Навчальний процес у коледжі забезпечують 76 педагогічних та науково-педагогічних працівників, з них:

 •  51 викладач (67%) працює на постійній основі;
 •  24 викладачі (32%) – внутрішнє сумісництво,
 •  4 викладачі (1%) – зовнішнє сумісництво.

Портфоліо працівників.

Із загальної кількості педагогічних та науково-педагогічних працівників:

 • науковий ступінь «кандидат наук» мають 22 викладачі (29%) з них – 5 викладачів (7%) працює на постійній основі;
 • вчене звання «доцент» – 11 викладачів (14%), з них 2 (3%) – на постійній основі;
 • «Відмінники освіти України» – 4 викладачі;
 • педагогічне звання «викладач-методист»4 викладачі (5%);
 • педагогічне звання «старший викладач» мають 7 викладачів (9%) ;
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 26 викладачів (34%);
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» мають 14 викладачів (18%);
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» мають 10 викладачів (13%);
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст» мають 24 викладачі ( 32%);
 • майстрів виробничого навчання – 16 (21% ).

Забезпеченість педагогічними та науково-педагогічними працівниками становить 100 % від потреби. Всі педагогічні працівники мають повну вищу освіту. Фахова освіта відповідає займаним посадам. Фаховий рівень майстрів виробничого навчання відповідає нормативним вимогам.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники коледжу, майстри виробничого навчання  постійно працюють над підвищенням своєї педагогічної майстерності:

 • відповідно до графіків проходять стажування, курси підвищення кваліфікації та наукові стажування;
 • діє школа молодого викладача «Шлях до майстерності»;
 • беруть участь в обласних методичних об’єднаннях і секціях;
 • беруть участь у науково-методичних семінарах, конференціях.

Колектив коледжу забезпечує органічне поєднання  в освітньому процесі  освітньої, наукової та інноваційної діяльності, сприяє  формуванню особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учнів і студентів коледжу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити  та організовуватись у сучасних умовах.

Для оперативного вирішення питань провадження освітньої діяльності в коледжі створені і працюють 5 випускаючих циклових комісій, 3 циклових комісій та 3 методичні комісії,  які організовують роботу з методичного забезпечення підготовки фахівців відповідних напрямів і спеціальностей, професій. Координацію та управління цією роботою здійснює навчально-методична рада ТК Луцького НТУ.

Процес провадження освітньої діяльності у коледжі здійснюється відповідно до освітньо-професійних програм, на основі яких розроблені навчальні плани всіх спеціальностей підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що містять цикл загальної та цикл професійної підготовки та робочі навчальні плани.

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється на основі державних стандартів професійно-технічної освіти.