Галузь знань:        12  «Інформаційні технології»

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія»

Термін навчання:   3 роки 10 місяців (9 кл.)

2 роки 10 місяців (11 кл.)

 Фахівці з комп’ютерної інженерії розв’язують такі завдання:

–       монтаж, встановлення та налагодження комп’ютерних систем та мереж;

–       встановлення та супровід програмного забезпечення;

–       розробка та проектування мікропроцесорних та комп’ютерних пристроїв різноманітного призначення;

–       розробка засобів технічного діагностування комп’ютерних систем та мереж;

–       побудова систем віртуальної інфраструктури для хмарних середовищ та систем інтернет речей (Internet of Things);

–       ремонт і технічне обслуговування комп’ютерних систем та мереж.

–       встановлення  та  адміністрування операційних систем,  серверного програмного забезпечення.

–       співпраця з замовниками, аналіз і реалізація технічних завдань, розв’язання існуючих проблем, роз’яснення можливих шляхів вирішення тощо.

 Що я буду вивчати?

Дисципліни,  що спрямовані на формування  професійних умінь та навиків:

–      Інженерна і комп’ютерна графіка

–      Основи програмування

–      Системне програмування

–      Архітектура комп’ютерів

–      Організація комп’ютерних мереж

–      Організація баз даних

–      Комп’ютерна схемотехніка та електроніка

–      Операційні системи та системне програмне забезпечення

–      Периферійні пристрої

–      Економіка ІТ- індустрії

–      Комп’ютерні системи

–      Технічне обслуговування засобів обчислювальної техніки

–      Основи web-проектування

–      Безпроводові технології

–      Проектування мікроконтролерних пристроїв

–      Захист інформації в комп’ютерних системах

–      Адміністрування комп’ютерних систем і мереж

Освітня програма підготовки студентів відповідає рекомендаціям АСМ/ІЕЕЕ – CS (The Association for Computer Machinery/ The Institute of Elеctrical and Electronics Engіnееrs – Computer Society) – світового авторитета з питань розробки навчальних планів та програм у галузі комп’ютерної інженерії.

Під час навчання здобувачі освіти приходять практику на підприємствах
м. Луцька та області.

Наші партнери: регіональне відділення корпорації D-Link, ПП «ВІЗОР», ТзОВ «Лафіт», ТзОВ «Апельсин», Волинська філія ПрАТ «Датагруп»,  а також компанії, які розробляють та впроваджують програмне забезпечення: Волинська софтова компанія,  InternetDevels, ТОВ “Сталкер”, ТОВ «Етна-софт» та інші.

 Ким я буду працювати?

–        Адміністратор бази даних (database administrator, Junior DBA);

–        Адміністратор системи (System administrator);

–        Web-інженер (Web developer);

–        Сервіс-інженер;

–        Технік-програміст;

–        Адміністратор  комп’ютерних мереж;

–        Фахівець з інформаційних технологій;

–        Web-розробник;

–        Технічний фахівець в галузі електротехніки та телекомунікацій;

–        Контролер роботів;

–        Технік-оператор електронного устаткування;

 

Випускники Технічного фахового коледжу працюють в провідних підприємствах та установах як Волині та України, так і за кордоном: у науково-дослідних інститутах і лабораторіях, обчислювальних центрах, фірмах, банках, комерційних організаціях, у тому числі в «ПриватБанку», «Державному Ощадному банку України», в телекомунікаційних компаніях «Укртелеком» та «Датагруп», в компаніях, які розробляють та впроваджують програмне забезпечення – Волинській софтовій компанії,  InternetDevels, ТОВ “Сталкер”, ТОВ «Етна-софт» та інших.

Також випускники мають можливість продовжити навчання та здобути повну вищу освіту за скороченим терміном навчання  у Луцькому НТУ (поступають на ІІІ курс і навчаються лише 2 роки).