Профілактика корупції

Прозорість роботи 

 

 

 

На сьогоднішньому етапі становлення України корупція вважається найгострішою соціальною проблемою, що заважає нам тримати вектор сталого розвитку. Вона також є перешкодою на шляху до формування європейсього суспільства та цінностей, спричиняє ряд інших труднощів. Першоджерело усіх цих проблем, на думку науковців, ховається у вихованні. А оскільки становлення молодої особистості відбувається як в колі сім’ї, так і в навчальному закладі, то проблема корупції у вишах постає дуже гостро. Адже молодь, яка звикла до корупції у школах та вищих навчальних закладах, в дорослому віці понесе ці викривлені цінності у своє життя та продовжуватиме жити за такими ж принципами.

          Саме тому ВСП „Технічний фаховий коледж Луцького НТУ” проводить різноманітні заходи, спрямовані на подолання та винищення корупції в навчальному процесі як такої. Для прикладу, ми маємо „скриньку довіри”, через яку здобувачі освіти можуть без остраху бути упізнаним повідомити адміністрацію коледжу про ті факти та події, що їх турбують (ключ до скриньки знаходиться у практичного психолога коледжу). Таким чином відбувається діалог та існує зворотній зв’язок з учнями та студентами. Також проводяться регулярні опитування здобувачів освіти усіх курсів та спеціальностей, що містять запитання закритого (лише із запропонованими запитаннями) та відкритого типу (де потрібно висловити свою думку). Результати цих опитувань опрацьовуються адміністрацією закладу та в обов’язковому порядку беруться до уваги. На засіданнях Дирекції, циклових комісій також розглядаються питання протидії корупції. Регулярні візити представників поліції та різноманітних громадських організацій в коледж теж не оминають цієї болючої для суспільства теми корупції. В даних заходах беруть участь як здобувачі освіти, так і педагогічні працівники.

          Варто зазначити, що у вирішенні цього питання ВСП „Технічний фаховий коледж Луцького НТУ” керується наступними документами:

  • Антикорупційна програма Міністерства освіти і науки України (на 2021-2023 роки);
  • Закон України „Про запобігання корупції”;
  • рішення Національного агенства з питань запобігання корупції;
  • Конвенція ООН проти корупції;
  • інші діючі нормативно-правові акти, що регулюють дану сферу.

Божидарнік Тарас Вікторович

відповідальна особа

Заступник директора з НВР

e-mail: bozhidarnikviktorr@gmail.com