали, методичні розробки уроків, таблиці, плакати, стенди.
10.Кабінет інженерної графіки, №402,
60,2м2
Інженерна графікаКомп'ютери.
11.Лабораторія технічної механіки, №213, 60,0м2Технічна механікаДіапроектор, комп’ютери.
12.Кабінет комп’ютерної техніки та програмування №23, 86м2Інформатика та комп’ютерна технікаКомп’ютери, мультимедійна техніка.
13.Кабінет загальної електротехніки, №40, 47,4м2Теоретичні основи електротехнікиКомп’ютери,телевізор, прилади для проведення лабораторних робіт.
14.Кабінет медичних знань, № 54, 48,0м2Безпека життєдіяльностіНормативно-правові акти про безпеку життєдіяльності, методична і довідкова література, директивні, плакати, стенди, схеми, макети, моделі, кіно-, відео- і діафільми, зразки засобів індивідуального та колективного захисту, приладів та пристроїв безпеки, схеми заземлення та занулення, графопроектор. Відеомагнітофон, телевізор.
15.Біології і географії, кабінет № 39 48,0м2Основи екологія,
екологічна економіка
Графопроектор, кодоскоп, лабораторне обладнання, муляжі, мікроскопи. Стенди «Охорона навколишнього середовища», «Екологічні фактори», «Види екологічних збитків», комплекти плакатів, роздатковий матеріал для проведення практичних занять, відео матеріали – уривки з фільмів на екологічну тематику.
16.«Обладнання побутового обслуговування», кабінет №21а,
61м2
Електричні апарати та машини електропобутової техніки; електропобутова техніка; сучасна електропобутова техніка, промислове холодильне обладнанняНавчально-методична література, пральні машини, демонстаційні стенди пральних машин, демонстраційні стенди холодильників, лабораторні стенди пральних машин, лабораторний стенд на базі холодильника , холодильники.
17.Спеціалізована лабораторія загальної електротехніки кабінет № 104, 100м2Електричні вимірювання Діапроектор, стенди, вимірювальні прилади.
18.Лабораторія промислової електроніки № 109, 29,7м2Основи електронікиКомп’ютери, прилади для виконання лабораторних робіт.
19.Кабінет Інформаційно-комунікативних технологій, № 20, 70,6м2Комп'ютерні мережіКомп’ютери, прилади для виконання лабораторних робіт.
20.Спеціалізована лабораторія теоретичних основ електротехніки, №105, 54м2Автоматика та мікропроцесорна технікаЛабораторні стенди: «Дослідження двопизиційного релейного регулятора», «Дослідження система автоматичної підтримки частоти генератора змінного
струму», «Дослідження систем стабілізації наруги на базі вугільного регулятора напруги», «Дослідження систем стабілізації напруги на базі транзисторного регулятора напруги».
21. Кабінет технології та обладнання підприємств, № 28, 49 м2Електропобутова техніка, сучасна електропобутова технікаНавчально-методична література, швейні машини, прес гладильний, ніж розкрійний, спеціалізовані стенди
22. Кабінет технології ремонту обладнання галузі, № 21б, 68 м2Технологія ремонту електропобутової техніки. Обладнання спеціалізованих підприємствНавчально-методична література, верстаки з тисками, електроточило, сведлильний станок, торсіонні ваги, розривні машини, мікроскопи
23.Кабінет архітектури комп’ютерних систем і мереж, № 21, 88,4м2Операційні системи, архітектура комп'ютерівКомп’ютери, прилади для виконання лабораторних робіт.
24.Кабінет охорони праці, № 261, 48 м.2 Основи охорони праці,
охорона праці
в галузі
Стенди, методичні розробки уроків, кодекси законів про працю, нормативна література з питань охорони праці
25.Кабінет матеріалознавство та взаємозамінності, стандартизації та технічні вимірювання, кабінет № 41, 41,7м2Матеріалознавство та обробка матеріалів, електротехнічне матеріалознавство, основи стандартизації, метрології та якість продукціїКодоскоп, систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, методичні розробки нестандартних уроків, інструкційні карти, ситуаційні завдання, нормативна література з питань охорони праці,
26.Кабінет основ психології, кабінет № 267, 40,0м2Основи психологіїДіапроектор, тематичні папки, методичні розробки уроків, стенди.
27.Кабінет фізики, № 15, 70,6 м2ФізикаПрилади для проведення демонстраційних дослідів та лабораторних робіт, плакати, стенди
28.Кабінет маркетингу № 106, 48 м 2Основи менеджменту і маркетингуКомп’ютери.
29.Лабораторія релейного захисту та автоматики, № 111, 46,7м2Виконання лабораторних робіт.Кодоскоп, телевізор, лабораторні стенди: «Перевірка трансформаторів струму, які працюють в схемах релійного захисту», «Дослідження електромагнітного максимального реле струму серії РТ-40», «Дослідження електромагнітного реле максимальної напруги типу РН-53», «Дослідження комбінованого реле струму серії РТ-80».
30.Мультимедійна лекційна аудиторія,
№ 35, 90м2
Лекційні заняття з начальних дисциплін відповідно до навчального плану

Стаціонарна мультимедійна техніка, комп’ютери FS ESPRIMO, проектори
View Sonic PJD 6253, мультимедійна дошка Panasonic UB-T580.
31.Лабораторія автоматизованого електроприводу, № 114, 68 м2Правила експлуатації електроустановокСтенди, прилади для проведення лабораторних робіт
32.Кабінет дипломного та курсового проектування, № 19, 45,7м2Для захисту курсових та дипломних робітКомпю'тери.