Технічний коледж Луцького національного технічного університету

Державний навчальний заклад І рівня акредитації, розташований у Волинській області, м. Луцьк, вул. Конякіна, 5, є державним навчальним закладом, що входить до системи освіти, забезпечує реалізацію потреб громадян у науковій, професійній та практичній підготовці за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» та «Кваліфікований робітник». Нині в коледжі навчається близько тисячі студентів та учнів. Рівень кваліфікації керівного та викладацького складу здатний забезпечити якісну підготовку фахівців. У коледжі навчаються студенти за спеціальностями:

 • обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів;
 • обслуговування комп’ютерних систем і мереж;
 • обслуговування та ремонт електропобутової техніки;
 • дизайн;
 • електропостачання;
 • організація виробництва.

Поряд із цим, в коледжі здійснюється підготовка кваліфікованого робітника (на основі базової середньої освіти) за спеціальностями:

 • слюсар з ремонту автомобілів;
 • слюсар-ремонтник;
 • швачка-вишивальниця;
 • флорист, квітникар.

На основі повної загальної середньої освіти:

 • слюсар-ремонтник;
 • слюсар з ремонту автомобілів.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст на базі кваліфікованого робітника:

 • моделювання та конструювання промислових виробів (денна форма навчання);
 • обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів (заочна форма навчання).

В структурі коледжу є:

 • відділення загальноосвітньої підготовки;
 • 9 циклових комісій, 3 методичних комісій;
 • 34 навчальних кабінетів та лабораторій;
 • 6 навчально-виробничих майстерень;
 • гуртожиток на 360 місць, в приміщенні якого розміщений медичний пункт та стоматологічний кабінет;
 • бібліотека з читальною залою;
 • спортивна зала, стадіон;
 • актова зала на 220 місць;
 • їдальня на 160 місць.

У коледжі обладнано 4 комп’ютерні класи, в яких розміщено 44 ПК, проектори, ноутбуки, власний веб-портал. Обладнано лекційну аудиторію зі стаціонарною мультимедійною технікою та мультимедійною дошкою. На базі коледжу діє локальний зв’язок між навчальними кабінетами та лабораторіями, що дає змогу викладачам і студентам користуватися мережею «Іnternet». У навчальному закладі запроваджено високоякісний та швидкий доступ до Інтернету, що дає змогу підвищити рівень знань студентів та фахову майстерність викладачів посередництвом сучасних технологій.

Бібліотека є важливим структурним підрозділом коледжу та здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу, як в урочний так і позаурочний час. Бібліотека під’єднана до інтернету та забезпечена 5-ма комп’ютерами.

Дирекція, педагогічний колектив коледжу постійно працюють над удосконаленням матеріально-технічної бази навчального закладу.

Важливе місце у навчально-виховному процесі коледжу посідає сприяння формуванню особистості студентів та учнів. Педагогічний колектив успішно працює не лише в плані підготовки кваліфікованих фахівців, а й у створенні належних умов, аби випускники коледжу ставали соціально зрілими, самостійними, творчими особистостями, освіченими людьми з високими моральними якостями. Для виконання цих завдань у коледжі проводяться різноманітні культурно-освітні заходи, а реалізувати свої творчі здібності студенти та учні можуть в гуртках художньої самодіяльності, технічної творчості та спортивних секціях, які функціонують у навчальному закладі:

 • гурток вокального співу;
 • гурток хорового співу;
 • гурток естрадного співу;
 • гурток технічної творчості;
 • флористичний гурток «Розмай»;
 • спортивна секція з волейболу;
 • спортивна секція з баскетболу;
 • спортивна секція з тенісу настільного;
 • спортивна секція з шахів, шашок.