Конференція «Інтенсифікація навчального процесу на основі впровадження сучасних методів навчання передових новітніх технологій»

Шановні колеги!

 Запрошуємо Вас до участі в науково-методичній конференції «Інтенсифікація навчального процесу на основі впровадження сучасних методів навчання передових новітніх технологій», що буде проходити в ВСП «Технічний фаховий коледж Луцького НТУ» 26 травня 2021 року.

Робота науково-методичної конференції здійснюватиметься за такими тематичними напрямами:

 1. Система забезпечення якості освіти у коледжі.
 2. Педагогічна майстерність викладача та її вплив на якість навчання.
 3. Інноваційні освітні практики та їх використання у закладах освіти.
 4. Організація та управління навчально-виховним процесом у коледжі.
 5. Сучасні підходи в дистанційному навчанні.
 6. Роль студентського самоврядування у формуванні національно-патріотичних цінностей молоді.
 7. Фахові компетентності в сучасному світі.

Робоча мова конференції: українська.

Науково-методична конференція відбудеться в онлайн-режимі.

Інформаційний лист

Запрошуємо Вас до участі в науково-методичній конференції «Інтенсифікація навчального процесу на основі впровадження сучасних методів навчання передових новітніх технологій», що буде проходити у ВСП «Технічний фаховий коледж Луцького НТУ» 26 травня 2021 року.

Тематичні напрями роботи науково-методичної конференції:

 1. Система забезпечення якості освіти у коледжі.
 2. Педагогічна майстерність викладача та її вплив на якість навчання.
 3. Інноваційні освітні практики та їх використання у закладах освіти.
 4. Організація та управління навчально-виховним процесом у коледжі.
 5. Сучасні підходи в дистанційному навчанні.
 6. Роль студентського самоврядування у формуванні національно-патріотичних цінностей молоді.
 7. Фахові компетентності в сучасному світі.

Дата та початок роботи конференції: 26 травня 2021 р. о 10.00.

Робоча мова конференції: українська.

Науково-методична конференція відбудеться в онлайн-режимі. Більш детальна інформація буде надіслана додатково.

Форма участі у конференції:

 • публікація тез;
 • публікація тез та доповідь;
 • усна доповідь;
 • участь без доповіді та публікації (слухач).

Щоб взяти участь у конференції, необхідно до 16 травня 2021 року:

 

Вартість участі у конференції з видачею сертифікату для підвищення кваліфікації (обсяг 6 год.) становить 50 грн.

Участь у конференції без видачі сертифікату безкоштовна.

За результатами конференції всім учасникам буде надісланий збірник тез в електронному вигляді.

Вимоги до оформлення тез доповіді

Подані матеріали мають стисло відображати зміст доповіді, містити відомості про актуальність напряму досліджень, основні результати та їх інтерпретацію, узагальнювальним висновком без повторювання викладеного матеріалу.

Обсяг тез – 2-3 сторінки формату А4 Word для Windows, орієнтація книжкова; шрифт Times New Roman, кегль 12; абзацний відступ 1,0 см; інтервал одинарний; береги по 2,0 см.

Вимоги до таблиць: шрифт Times New Roman, кегль 10, без будь-яких виділень.

Посилання на джерела – у квадратних дужках [1, с. 34].

Список бібліографічних посилань – подається за необхідністю у вигляді нумерованого списку відповідно до стандарту ДСТУ-8302-2015.

Приклад оформлення тез

Завіша В. В.

викладач,

ВСП «Технічний фаховий коледж Луцького НТУ»

 ЯК СТВОРИТИ АВТОРСЬКУ НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ

        Створення авторської навчальної програми – процес довгий і сповнений ретельної праці. Проте багато педагогів доходять висновку, що це – необхідний крок для їхньої роботи й саморозвитку. Пропоную колегам практичні поради: як створити авторську навчальну програму, що враховує всі нормативні вимоги та відповідає інтересам педагога та здобувачів освіти.

Список використаних джерел

 1. Освітній менеджмент: Навчальний посібник / За ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. – К. : Шкільний світ. – 2003.
 2. Віктор Алькема. Чи є ваша освітня програма ідеальною?
  URL: https://naqa.gov.ua/2020/07/чи-є-ваша-освітня-програма-ідеальною/ (дата звернення 12.04.2021 р.).

Примітка. За дотримання принципів академічної доброчесності несуть відповідальність автори.

Адреса оргкомітету та місце проведення конференції

Україна, 43018, м. Луцьк, вул. Конякіна, 5.

Відокремлений структурний підрозділ «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» (ТФК Луцького НТУ)

 

Контактна інформація

Електронна адреса оргкомітету конференції: confer.tfklntu@gmail.com

Веб-сайт: https://tk.lntu.edu.ua/conf/

Контактна особа:  Завіша Валентина Володимирівна   тел.: +38(098)1317993  (viber)

 

Реквізити для оплати

картка 5375 4114 0580 9596 з вказівкою: «Конференція», прізвище, ім’я учасника.