Комп’ютерна інженерія

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія».

Галузь знань: 12  «Інформаційні технології».

Підготовка фахівців даної спеціальності передбачає володіння навичками створення і застосування комп’ютерних систем в різноманітних сферах, що вимагає фундаментальних знань з наступних дисциплін:

 • Програмування.
 • Комп’ютерна електроніка.
 • Архітектура комп’ютерів.
 • Комп’ютерна схемотехніка.
 • Системне програмування.
 • Операційні системи.
 • Комп’ютерні мережі.
 • Організація баз даних.
 • Основи програмної інженерії.
 • Комп’ютерна логіка.
 • Інженерна та комп’ютерна графіка.

 

Фахівець може займати первинні посади:

 • Майстер з ремонту обчислювальної техніки.
 • Начальник зміни обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру.
 • Технік обчислювального (інформаційного) центру.
 • Оператор електронно-обчислювальних машин.
 • Електромеханік з засобів автоматики та приладів технологічного устаткування.
 • Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування.
 • Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю.
 • Керівник підрозділу комп’ютерних послуг.