Методична робота

Методична робота є важливою складовою навчального процесу й спрямована на забезпечення реалізації цілей освітньої діяльності коледжу:

– гарантування високої якості підготовки випускників на основі глибокої інтеграції навчального, наукового та інноваційного процесів, впровадження нових методів і технологій навчання, підсилення фундаментальної та практичної підготовки;

– здійснення заходів щодо подальшого реформування фахової передвищої освіти і навчального процесу в коледжі відповідно до сучасних умов та досягнень науки і техніки.