Обрати сторінку

БОРОВСЬКА ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА

викладач математики, вищої математики

«Викладання – це мистецтво, а не ремесло – у цьому корінь учительської справи»

Педагогічний шлях розпочала у листопаді 2012 року на посаді викладача вищої математики ТК ЛНТУ. За цей період видала 8 навчально-методичних видань. Активно працює над підвищенням свого освітнього та методичного рівня. Багато уваги приділяє навчально-виховній роботі зі студентами.

    Нагороджена: Грамотою ТК Луцького НТУ (розпорядження №431-10.2.6.07 від 30.09.2019 р.) та Грамотою Луцького НТУ (наказ від 23.06.2020 р. №60-08-35).

    Наукові інтереси:інноваційна діяльність у підготовці здобувачів освіти, технології інтерактивного та дистанційного навчання.

    e-mail: yulborov@gmail.com

 2006-2011 р.р. – Волинський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність «Математика», кваліфікація магістра математики, викладача;

2010-2012 р.р – Волинський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність «Управління інноваційною діяльністю», кваліфікація магістра з управління інноваційною діяльністю;

з 2012 р. – викладач математики, вищої математики Технічного коледжу Луцького НТУ;

2014-2016 р. – голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін;

2017 р. – курси підвищення кваліфікації (стажування) у Луцькому національному технічному університеті;

2019 р. – участь у Програмі підвищення кваліфікації вчителів математики ЗЗСО у ВІППО.

 

Перелік методичних напрацювань:

  1. Вища математика. Методичні вказівки до практичних занять для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / Ю.В.Боровська − Луцьк: Технічний коледж ЛНТУ, 2016. − 79 с.
  2. Вища математика. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів III курсів всіх спеціальностей денної форми навчання / Ю.В.Боровська − Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2018. − 35 с.
  3. Вища математика. Курс лекцій для здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка та освітньо-професійної програми«Менеджмент» галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної форми навчання / уклад. Ю. В. Боровська. – Луцьк : Технічний фаховий коледж Луцького НТУ, 2020. – 128 с.
  4. Теорія ймовірностей та математична статистика. Курс лекцій для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної форми навчання / уклад. Ю.В. Боровська. – Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2020. – 96 с.
  5. Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальностей 123 Комп’ютерна інженерія, 126 Інформаційні системи та технології денної форми навчання та освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форм навчання / уклад. Ю.В. Боровська. – Луцьк : ТФК Луцького НТУ, 2021. – 68 с.

Участь у конференціях та семінарах:

2019 р. – семінар-тренінг «Емоційний інтелект педагога», Всеосвіта.

2020 р. – Міжнародна науково-практична конференція: Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

 

Куратор 31-Мд групи. Сумлінно, з відповідальністю ставиться до виховання студентів. Основна увага акцентується не тільки на підвищенні професійних якостей здобувачів освіти, але й їх особистісному зростанні, збагаченні життєвого досвіду духовними цінностями, формуванні світоглядних орієнтирів та найкращих людських якостей: совісті, порядності, інтелігентності та працелюбності. Організовує та проводить відкриті виховні заходи.

 

  1. Навчально-виховна екскурсія для студентів груп 11 Мд та 11 Дз в музей сучасного українського мистецтва Корсаків, 30.11.2018 р.

 

 2. Вечір-реквієм «Над білим янголом скорботи – незгасний духу смолоскип», 28.11.2018 р.

3. Нічна театралізована екскурсія «Романтика і містика Лучеська», 30.05.2019р.

 

4. Оглядова екскурсія Яремче-Буковель(28-29.09.2019).

 

5.  Організація та проведення інтелектуальної математичної гри «Хто зверху?», 17.03.2021 р.

 

Педагогічне кредо:

Зробити все, щоб запалити вогник цікавості, пробудити інтерес до математики, адже «математика цікава тоді, коли живить нашу винахідливість і здатність міркувати»

За період своєї науково-педагогічної діяльності викладала наступні дисципліни:

– «Математика»

– «Вища математика»

– «Дискретна математика»

– «Теорія ймовірності і математична статистика»

– «Паралельні і розподілені обчислення»

Відкриті заняття:

«Диференціювання складених, параметрично заданих та неявних функцій»(2020 р.)

«Випадкова подія. Ймовірність випадкової події»(2019 р.)

«Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка»(2018 р.)

«Обчислення визначених інтегралів з використанням формули Ньютона-Лейбніца та властивостей інтегралів»(2017 р.).

   

 

 

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!