Буснюк Світлана Володимирівна

кандидат економічних наук, викладач економічних дисциплін

“Навчаючи інших – вчимося самі”

Луцій Сенека

Науково-педагогічний шлях розпочала у 2014 році на посаді викладача економічних дисциплін ТК ЛНТУ. Успішно займається науковою роботою. Є автором і співавтором 9 фахових наукових статей та багатьох інших публікацій. Постійно приймає участь в науково-практичних конференціях всеукраїнського та міжнародного рівнів. Багато уваги приділяє науковій роботі з студентами.

Наукові інтереси: Формування та використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.

 e-mail:  svitlanabusnuk@gmail.com

 

Етапи професійного становлення

 • 2002-2007 р.р. – Луцький національний технічний університет, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація магістра екології, викладача вищого навчального закладу.
 • 2008-2010 р.р – Луцький національний технічний університет, спеціальність «Фінанси», кваліфікація спеціаліста з фінансів.
 • 2010-2013 р.р. – Луцький національний технічний університет, аспірант кафедри «Фінансів».
 • 2014 р. – викладач економічних дисциплін Технічного коледжу Луцького НТУ.
 • 2015 р. – успішний захист дисертації за спеціальністю «Гроші, фінанси та кредит» та здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

 

Основні фахові публікації:

 1. ЛещукВ.П. Теоретичні основи формування фінансового капіталу інтегрованих структур кластерного типу / В.П. Лещук, С.В. Буснюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки та торгівлі. Серія «Економічні науки». – Полтава. – 2011. – № 6(51), ч.1 – 416 с. – С. 353-357.
 2. БуснюкС.В. Світовий досвід формування фінансового капіталу в кластерних структурах / С.В. Буснюк // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Том ХІІ, серія «Економіка», Випуск 244 «Актуальні проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю». – Донецьк. – 2012. – С. 234-242.
 3. ЛещукВ.П. Формування кластерних структур у Волинській області / В.П. Лещук, С.В. Буснюк // Бізнес Інформ. – 2012. – № 11. – С.93-96.
 4. Лещук В.П. Особливості формування фінансового капіталу кластерних структур в економіці України / В.П. Лещук, С.В. Буснюк // Сталий розвиток економіки. – 2012. – №6. – С.292-296.
 5. Буснюк С.В. Особливості функціонування інтегрованих структур кластерного типу в європейській економіці / С.В. Буснюк // Економіка та держава. – 2013. – №1. – С.67-70.
 6. Буснюк С.В. Державне регулювання процесу формування та функціонування кластерів в Україні / С.В. Буснюк // Економічний форум. – 2014. – №1. – С.23-28. 

Участь у конференціях:

 1. Буснюк С.В. Роль фінансового капіталу у функціонуванні інтегрованих структур кластерного типу / С.В. Буснюк // Стратегія подолання економічної кризи: сутність та практичне застосування: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. – ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – Одеса: ЦЕДР, 2012. – С.123-125.
 2. БуснюкС.В. Особливості формування інтегрованих структур кластерного типу в економіці України / С.В. Буснюк // Управління стійким розвитком регіону: стан, проблеми та перспективи: Матеріали науково-практичної конференції 15 червня 2012 р. – Павлоград, 2012. – С.24-28.
 3. Буснюк С.В. Перспективи формування в Україні інтегрованих структур кластерного типу / С.В.Буснюк // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 листопада 2012. – Харків: ХНЕУ, 2012.- 72 с.
 4. БуснюкС.В. Теоретичні аспекти формування фінансового капіталу інтегрованих структур бізнесу / С.В.Буснюк // Економічний дисбаланс країни: проблеми та шляхи вирішення: XI Міжнародна науково-практична конференція. – «Львівська економічна фундація», 2012. – Ч.I. – С.18-19.
 5. БуснюкС.В. Фінансовий капітал кластерних структур в Україні / С.В. Буснюк // Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн: Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – Т.2. – 240 с. – С.191-192.
 6. Буснюк С.В. Теоретико-методичні основи фінансового менеджменту підприємства / С.В.Буснюк // Трансформація  національної  моделі  фінансово-кредитних  відносин:  виклики глобалізації  та  регіональні  аспекти:  збірник  матеріалів  ІV  Всеукраїнської  науково-практичної конференції (м. Ужгород, 26 листопада 2019 р.) – Ужгород: УжНУ, 2019. – 296 с.

Перелік методичних напрацювань:

 1. Управлінський аналіз. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 5.03060101 Організація виробництва денної форми навчання / Буснюк С.В. – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2015. – 71 с.
 2. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. Конспект лекцій для студентів спеціальності 5.03060101 Організація виробництва денної форми навчання / Буснюк С.В. – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2016.- 49 с.
 3. Комерційна логістика: конспект лекцій для здобувачів освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форми навчання / уклад. С. В. Буснюк. – Луцьк : Технічний коледж Луцького НТУ, 2019. – 84 с.
 4. Економічний аналіз: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»  освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форми навчання / уклад. С. В. Буснюк. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2020. – 120 с.

1. Навчально-виховна екскурсія для студентів груп 31 Мд та 41 Мд на підприємство ПрАТ «Луцьк Фудз», 16.10.2019 р.

2. Організація та проведення заходів до Дня студента, 14.11.2019 р.

За період своєї науково-педагогічної діяльності викладала студентам більше 10 дисциплін, зокрема:

 • «Фінанси підприємств»
 • «Статистика»
 • «Економічний аналіз»
 • «Комерційна логістика»
 • «Технологія галузі»
 • «Менеджмент»
 • «Економіка в енергетиці»
 • «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка»

Організація та участь в методичному об’єднанні викладачів економічних дисциплін, 30.09.2019 р.

Науковий керівник студента групи 31 Мд Данилюка Владислава – фіналіста ІІ Всеукраїнського конкурсу учнівських есе “Акули фінансів бізнесу”, 8 листопада 2019 р., КНЕУ, м.Київ.

Відкритий захід у формі ділової гри «Споживчий кредит» у групах 21 Мд та 31 Мд.

Дистанційні курси «Критичне мислення для освітян» ресурсу Prometeus

Дистанційні курси  «Економіка для всіх» ресурсу Prometeus