Технічний коледж Луцького національного технічного університету

Згідно наказу Державного комітету Ради Міністрів УРСР з професійно-технічної освіти та Міністерства легкої промисловості СРСР від 14 червня 1977 року за №110/222 в цілях забезпечення підготовки кваліфікованих робітників для Луцької меланжевої прядильно-ткацької та оздоблювальної фабрики шовкових тканин Міністерства легкої промисловості УРСР необхідно було відкрити у ІІ кварталі 1977 року в м. Луцьку на виробничій базі Луцької меланжевої прядильно-ткацької та оздоблювальної фабрики шовкових тканин Міністерства легкої промисловості УРСР технічне училище з плановим контингентом учнів 600 чоловік у приміщеннях, які будує та оснащує фабрика.

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію за наказом, який виданий Міністерством освіти і науки України №327 від 19.07.2000 року «Про створення професійно-технічного училища Луцького державного технічного університету» професійно-технічне училище №10 було перейменоване в професійно-технічне училище Луцького державного технічного університету.

На підставі Указу Президента України від 11 квітня 2008 року №335/2008 «Про надання Луцькому державному технічному університету статусу національного, Наказу Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2008 року № 326 «Про оголошення Указу Президента України від 14 квітня 2008 року 335/2008 «Про надання Луцькому державному технічному університету статусу національного» та на виконання ухвал Вченої ради Луцького національного університету від 24 квітня 2008 року перейменували Професійно-технічне училище Луцького державного технічного університету у Професійно-технічне училище Луцького національного технічного університету.

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти Технічного коледжу Луцького НТУ

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Технічного коледжу Луцького НТУ

Порядок проведення заліків та екзаменів Технічного коледжу Луцького НТУ

Порядок переведення і поновлення здобувачів вищої освіти та перезарахування навчальних дисциплін Технічного коледжу Луцького НТУ

Положення про організацію навчального процесу в Технічному коледжі Луцького НТУ

Положення про організацію поточного та підсумкового семестрового контролю навчання здобувачів вищої освіти Технічного коледжу Луцького НТУ

Положення про організацію внутрішнього контролю за освітнім процесом у Технічному коледжі Луцького НТУ

Положення про організацію та захист дипломного проектування і курсових робіт здобувачів вищої освіти Технічного коледжу Луцького НТУ

Положення про організацію практичного навчання студентів Технічного коледжу Луцького НТУ

Освітня програма профільної середньої освіти підготовки молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти

Положення про навчально-методичну раду Технічного коледжу Луцького НТУ

Інструкція з ведення журналу обліку роботи академічної групи в Технічному коледжі Луцького НТУ

Положення про школу молодого викладача “Шлях до майстерності”

Положення про наставництво

Положення про методичний кабінет Технічного коледжу Луцького НТУ

Положення про відділення

Положення про циклову комісію Технічного коледжу Луцького НТУ

Положення про спартакіаду серед студентів та учнів Технічного коледжу Луцького НТУ 2018-2019 н.р.

Положення ІНП ТФК ЛНТУ 2021