Студентам

 

Грант для студентів
Технічного коледжу Луцького НТУ
для сплати навчання в 2019-2020 роках

Соціальна програма Scholarship для молоді: «Грант на оплату навчання в розмірі 500€»

Запрошуємо випускників шкіл, студентів (незалежно від курсу та форми навчання) та аспірантів прийняти участь у конкурсі, на отримання гранту для оплати навчання у розмірі 500€.

Для участі у конкурсі необхідно зробити дослідження та описати його.

Деталі про конкурс на сторінці: https://seohub.pro/scholarship

Самоврядування студентів Технічного коледжу Луцького НТУ – це самостійна громадська діяльність студентів, яка спрямована на захист та задоволення законних соціальних, творчих, духовних та інших інтересів студентів Технічного коледжу.

Органом студентського самоврядування в коледжі є Студентська рада ТК ЛНТУ. Самоврядування має на меті сприяти сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків, захищати їхні законні права та інтереси, а також надавати їм можливості гармонійного, творчого й інтелектуального розвитку, умови для самореалізації в інтересах особистості, суспільства і держави.

Студентська рада ТК ЛНТУ діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності і виражає інтереси всіх студентів коледжу, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

У своїй діяльності студрада керується чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом ТК ЛНТУ та Положенням про Студентське самоврядування в ТК ЛНТУ.

Для забезпечення умов всебічного і вільного розвитку особистості студента студрада спрямовує свою діяльність за різними напрямками: науково-дослідницький, навчально-виховний, культурний, спортивний, зовнішнє співробітництво тощо.

Найактуальнішим питанням для кожного студента всіх часів залишається порозуміння з адміністрацією коледжу та його професорсько-викладацьким складом, і саме зв’язуючою ланкою в цій системі є Студентська рада, яка сприяє встановленню гармонійних відносин та захищає права й інтереси студентів.

Важливим аспектом у діяльності студради є пропаганда здорового способу життя, а також активного, цікавого та корисного використання вільного часу.

Студентська рада ТК ЛНТУ плідно співпрацює зі студентськими організаціями інших навчальних закладів, представляє коледж у місцевих, регіональних і всеукраїнських студентських та молодіжних організаціях, що надає можливість у встановленні нових контактів, реалізації спільних проектів, обміну досвідом.

 

 

 

 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-707 від  22.12.2017р. “Щодо профілактики злочинності серед неповнолітніх”, з метою захисту дітей від будь-яких форм насильства та попередження проявів жорстокості в учнівському, студентському  середовищі в коледжі проводиться профілактично-роз’яснювальна, корекційно-розвивальна робота з учнями, студентами та батьками.

Для вирішення питань, що стосуються збереження життя чи здоров’я, а також захисту прав та інтересів дитини, учні, студенти, батьки можуть звертатися до:

  • директора ;
  • заступника директора з навчально-виховної роботи;
  • соціального педагога;
  • практичного психолога.