Електропостачання

Голова випускаючої циклової комісії – Дудич Наталя Леонідівна

До складу комісії входять 3 кандидати технічних наук, 2 кандидати сільськогосподарських наук, відмінник освіти України, 8 викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 викладач- спеціаліст другої категорії, 1 викладач – спеціаліст,звання «викладач методист» присвоєно 2 викладачам комісії.

Зліва направо: Євсюк М.М., Бондарук Т.М., Величко В.Л., Літковець С.П., Бондарчук Л.Ф., Клак Ю.В., Романюк М.В., Дудич Н.Л., Лишук В.В., Бондарчук С.П.

Випускаюча циклова комісія викладачів спеціальності “Електропостачання” забезпечує фахову підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст у галузі знань 14 Електрична інженерія.

Викладачі циклової комісії постійно працюють над поповненням та оновленням методичного забезпечення з дисциплін(20 публікацій у фахових збірниках та наукових виданнях, 25 методичних видань, електронний посібник), а також над підвищенням своєї професійної майстерності:проводять відкриті заняття, бесіди, круглі столи з метою обговорення та узагальнення досвіду роботи викладачів випускаючої циклової комісії, застосовують інтерактивні методи навчання, беруть участь в обласних методичних об’єднаннях.