Євсюк Микола Миколайович

кандидат технічних наук, доцент

Праця, оптимізм, постійне самовдосконалення — запорука життєвого успіху

Науково-педагогічний шлях почав з вересня 1996 року. За свій трудовий шлях працював на різних науково-педагогічних посадах: учбовий майстер, асистент, старший викладач, доцент. Є автором чи співавтором 50 наукових праць та однієї монографії, 45 навчально-методичних праць, 1 навчального посібника та 2 електронних навчально-методичних комплексів.

Нагороджений: Почесними грамотами університету.

Наукові інтереси: енергозберігаючі технології в господарській діяльності.

e-mail: yevsiukmyk@gmail.comlutsk@ukr.net

1991 р. – 1996 р. – навчання Луцький індустріальний інститут, енергоощадний факультет, спеціальність «Електропостачання та електрозбереження».

1996 р. – присвоєно кваліфікацію «Інженер – електрик».

1996 р . – учбовий майстер кафедри електропостачання Луцького індустріального інституту

2000р. – асистент кафедри теоретичної та загальної електротехніки Луцького державного технічного університету.

2010 р. – захист кандидатської дисертації; присвоєно науковий ступінь кандидат технічних наук; вчене звання старший викладач

2012 р. – присвоєно вчене звання доцент

2015 р. – стажування ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» відокремлений підрозділ «Волинські магістральні електричні мережі»»

на даний час – доцент кафедри електроніки і телекомунікацій Луцького НТУ, викладач спецдисциплін в ТК Луцького НТУ.

 

Навчальні посібники: 

Основи електропостачання. Практикум: навчальний посібник / Давиденко Л.В., Коменда Н.В., Євсюк М.М., Коменда Т.І., Давиденко В.А.. – Луцьк, ІРВ ЛНТУ. – 2016. – 324 с.

Методичні напрацювання:

Електропостачання галузі: методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів напряму підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” денної форми навчання / Євсюк М.М.– Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2014. – 45c.

Електричні мережі: методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів напряму підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” денної форми навчання / Євсюк М.М., Літковець С.П. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2015. – 74 c.

Електропостачання в галузі: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” денної форми навчання / Євсюк М.М.– Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2015. – 78 c.

Методичні вказівки до оформлення дипломної роботи для студентів напряму підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” усіх форм навчання / Євсюк М.М., Літковець С.П. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2015. – 38 c.

Електричні станції і підстанції: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” денної форми навчання / Євсюк М.М., Грицюк Ю.В. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2015. – 68 c.

Електронний навчально-методичний комплекс «Промислова електроніка і МПТ» / М.М. Євсюк. Довідка № 17-31, 2017р.

Електричні станції і підстанції: конспект лекцій для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної форми навчання / уклад. Євсюк М.М. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2018. – 210 с.

Електропостачання: методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів напряму підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” денної форми навчання / Євсюк М.М.– Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2018. 60c.

Електронний навчально-методичний комплекс «Електроживлення систем зв’язку» / М.М. Євсюк. Довідка № 18-06, 2018р.

Електричні станції і підстанції: Методичні вказівки до практич­них занять для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електро­енерге­тика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання  / уклад. М.М. Євсюк  – Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2019. – 78 с.

Промислова електроніка: Методичні вказівки до практич­них занять для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електро­енерге­тика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання  / уклад. М.М. Євсюк  – Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2019. – 88 с.

Основні фахові публікації:

В.В. Лишук, М.В. Хвищун, М.М. Євсюк. Моделі виконавчих асинхронних двигунів у системах автоматики // Перспективні технології та прилади. Збірник наукових праць. – Вип. 7(2), м. Луцьк, травень 2015р. – С.63-67.

В.В. Лишук, Й.Р. Селепина, Н.М. Якимчук, М.М. Євсюк. Діагностування асинхронних двигунів на основі їх математичної моделі // Перспективні технології та прилади. Збірник наукових праць. – Вип. 8(1), м. Луцьк, 2016 р. – С.44-48.

Баховський П.Ф., Євсюк М.М., Лишук В.В. Вимірювання електромагнітних випромінювань в системах мобільного зв`язку з метою забезпечення екогенної безпеки складних біологічних структур. // Перспективні технології та прилади. Збірник наукових праць. Випуск 10, червень 2017 – Луцьк, 2017. – с.12-16.

Лишук В.В., Селепина Й.Р., Євсюк М.М., Якимчук Н.М. Методика розрахунку електромеханічних характеристик асинхронного двигуна за його каталожними даними. Технічні вісті, 2017/1(45), 2(46), с.91-94. (INDEX COPERNICUS).

Н.М. Якимчук, Й.Р. Селепина, М.М. Євсюк. Методи імпутації даних в статистичному аналізі параметрів телекомунікаційних мереж // Збірник наукових праць Перспективні технології та прилади, № 11(2) 2017р.

Селепина Й.Р., Лишук В.В. Євсюк М.М., Якимчук Н.М. Створення імітаційної моделі керування насосним обладнанням станцій водопостачання з використанням апарату нечіткої логіки. // Технологічні комплекси. Луцьк, 2017.

Баховський П.Ф., к.т.н., Євсюк М.М. Окремі аспекти розвитку мереж мобільних телекомунікацій // Перспективні технології та прилади. Збірник наукових праць. Випуск 13, грудень 2018 – Луцьк, 2018. – с.25-33.

Лишук В.В., Заблоцький В.Ю., Селепина Й.Р., Євсюк М.М. Моделювання та аналіз режимів роботи трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, що живиться від джерела безмежної потужності. // Технічні вісті. Науковий часопис, Львів, 2018 с. 76-79. (ISSN 1992-8149)

S. Luniov, A. Zimych, M. Khvyshchun, M. Yevsiuk, V. Maslyuk. Specific features of defect formation in the n-Si<P> single crystals at electron irradiation // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774, 6/12 ( 96 ) 2018.

Участь в конференціях:

2014 р. – ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи», керівник студента Касьянка О.В. доповідь: «Використання віртуальних лабораторій при викладанні електротехнічних дисциплін у вищих навчальних закладах».

2014 р. – 69-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів. Одеська національна академія зв’язку ім.. О.С. Попова, доповідь «Деякі особливості розрахунку характеристик радіоліній радіоінтерфейсу SAE/EPS в мобільних телекомунікаційних мережах», (співавторство).

2014 р. – Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи. Міжнародна науково-технічна конференція НТУУ КПІ, доповідь «Застосування моделі Ерланга до аналізу обміну даними у системах мобільного зв`язку», (співавторство).

2015 р. – Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи. Міжнародна науково-технічна конференція НТУУ КПІ, доповідь «Кількісний опис виграшу за рахунок м’якого автоматичного перемикання секторів у висхідній радіолінії систем мобільного зв’язку», (співавторство).

2015 р. – І всеукраїнський науковий семінар «Моніторинг енерго- та ресурсо-використання в складних виробничих системах», доповідь «Аналіз перехідних процесів електромеханічної системи у вузлі навантаження асинхронних машин», (співавторство).

2016 р. – Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи. Міжнародна науково-технічна конференція НТУУ КПІ, доповідь «Окремі методи підвищення використання потоків у мобільних телекомунікаційних мережах», (співавторство).

2016 р. – Актуальні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень. Міжнародна інтернет-конференція молодих учених та студентів, доповідь «Деякі аспекти оперативного управління потоками у мобільних телекомунікаційних мережах із використанням технології комутації каналів», (співавторство).

2016 р. – IV-ої Всеукраїнська науково – практична конференція молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи”, керівник студентів С.В. Демчука, П.І. Поліщука, доповідь «Перспективи використання надширокосмугових сигналів у телекомунікаційних системах»; керівник студентів Р.М. Гладчука, С.О. Іванова, доповідь «Підвищення ефективності використання поліноміальних сигналів, що вписані у код Баркера».

2017 р. – V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми автоматизації та управління», доповідь «Рівняння давача кутової швидкості», (співавторство).

2017 р. – ХХІІ – міжнародна школа математичного моделювання of AMSE-UAPL, доповідь «Методика розрахунку електромеханічних характеристик асинхронного двигуна за його каталожними даними» , (співавторство).

2018 р. – VІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Підвищення ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах», доповідь «Моделювання та аналіз режимів роботи трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, що живиться від джерела безмежної потужності», (співавторство).

Як писав видатний мислитель XIX ст.. Й.Гійо, виховання – це мистецтво, яке добувається з глибини душі людини і пробуджує до життя все, що в ній дрімає; яке розвиває одночасно всі її сили і допомагає їй прямувати до мети, словом освічує людину.

Метою виховної роботи  коледжу є забезпечення умов для становлення розвитку і саморозвитку особистості студента, майбутніх фахівців різних сфер діяльності, який володіє гуманістичним, світоглядним потенціалом, культурою і громадянською відповідальністю орієнтованими на професійну, інтелектуальну і соціальну творчість.

За період своєї педагогічної діяльності, проведено разом з студентами загально-коледжанські заходи:

2015 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія з студентами гр.. 41-ЕПС зі спеціальності «Електропостачання» на електричну підстанцію.

2017 р.- участь у заході: «День відкритих дверей»

2018 р.- участь у заході: «День відкритих дверей»

2018 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія з студентами гр.. 31-ЕПС зі спеціальності «Електропостачання» по лабораторіях кафедри електропостачання Луцького НТУ

2019 р.- участь у заході: «День відкритих дверей»

2019 р. – зустріч студентів спеціальності «Електропостачання» з заступником начальника інспекції Держенергонагляду у Волинській області Мельником Ю.М.

2019 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія на підприємство ВП «Електросервіс».

2018 р.- участь у заході: «День відкритих дверей»

2015 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія на електричну підстанцію.

2019 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія на ВП «Електросервіс»

2019р. – зустріч студентів із заступником начальника інспекції Держенергонагляду у Волинській області Мельником Ю.М.

2019р. – зустріч студентів із технічним директором ВП «Електросервіс» Щербою В.А.

2019р. – відкрите заняття з дисципліни «Промислова електроніка»

2018р. – Відкрите заняття з дисципліни «Електричні станції і підстанції»

«День відкритих дверей» в ТК Луцького НТУ – 2018 р.

«День відкритих дверей» в ТК  Луцького НТУ – 2019 р.

 

За період своєї науково-педагогічної діяльності викладав студентам більше 20 дисциплін, зі значної частини яких були розроблені та виданні навчальні видання. Серед них, навчальний посібник: «Основи електропостачання. Практикум».

Розроблені електронні навчальні курси з дисциплін: «Промислова електроніка і МПТ», 2017р, .

«Електроживлення систем зв’язку», 2018р.

Проведені відкриті заняття у 2014 – 2019 н.р. згідно плану.

Відкрите заняття на тему: «Вивчення принципу дії АВР-0,4»

Навчальна практика зі студентами  гр. 21-ЕТ на тему: «Вивчення схем підключення електроприймачів»

Відкрите заняття на тему: “Високовольтні вимикачі”

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!