Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Закон України «Про освіту»
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України «Про фахову передвищу освіту»
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n87

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 року № 1341 «Про затвердження Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників» https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/77308/

Наказ Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2020 року № 1504 «Деякі питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників» https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-profesijnogo-rozvitku-naukovo-pedagogichnih-pracivnikiv/

Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Технічного фахового коледжу Луцького національного технічного коледжу
Порядок підтвердження кваліфікації