Бібліотека

На першому поверсі студентського гуртожитку завжди до послуг читачів бібліотека коледжу. Тут можна знайти підручники з предметів загальноосвітнього спрямування та професійного навчання, а також багато художньої літератури на будь-який смак. Наш бібліотекар, PR-менеджерка, молодіжна працівниця Романюк Оксана Володимирівна радо допомагає усім читачам. Крім цього, в бібліотеці проводяться заняття та виховні заходи, адже вона давно стала місцем для затишного проведення часу.

Електронна бібліотека

Містить електронні копії книг для підготовки з загальноосвітніх та спеціальних професійних дисциплін

Cтара версія бібліотеки

Оксана РОМАНЮК

завідувачка бібліотеки

Бібліотека є важливим структурним підрозділом коледжу та здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу, як в урочний так і позаурочний час. Бібліотека під’єднана до інтернету та забезпечена 5-ма комп’ютерами. Бібліотечний фонд нараховує понад 18 тис. примірників навчальної та художньої літератури.

Свою діяльність бібліотека організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до плану роботи, затвердженим директором навчального закладу.Бібліотека Керуюється загальними нормативно-правовими документами такими як: Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про професійну-технічну освіту», «Про бібліотеки та бібліотечну справу» та іншими чинними нормативно-правовими актами у сфері освіти, науки, культури, бібліотечної справи, а також Положенням про бібліотеку ТК Луцького НТУ. Бібліотека коледжу обслуговує користувачів згідно Правил користування бібліотекою, розроблених на основі «Типових правил користування бібліотекою».

Основними завдання бібліотеки:

–  виховувати в учнів та студентів інформаційну культуру, культуру читання;

–  вміти користуватися бібліотекою, її довідковим апаратом;

– розвивати творчу думку, пізнавальні здібності, інтереси учнів та студентів, сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм;

  –  забезпечувати зростання інформаційної компетентності користувачів бібліотеки;

– сприяти різним формам бібліотечної роботи, самоосвіті учнів та студентів, педагогів, забезпечувати літературою їхні соціальні та культурні потреби;

– виховувати в учнів та студентів національну свідомість, шанобливе ставлення до книг як джерела знань.

– співпрацювати та взаємодіяти з освітянськими бібліотеками та мережою бібліотек м.Луцька.

 

Інформація для користувачів:

– книжкові виставки, презентації;

– проведення масових заходів;

– нові надходження.

Послуги бібліотеки:

– Обслуговування користувачів бібліотеки літературою відповідною до їх інформаційних запитів;

– добір джерел за конкретними темами;

– безкоштовний доступ до мережі Інтернет;

– доступ до ресурсу Інтернет ви можете отримати у читальній залі бібліотеки .

Зорієнтуватись у фонді бібліотеки читачеві допоможе наявна система каталогів і картотек, які взаємно доповнюють одна одну й полегшують пошук тих чи інших потрібних видань.

Каталоги і картотеки містять картки, куди згідно з існуючими правилами бібліографічного опису занесені основні дані про кожен наявний у бібліотеці документ. На картці вказані: прізвище, ім’я, по батькові автора, заголовок книги, прізвище відповідального редактора, місце видання, рік видання, кількість сторінок, а також ряд інших потрібних відомостей.

Абетковий  каталог

Картки тут розставлені в алфавіті прізвищ авторів або заголовків книг, незалежно від їхнього змісту. За допомогою алфавітних каталогів можна встановити: чи є у бібліотеці той або інший документ, скільки видань певного твору зберігається в бібліотеці.

Систематичний каталог

Картки в систематичному каталозі згруповані за галузями знань.

Користуючись цим каталогом, можна добрати літературу з тієї чи іншої галузі знань, з окремих проблем і тем, установити автора й точну назву документа, якщо читачеві відомий її зміст.

Книжкові виставки

Творча спадщина В. Сухомлинського

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу