Дудич Наталія Леонідівна

викладач спецдисциплін

“Не важливо, як повільно ти просуваєшся, головне, що ти не зупиняєшся”

(Конфуцій)

Педагогічний шлях розпочала у серпні 2006 року на посаді викладача матеріалознавства. За цей період видала 7 навчально-методичних видань, взяла участь у 7 навчально-практичних конференціях. Активно працює над підвищенням свого освітнього та методичного рівня. Багато уваги приділяє навчально-виховній роботі зі здобувачами освіти, питанням їх мотивації до навчання.

Нагороджена: грамотою Луцького національного технічного університету  (наказ від 23 червня 2020 р. № 60-08-35).

Наукові інтереси: :інноваційні підходи у підготовці здобувачів освіти,  сучасні технології дистанційного навчання.

email: natasha_dyduch@ukr.net, hatasha.dudych066@gmail.com

 

Освіта:

2001-2006 р.р. – Луцький державний технічний університет, спеціальність “Прикладне матеріалознавство”, кваліфікація магістр, інженер-матеріалознавець.

з 2006 року – викладач спецдисциплін у ТК Луцького НТУ

2016-2018 р. – голова випускаючої циклової комісії викладачів спеціальності “Електропостачання”;

2017р. проходження спеціальної педагогічної освіти ВСП “Львівський навчально-науковий центр професійної освіти”$

2017р. – проходження підвищення кваліфікації у ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”;

2019р. – проходження підвищення кваліфікації (стажування) у Луцькому національному технічному університеті;

2021р. – проходження підвищення кваліфікації у Сумському державному університеті;

2021р. – проходження підвищення кваліфікації (стажування) у Луцькому національному технічному університеті.

Перелік методичних напрацювань:

 1. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство : Конспект лекцій для здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми Автомобільний транспорт, галузь знань 27 Транспорт, спеціальності 274 Автомобільний транспорт денної та заочної форми навчання» / укладач Н.Л. Дудич – Луцьк : ТФК Луцького НТУ, 2021. – 120 с.
 2. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство : Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузь знань 27 Транспорт спеціальності 274 Автомобільний  транспорт денної та заочної форми навчання / укладач   Н.Л. Дудич – Луцьк : ТФК Луцького НТУ, 2022. – 30 с.

 

Участь у конференціях:

 1. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика” (Науково-методичний центр вищої і перед вищої освіти 14.04.2021р.).
 2. Всеукраїнська наукова онлайн конференція “Педагогічна майстерність як чинник професійного розвитку особистості вчителя” (ATOMS HUB05.2021р.).
 3. Всеукраїнська наукова конференція “Освіта майбутнього: навчання із задоволенням” Створення тестів у LSM Moodle (ПЕДРАДА 16.05.2021р.).
 4. Всеукраїнська наукова конференція “Освіта майбутнього: навчання із задоволенням” Microsoft 365, Teams, Sway, FlipGrid Інструменти для навчання (ПЕДРАДА 16.05.2021р.).
 5. Науково-методична конференція “Інтенсифікація навчального процесу на основі впровадження сучасних методів навчання передових новітніх технологій” (Рада директорів фахової перед вищої освіти Волинської області ВСП “Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету” 26.05.2021р.).
 6. Всеукраїнська наукова конференція “Цифрова компетентність педагога 2022 за програмою МОН” (РУХ освіта 27.12.2021р.).
 7. Міжнародна онлайн-конференція“Гейміфікація як тренд сучасної освіти та культури в епоху діджиталізації” (02.2022 р.).

2016-2018 р.р. – куратор груп 21-ОРА

2019-2022 р.р. – класний керівник групи 36 „Електрозварник ручного зварювання”

 

Відкриті виховні заходи

 1. До Дня Збройних сил України “Ми твої, Україно, сини!”
 2. До Дня Жертв Голодомору “І мертвим, і живим і ненародженим…Гірка історія злочинів проти людяності”
 3. До Міжнародного дня боротьби з корупцією.
 4. До Міжнародного дня сім’ї.

 

Екскурсії

 1. Музей технічного прогресу
 2. Краєзнавчий музей
 3. Екскурсія лабораторіями кафедри матеріалознавства Луцького НТУ

 

За період своєї педагогічної діяльності викладала здобувачам освіти такі дисципліни:

 • Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство;
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання;
 • Конструкційні та електротехнічні матеріали;
 • Основи стандартизації та метрології;
 • Основи стандартизації та управління якістю;
 • Основи стандартизації, метрології та якість продукції;
 • Електротехнічне матеріалознавство;
 • Матеріалознавство та обробка матеріалів;
 • Основи метрології та електровимірювальної техніки
 • Технології;
 • Допуски та технічні вимірювання;
 • Основи матеріалознавства.

  День відкритих дверей

  16 березня 2024 року,

  11-00 год.

   

  Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

  Гаряча лінія:

  You have Successfully Subscribed!