Очолює роботу колективу директор коледжу к.т.н., доцент Герасимчук Олег Олександрович.
Педагогічний колектив коледжу нараховує 52 працівники, з яких 14 викладачі вищої категорії, 6 мають педагогічне звання старший викладач, 3-мають педагогічне звання вчитель-методист, 4-нагороджені знаком “Відмінник освіти України”, 13 викладачів відповідних кафедр Луцького національного технічного університету.


За освітньо–професійними рівнями усі викладачі мають вищу освіту, що відповідає напряму їх діяльності:

 • 11 викладачів мають кваліфікаційну категорію «вища категорія»;
 • 5 – спеціалісти І категорії;
 • 3 – спеціалісти ІІ категорії;
 • 2 – спеціалісти.

Підготовку фахівців зі спеціальності «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» в коледжі здійснюють:

 • 1 викладач з педагогічним званням «Викладач – методиста»;
 • 3 – з педагогічним званням «Старший викладач».

Серед педагогічних працівників, які забезпечують підготовку фахівців за заявленою спеціальністю:

 • 5 – доцентів;
 • 5 – кандидатів технічних наук;
 • 1 – кандидатів філософських наук;
 • 2 – кандидатів економічних наук.

Фаховий рівень всіх педагогічних працівників, згідно атестації, відповідає займаним посадам.

Викладачі коледжу постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня, педагогічної майстерності, підтримують тісні контакти з викладачами Луцького національного технічного університету, Хмельницького національного університету, Нововолинського електромеханічного коледжу, Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ, Волинського коледжу технологій та бізнесу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ та інших навчальних закладів Волинської області та України.

Впродовж  останніх років викладачі коледжу отримали додаткову освіту за програмою «Intel@ – навчання для майбутнього», спрямовану на формування вмінь використовувати інформаційні технології в освітньому процесі.

Педагогічні працівники коледжу проходили навчання в «Школі педагогічної майстерності, педагогічна майстерність викладача.

Обмін досвідом роботи здійснюється через роботу обласних методичних об’єднань викладачів, курсів підвищення кваліфікації, семінарів, конференцій, обласних виставок і т.п. Щороку викладачі коледжу беруть активну участь в обласній виставці передового педагогічного досвіду «Творчі сходинки педагогів Волині» та у конкурсі «Краща методична розробка Луцького НТУ», на яких їхні доробки отримують високу оцінку компетентного журі. Викладачі коледжу беруть активну участь в роботі обласних методичних об’єднань ВНЗ I-II рівнів акредитації Волинської області.

Педагогічні працівники є активними  учасниками  науково-практичних та науково-методичних конференцій і семінарів, а саме:

 • «Сучасні технології та обладнання в виробництві та навчальному процесі», II науково-практичний семінар, Хмельницький національний університет, 2012р. ІІІ – 2013р., ІV – 2014р., V – 2015р., VІ – 2016р.;
 • «Сучасні тенденції розвитку промисловості», Міжнародна інтернет – конференція, Хмельницький національний університет, 2014р.;
 • Конференція «Сучасні технології в системі освіти, науки та виробництва» Технічний коледж Луцького НТУ, 2014р.;
 • Конференція «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави», Технічний коледж Луцького НТУ, 2014р.;
 • Конференція «Наукові технології в системі освіти, науки та виробництва», Технічний коледж Луцького НТУ, 2014р.;
 • Конференція «Сучасні інформаційні технології», Технічний коледж Луцького НТУ, 2014р.;
 • Науково-практична конференція «Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому просторі», Луцький педагогічний коледж, 2015р.;
 • Міжвузівський науково-практичний семінар «Новітні комп’ютерні технології: наука і освіта», Луцький інститут розвитку людини університету «Україна», 2015 р.

Викладачами Технічного коледжу Луцького національного технічного університету розроблено наступні електронні видання, визначені науково-методичною радою Луцького НТУ як навчально-методичні праці:

 • електронний посібник «Файловий менеджер Total Comander»;
 • електронний навчальний посібник «Фізика»;
 • електронний навчальний посібник «Комп’ютерні мережі»;
 • електронний навчальний посібник «Економічна теорія»;
 • електронний навчальний посібник «Основи електроніки»;
 • електронний навчальний посібник «Електропобутова техніка».