Внутрішня система якості освіти та освітньої діяльності

Освітні та освітньо-професійні програми, що реалізуються в закладі фахової передвищої освіти, та перелік освітніх компонентів, передбачених відповідною програмою
Організаційні та нормативні документи

Організаційні документи:

Протокол засідання комісії з якості № 1 від 28.08.22 р.

Протокол засідання комісії з якості № 2 від 22.12.22 р.

Протокол засідання комісії з якості № 3 від 18.03.22 р.

Протокол засідання комісії з якості № 4 від 18.05.22 р.

Протокол засідання комісії з якості № 5 від 21.06.22 р.

Протокол засідання комісії з якості № 1 від 08.09.21 р.

Протокол засідання комісії з якості № 2 від 30.11.21 р.

Протокол засідання комісії з якості № 1 від 23.06.21 р.

Протокол засідання комісії з якості № 2 від 19.08.21 р.

План роботи комісії із забезпечення якості освіти 2022-2023 н.р

Розпорядження Про створення експертних комісій з якості освіти

Графік проведення опитувань на 2022-2023 н.р.

Про призначення голів ЦК

Про затвердження назв ЦК ТФК ЛНТУ

Про створення комісії із забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти ТФК ЛНТУ

Про призначення відповідальних осіб за розробку, моніторинг та періодичний перегляд освітньо-професійних програм

Графік проведення тренінгів у ТФК ЛНТУ 2022-2023 н.р.

Наказ про призначення відповідальної особи за перевірку на академічний плагіат

Моніторинг ОПП

Нормативні документи:

Порядок проведення опитувань

Порядок подання скарг

Результати моніторингу якості освіти

Результати опитувань здобувачів освіти ТФК ЛНТУ:

Аналітична_довідка_про_результати_опитувань_випускників_ТФК_ЛНТУ 2022 р.

Аналітична довідка про результати опитування здобувачів освіти ТФК ЛНТУ щодо вибору дисциплін 2022

Аналітична довідка про результати опитувань студентів І семестр 2022-2023 н. р.

Аналітична довідка про результати опитувань учнів І семестр 2022-2023 н.р.

Аналітична довідка про результати анкетування студентів І семестр 2021-2022 н.р.

Аналітична-довідка-про-результати-анкетування-учнів І семестр 2021-2022 н.р.

Аналітична довідка про результати опитувань студентів ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Аналітична довідка про результати опитувань учнів ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Результати опитувань батьків здобувачів освіти ТФК ЛНТУ:

Аналітична довідка про результати опитування батьків І семестр 2022-2023 н.р.

Відповіді питання батьків І семестр 2022-2023 н.р.

Аналітична довідка про результати опитування батьків здобувачів освіти ТФК ЛНТУ ІІ семестр 2021-2022 н.р.

Відкриті запитання опитувальника батьків ІІ семестр 2021-2022 н.р.

Результати опитувань роботодавців ТФК ЛНТУ:

Аналіз опитування роботодавців 2022 р.

Результати опитувань працівників ТФК ЛНТУ:

Аналітична довідка про результати опитування педагогічних працівників І семестр 2022-2023 н.р.

Аналітична довідка про результати опитувань педагогічних працівників І семестр 2021-2022 н.р.

Аналітична довідка про результати опитувань педагогічних працівників ІІ семестр 2021-2022 н.р.