Внутрішня система якості освіти та освітньої діяльності

Організаційні та нормативні документи

Організаційні документи:

Графік проведення опитувань у ТФК ЛНТУ на 2023-2024 н.р.

План роботи комісії із забезпечення якості освіти на 2023-2024 н.р.

Графік проведення тренінгів та семінарів у ТФК ЛНТУ на 2023-2024 н.р.

Наказ про призначення голів ЦК

Наказ про створення комісії із забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти ТФК ЛНТУ на 2023-2024 н.р.

Протокол №1 засідання комісії з якості освіти

Протокол Комісії з якості №3 від 28.03.2023р.

Протокол №4 від 26.06.2023р.

Протокол засідання комісії з якості № 1 від 28.08.22 р.

Протокол засідання комісії з якості № 2 від 22.12.22 р.

Протокол засідання комісії з якості № 3 від 18.03.22 р.

Протокол засідання комісії з якості № 4 від 18.05.22 р.

Протокол засідання комісії з якості № 5 від 21.06.22 р.

Протокол засідання комісії з якості № 1 від 08.09.21 р.

Протокол засідання комісії з якості № 2 від 30.11.21 р.

Протокол засідання комісії з якості № 1 від 23.06.21 р.

Протокол засідання комісії з якості № 2 від 19.08.21 р.

Розпорядження Про створення експертних комісій з якості освіти

Про призначення голів ЦК

Про затвердження назв ЦК ТФК ЛНТУ

Про створення комісії із забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти ТФК ЛНТУ

Про призначення відповідальних осіб за розробку, моніторинг та періодичний перегляд освітньо-професійних програм

Наказ про призначення відповідальної особи за перевірку навчальних, наукових та кваліфікаційних робіт на академічний плагіат

Моніторинг ОПП

Графік проведення моніторингу навчальних досягнень студентів 1 курсу 2023-2024 н.р.

Наказ про формування проектних груп, розробку та перегляд ОПП

Наказ про призначення відповідальних осіб за розробку, моніторинг та періодичний перегляд ОПП

План реагування на рекомендації надані за результатами акредитації ОПП Інформаційні системи та технології

План реагування на рекомендації надані за результатами акредитації ОПП Менеджмент

План реагування на рекомендації надані за результатами акредитації ОПП Дизайн

Нормативні документи:

Порядок проведення опитувань

Порядок подання скарг

Результати моніторингу якості освіти

Звіт по самооцінюванню 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність_20.11.2023

Результати опитувань здобувачів освіти ТФК ЛНТУ:

Аналітична_довідка_про_результати_опитувань_здобувачів_щодо_якості

Аналітична довідка про результати опитування здобувачів освіти ТФК ЛНТУ щодо вибору дисциплін 2023

Аналітична довідка про результати опитувань студентів І семестр 2023-2024 н.р

Аналітична довідка про результати опитувань учнів І семестр 2023-2024 н.р.

Аналітична довідка про результати опитувань студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ІІ семестр 2022-23 р._

Аналітична довідка про результати опитування здобувачів освіти, які навчаються за ОПП «Підприємництво, електронна комерція та логістика» щодо вибору дисциплін 2023

Аналітична довідка про результати опитування здобувачів освіти, які навчаються за ОПП «Підприємництво, електронна комерція та логістика» щодо якості ОПП

Аналітична довідка про результати опитувань випускників ТФК ЛНТУ 2023 р

Аналітична_довідка_про_результати_опитувань_випускників_ТФК_ЛНТУ 2022 р.

Аналітична довідка про результати опитування здобувачів освіти ТФК ЛНТУ щодо вибору дисциплін 2022

Аналітична довідка про результати опитувань студентів І семестр 2022-2023 н. р.

Аналітична довідка про результати опитувань учнів І семестр 2022-2023 н.р.

Аналітична довідка про результати анкетування студентів І семестр 2021-2022 н.р.

Аналітична-довідка-про-результати-анкетування-учнів І семестр 2021-2022 н.р.

Аналітична довідка про результати опитувань студентів ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Аналітична довідка про результати опитувань учнів ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Результати опитувань батьків здобувачів освіти ТФК ЛНТУ:

Аналітична довідка про результати опитування батьків І семестр 2022-2023 н.р.

Відповіді питання батьків І семестр 2022-2023 н.р.

Аналітична довідка про результати опитування батьків здобувачів освіти ТФК ЛНТУ ІІ семестр 2021-2022 н.р.

Відкриті запитання опитувальника батьків ІІ семестр 2021-2022 н.р.

Результати опитувань роботодавців ТФК ЛНТУ:

Аналіз опитування роботодавців 2024 р.

Аналіз опитування роботодавців 2023 р.

Аналітична довідка про результати опитування роботодавців 2023 р. щодо якості ОПП «Підприємництво, електронна комерція та логістика»

Аналіз опитування роботодавців 2022 р.

Результати опитувань працівників ТФК ЛНТУ:

Аналітична довідка про результати опитувань педагогічних працівників І семестр 2023-2024 н.р

Аналітична довідка про результати опитування педагогічних працівників І семестр 2022-2023 н.р.

Аналітична довідка про результати опитувань педагогічних працівників І семестр 2021-2022 н.р.

Аналітична довідка про результати опитувань педагогічних працівників ІІ семестр 2021-2022 н.р.