Матеріально-технічна база

В коледжі створена сучасна матеріально-технічна база, складовими якої є власна база і загальноуніверситетська, яка дозволяє організувати на високому рівні не лише навчальний процес, але й створити комфортні умови студентам для побуту, відпочинку та занять фізичною культурою.

Навчальний процес забезпечений необхідними навчальними приміщеннями, санітарно–технічний стан яких відповідає затвердженим нормам. В структурі коледжу є:

  • 34 навчальних кабінетів та лабораторій;
  • 6 навчально-виробничих майстерень;
  • гуртожиток на 360 місць, в приміщенні якого розміщений медичний пункт та стоматологічний кабінет;
  • бібліотека з читальною залою;
  • спортивна зала, стадіон;
  • актова зала на 220 місць;
  • їдальня на 160 місць.

Система контролю за дотриманням вимог ТБ, виробничої санітарії та протипожежної безпеки відповідає існуючим вимогам. Випадків порушень ТБ, виробничої санітарії, протипожежної безпеки та травмування не зафіксовано.

Виконання лабораторних та практичних робіт повністю забезпечене обладнанням, приладами та інструментами. Перед проведенням лабораторних і практичних занять викладачі проводять  зі студентами вступний інструктаж з охорони праці,  а в подальшому – первинний інструктаж перед виконанням конкретної роботи.

Всі навчальні приміщення, що забезпечують навчально-виховний процес, мають достатні площі для викладацького складу і навчально-допоміжного персоналу. Площа робочого місця для осіб, які працюють повний робочий день у службовому приміщенні, становить більше 5м2. Службові приміщення відповідають чинним нормам з урахуванням призначення, рівня управління, кількості учасників регулярних нарад. Площа робочого місця складає більше 5м2.

Матеріально-технічна база коледжу задовольняє вимоги щодо підготовки студентів різних спеціальностей. Обладнання, прилади, інструменти, матеріали, що використовуються в навчальному процесі, відповідають вимогам навчальних планів і програм. Облік та збереження матеріально-технічної бази коледжу здійснюється у відповідному порядку.

Всі навчальні кабінети, лабораторії, навчально-виробничі майстерні оснащені та оформлені відповідно до вимог навчальних планів і програм, наукової організації праці.

Наявний фонд електронно-обчислювальної техніки задовольняє потреби в питаннях автоматизації технології навчання.

В Технічному коледжі Луцького НТУ є соціальні об’єкти для культурного, спортивного, трудового розвитку та виховання студентів: актова та спортивна зали, гуртожиток, бібліотека. В актовій залі проводяться позакласні заходи, збори, відкриті виховні години, концерти, виступи гуртків художньої самодіяльності, конкурси, зустрічі, конференції. Працюють спортивні секції з футболу, волейболу, баскетболу, шашок і шахмат, настільного тенісу. Для забезпечення навчального процесу, підвищення культурного та професійного рівня студентів і викладачів працює бібліотека, читальний зал, розрахований на 30 посадкових місць. Бібліотечний фонд нараховує понад 18 тис. примірників навчальної та художньої літератури. В комплекс коледжу входить гуртожиток на 360 місць. Всі (100%) іногородні  студенти, які мають в цьому потребу, забезпечені місцем в гуртожитку. В основному в кімнатах проживає по 2-4 чоловіки. Адміністрація коледжу проводить певну роботу з дотримання нормативних вимог щодо санітарно-гігієнічного стану будівель і приміщення гуртожитку та їх оснащення. В коледжі обладнано медпункт (11,6м2), який забезпечено необхідним устаткуванням, медикаментами. Навчальний заклад регулярно виділяє значні кошти на розвиток соціальної інфраструктури. В цілому соціальна інфраструктура Технічного коледжу відповідає сучасним вимогам й спроможна забезпечити підготовку молодших спеціалістів заявлених спеціальностей.

дТехнічний коледж Луцького національного технічного університету надає Звіт про стан підготовки до виконання Ліцензійних умов, затверджених пунктом 1 цієї постанови, щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та повідомляє про проведені заходи та заплановані проекти. Розроблено Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
З метою забезпечення доступності будівель (навчальних корпусів) Технічного коледжу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення вони обладнані відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів – ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди.Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» є основоположними нормами, які набули чинності з 01.05.2007», зокрема, переносним пандусом обладнано:

  • корпус теоретичного навчання коледжу за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна 5 (у якому здійснюється забезпечення освітнього процесу ліцензованих спеціальностей).

Відповідно до п. 36 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності на офіційному веб-сайті коледжу, розміщена інформація про умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень.
Окрім цього, створена комісія з фахівців, які проведуть обстеження і сформують план проведення першочергових заходів щодо забезпечення інших навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Крім цього, передбачені кошти щодо забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів.