Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія».

Галузь знань: 12  «Інформаційні технології».

Комп’ютерна інженерія – це спеціальність, що об’єднує інформатику та комп’ютерні мережеві технології, частково електротехніку та програмну інженерію, необхідні для проектування та розроблення інформаційно-комп’ютерних систем та мереж.

 

 

Посади, які може обіймати випускник спеціальності КІ:

 • Сервіс-інженер;
 • Технік-програміст;
 • Адміністратор; комп’ютерних мереж;
 • Фахівець з інформаційних технологій;
 • Web-розробник;
 • Технічний фахівець в галузі електротехніки та телекомунікацій.

Освітня програма підготовки студентів відповідає рекомендаціям АСМ/ІЕЕЕ – CS (The Association for Computer Machinery/ The Institute of Elеctrical and Electronics Engіnееrs – Computer Society) – світового авторитета з питань розробки навчальних планів та програм у галузі комп’ютерної інженерії.

Під час навчання студенти спеціальності “Комп’ютерна інженерія” отримують теоретичні та практичні навички і вміння розв’язувати такі завдання:

 • монтаж, встановлення та налагодження комп’ютерних систем та мереж;
 • встановлення та супровід програмного забезпечення;
 • розробка та проектування мікропроцесорних та комп’ютерних пристроїв різноманітного призначення;
 • розробка засобів технічного діагностування комп’ютерних систем та мереж;
 • побудова систем віртуальної інфраструктури для хмарних середовищ та систем інтернет речей (Internet of Things);
 • ремонт і технічне обслуговування комп’ютерних систем та мереж.

Підготовка фахівців даної спеціальності передбачає володіння навичками створення і застосування комп’ютерних систем в різноманітних сферах, що вимагає фундаментальних знань з наступних дисциплін:

 • Програмування.
 • Комп’ютерна електроніка.
 • Архітектура комп’ютерів.
 • Комп’ютерна схемотехніка.
 • Системне програмування.
 • Операційні системи.
 • Комп’ютерні мережі.
 • Організація баз даних.
 • Основи програмної інженерії.
 • Комп’ютерна логіка.
 • Інженерна та комп’ютерна графіка.