Внутрішня система якості освіти

Показники моніторингу та його результати

Освітні та освітньо-професійні програми, що реалізуються в закладі фахової передвищої освіти, та перелік освітніх компонентів, передбачених відповідною програмою