ПІБ

кандидат технічних наук, доцент

https://www.emaze.com/@ACLOWRWI/%D0%9C%D0%9A%D0%A3%D0%9A-%D0%A6%D0%91%D0%A1-%D0%93.-%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%83-%22%22%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80%D0%B0%22-%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C

Прізвище, ім’я, по батькові викладача • Фотографія • Предмет, що викладається. • Стаж роботи • Категорія, розряд • Педагогічне кредо • Назва навчального закладу • Система або технологія, в якій працює педагог.

http://www.bcsd.org.ua/images/metoduchna/portfolio.pdf

Плагіни ВП http://info-effect.ru/plaginy-wordpress.html

 

У даному розділі міститься інформація про освіту педагога і про курси підвищення кваліфікації: • Назва навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність • Назва курсу, рік проходження курсової підготовки, установа • Свідоцтва, сертифікати і дипломи, що підтверджують проходження курсової підготовки.

 

загальний трудовий і педагогічний стаж; педагогічний стаж роботи в коледжі; посада; відомості про атестацію; кваліфікація; розряд; інформація про дисципліни та предмети, що викладає педагог; контактна інформація (телефони, E-mail, сайти); підвищення кваліфікації; інформація про нагороди, грамоти; документи вчених і почесних звань (інші документи на розсуд викладача); педагогічне кредо

Інформацію про освіту можна подати у вигляді таблиці.

У даний розділ можуть бути поміщені матеріали по наступних напрямах:

• Авторські програми: з предмету, факультативів і гуртків, елективни курсів • Елементи педагогічних технологій • Конспекти відкритих занять • Вправи і завдання, розроблені педагогом і що отримали суспільне визнання.

У даному розділі відбивається робота педагога в методичних об’єднаннях, радах, комісіях, проблемних творчих групах, співпраця з методичним центром, інститутами підвищення кваліфікації, ВНЗ та ін.

Позаурочна діяльність .   У даному розділі знайде віддзеркалення робота викладача з підготовки студентів до різних конкурсів, олімпіад, фестивалів, а також організація екскурсій, культпоходів і інших заходів, що підвищують інтерес учнів до предмету.

 

У даному розділі розміщують методичні матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога, зокрема: освітні програми і описи комплектів навчально-методичної літератури, описи використовуваних освітніх технологій, інформація про участь в професійних і творчих педагогічних конкурсах, і тому подібне.

 

робота предметних гуртків, секцій; сценарії позакласних заходів, фото- і відеоматеріали по проведених заходах; список творчих робіт, рефератів, науково-дослідницьких та творчо- пошукових робіт, проектів, виконаних студентами з дисципліни; дані про переможців олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів та ін

 

Матеріали, що ілюструють роботу педагога із групою, відео- та фотоматеріали про проведені відкриті виховні години, екскурсії, рекомендації по роботі зі студентами та батьками, анкетування і т.д.

 

 

 

порівняльний аналіз діяльності педагога на підставі контрольних зрізів знань, участь студентів в міських, обласних олімпіадах, конкурсах, наукових конференціях; результати проміжної і підсумкової атестації студентів.

 

Діагностика успішності викладача. Цей розділ складається з різноманітних дидактичних матеріалів по аналізу, оцінці і самооцінці педагога:

– особистості викладача;

– педагогічної діяльності;

– педагогічного спілкування;

– якості освітнього процесу (аналіз роботи за 3 роки: зрізи знань, підсумки успішності, навчальне навантаження викладача; використання сучасних технологій; результати олімпіад; план розвитку кабінету).

 

 

Творче досьє є збіркою різних творчих, проектних, дослідницьких робіт викладача, а також описом його авторських методик, розробок, програм; основні напрями його творчої активності: участь в наукових конференціях, конкурсах, педагогічних читаннях, робота над індивідуальною методичною чи педагогічною проблемою, участь в роботі циклових комісій, методичних об’єднаннях, Днях науки; організація і проведення семінарів, круглих столів, майстер-класів і т.д.; проведення творчо-пошукових та науково-дослідних робіт; розробка авторських програм, науково-методичних матеріалів; публікації викладача та ін.

 

http://visual.merriam-webster.com/index.php

https://www.windytv.com/?51.263,24.706,11

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/u/0/

http://keys.edufuture.biz/

http://interneturok.ru/

5 філософських трендів в освіті

Зразковий зміст розділу:

– тема самоосвіти й етапи її дослідження;

– дослідницькі роботи і реферати;

– проектні роботи;

– творчі роботи (доповіді, сценарії відкритих занять і позакласних заходів і так далі);

авторські програми, методики;

– публікації.

Результативність участі педагога в професійних конкурсах.  Винагороди і досягнення педагога

Відгуки. Цей розділ включає характеристики ставлення педагога до різних видів діяльності, представлені адміністрацією коледжу, колегами, батьками, а так само самоаналіз діяльності педагога:

– відгук про творчу роботу, виступи на методологічних семінарах, об’єднаннях класних керівників, педраді та ін.

– рецензія на статтю;

– інформація про проведені відкриті заняття;

– рецензії на виконані роботи (творчі, дослідницькі);

– резюме, підготовлене педагогом, з оцінкою власних професійних досягнень.