Фукс Людмила Петрівна

Викладач дисципліни «Фізичне виховання»

«Освіта – найвеличніше з усіх земних благ,але тоді, коли вона найвищої якості, інакше вона абсолютно даремна»

Джозеф Кіплінг

Свою педагогічну діяльність розпочала в 1985 році вихователем ПТУ №2, згодом ПТУ №10 тренером-викладачем фізичного виховання. В 1990 році прийнята на посаду учбового майстра, пізніше інструктора по спорту Політехнічого інституту.

З вересня 2018 року працюю в ТК Луцького НТУ.

Загальний стаж педагогічної діяльності 33 роки.

В 1985 році закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки за спеціальністю фізичне виховання.

Свою педагогічну діяльність розпочала в цьому ж році вихователем ПТУ №2, згодом ПТУ №10 тренером-викладачем фізичного виховання. В 1990 році прийнята на посаду учбового майстра, пізніше інструктора по спорту Політехнічого інституту. А в 1994 році знову повернулась в ПТУ №10 на посаду викладача, де і отримала атестаційний лист-кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії». В 1999 році Управлінням освіти волинської облдержадміністрації була нагороджена Почесною грамотою за заняте I місце в обласному конкурсі «Викладач ПТУ-1998» і в цьому році нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України. В 2002 році переведена за переводом в ВМУРоЛ «Україна». В 2006 році нагороджена Волинським обласним центром Інвалідного спорту «Інваспорт» грамотою за вагомий внесок інвалідного спорту на Волині. З 2011 року основним місцем роботи стала Академія рекреаційних технологій і права та за сумісництвом в Луцькому коледжі рекреаційних технологій і права, де і було присвоєно атестаційною комісією III рівня Управлінням освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації 5 квітня 2013 року педагогічне звання «викладач-методист». Також нагороджена Грамотами Академії рекреаційних технологій і права (11.09.2015 р., 08.09.2016 р.), Подякою Академії рекреаційних технологій і права (06.06.2016 р.), Грамотою Волинської обласної державної адміністрації Управління освіти, науки та молоді за сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди Дня працівників освіти (Наказ від 20.09.2017 р. №228-к).

Участь у конференціях:

№ п/п Статус Назва Навчальний заклад, наукова установа Місто Рік
1. Міжнародна конференція Фізичне виховання, спорт і культура та здоров’я у сучасному суспільстві ВолинськийДержавний університет
ім. Лесі Українки
Луцьк 2005
2. Всеукраїнська

науково – практична конференція

Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна” Луцьк 2005
3. Міжнародна науково-практична конференція Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві Волинський національний університет ім.ЛесіУкраїнки Луцьк 2008
4. Міжнародна наукова конференція Проблеми екології людини Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна” Луцьк 2007
5. ІІ науково – практична конференція Інноваційні технології в освіті, науці і виробництві ПВНЗ Академія рекреаційних технологій і права Луцьк 2016
6. І обласна науково – практична конференція Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі Луцький педагогічний коледж Луцьк 2016
7. ІII обласна науково – практична конференція Вектор пошуку в сучасному освітньому просторі Луцький педагогічний коледж Луцьк 2017
8. LXII международная  научно-практическая конференция Научная дискуссия: «Вопросы педагогики и психологии» Интернаука Москва 2017

Перелік навчально-методичних напрацювань

№ п/п

Назва Характер роботи Вихідні дані

Співавтори

1. Гімнастика та методика її викладання Методичні рекомендації Луцьк: ВНЗ Академія рекреаційних технологій і права -47с., 2016  
2. Теорія і методика фізичного виховання Методичні рекомендації Луцьк: ВНЗ Академія рекреаційних   технологій і права – 60 с., 2016 Войнаровський А.М.

к. пед. наук

3. Історія Олімпійського руху Методичні рекомендації Луцьк: ВНЗ Академія рекреаційних технологій і права – 74 с., 2014  
4. Навчально-методичний посібник  з питань організації педагогічної практики для студентів ВНЗ III-IVрівнів акредитації Навчально-методичний посібник Луцьк: ВНЗ Академія рекреаційних технологій і права, –121 с., 2017 Денисенко Н. Г.

к. пед.. наук, Заслужений учитель України

5. Плавання та методика його викладання Навчально – методичний посібник Луцьк: ВНЗ Академія рекреаційних технологій і права – 135с., 2016  
6. Методика занять зі студентами спеціальних медичних груп Навчально-методичний посібник Луцьк: ВНЗ Академія рекреаційних технологій і права -122 с., 2018  
7. Фізична культура і здоров’я Методичні вказівки до занять фізичною культурою для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти з послабленим здоров’ям ТК Луцького НТУ, 2019. – 120 с. Дігалевич Д. М.

Євченко І. В.

Гамалійчук М. Г.

Фахові та міжнародні статті

№ п/п Назва Характер роботи Вихідні дані Співавтори
1. Старіння і сповільнення темпів його прояву Тези Тези другої наук.-пр. Конф.ВМУРоЛ ”Україна”.-К.: 2003.- С.224-22  
2. Психолого-педагогічні особливості роботи з реабілітації  інвалідів Тези Тези доповідей четвертої Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2003.- С.196-197  
 4. Вікові закономірності розвитку швидкості у школярів Стаття (фах) Фізичне  виховання,  спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. Збірник наукових праць ВДУ, 2005. – С. 380  
5. Особливості функціонального стану кардіо-респіраторної системи та фізичної працездатності юних волейболістів 15-16 років. Стаття Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології
Збірник наукови праць    ВМУРоЛ ”Україна”,№1 – 2005.-  С.150
 
6. Діяльність реабілітаційни центрів для дітей інвалідів. Тези Сучасні технології зміцнення та відновлення здоров’я.
Збірник тез науково-практичної конференції ВМУРоЛ “Україна”,2005.-с.15
 
7. Активний спосіб життя – запорука здоров’я. Стаття Збірник наукових праць ВМУРоЛ “Україна” – Луцьк, 2006.-С.62-63  
8. Перспективи розвитку фізичного виховання у вищих закладах освіти. Тези Збірник тез науково-практичної конференції. ВМУРоЛ “Україна” – Луцьк, 2006.- С.91-93  
9. Педагогічні засоби відновлення спортсмена. Тези Збірник наукових праць науково-педагогічних працівників ЛІРоЛ Університету „Україна”: у 3-х т. – Т.3. – Луцьк: ПВД „Твердиня”, 2007. – С.15-17  
10. Самооцінка рівня здоров’я, фізичної підготовленості, самопочуття та сприятливості умов навчання в школі в учнів ЗОШ і гімназій Стаття (фах) “Теорія і практика фізичної культури”. Науково-теоретичний журнал – Київ, 2007 Н.Денисеко,

Л. Педик,

В. Чижик

11. Раціональне харчування – фактор відновлення працездатності Стаття Збірник наукових праць науково-педагогічних працівниківЛІРоЛУніверситету „Україна”: у 3-х т. – Т.1. – Луцьк: ПВД „Твердиня”, 2007. – С.218-222  
12. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Стаття ВМУРоЛ “Україна” – Луцьк, 2006.  
13. Здоровий спосіб життя та шляхи його формування Тези Збірник тез науково-практичної конференції. ВМУРоЛ “Україна”. – Луцьк, 2006.- С.83-84.  
14. Формування фізичних навантажень у процесі оздоровчих занять фізичними вправами Фаховастаття Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. Міжнародна науково-практична конференція. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту   ім. Лесі Українки, 2008. В.Захожий
15. Стан здоров’я та працездатност населення, яке зазнало впливу радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та причини його погіршення Стаття Проблеми екології людини. Матеріали міжнародної наукової конференції – Луцьк:Твердиня, 2007.- С.155-161 ЧижикВ.В., БєліковаН.О., СітовськийА.М., Педик Л.А.
16. Витоки і традиції стародавніх українських ігор Стаття Сучасні оздоровчі реабілітаційні технології: збірник наукових праць. №3 .- ВМУРоЛ “Україна”. – Луцьк, 2008.- С.8-13. В.М. Романюк
17. Фізична реабілітація працездатності школярів, в умовах проживання на забруднених радіонуклідами територіях. Фаховастаття Збірник наукових праць «Культура здоров’я, як предмет освіти» -Херсон: ПП Вишемирський В. С. – 2009. – С. 259-263. В.В. Чижик,

М.В. Макаренко, В.П. Бенедь,

В.П. Романюк,

В.І. Гордійчук,

Д.Є.Чайковський,

І.О. Чижик

18. Обґрунтування системи фізичних навантажень, спрямованих на оздоровлення, підвищення працездатності в умовах проживання на забруднених радіонуклідами територіях   Молодіжний науковий вісник ВНУ ім. Л. Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, В. П. Романюк. – Луцьк : ВНУ ім.. Лесі Українки, 2008. – 70 с. Чижик В. В.,

Макаренко М. В.,

Романюк В. П.,

Педик Л. А.

19. Стан інтересу студентів до фізичного виховання й спорту Фахова саття Молодіжний науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, В. П. Романюк. – Луцьк : ВНУ ім.. ЛесіУкраїнки, 2010. – 113 с.  
20. Ставлення учнів середнього шкільного віку до фізичної культури Фахова стаття Молодіжний науковий вісник СНУ ім. Л. Українки. – 2010. ‑ №1.  
21. Ставлення учнів середнього шкільного віку до фізичної культури Фаховастаття Молодіжний науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки.

Фізичне виховання і спорт – 2013р.

 
22. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури для проведення оздоровчої роботи з дівчатами старшого шкільного віку(на прикладі ритмічної гімнастики) Стаття Збірник матеріалів I обласної науково-практичної конференції

м. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2016. – 152 с..

 
23. Педагогічні погляди на особливості розвитку спритності Стаття Збірник матеріалів III обласної науково-практичної  конференції

м. Луцьк: Волинь поліграф, 2017. – 252 с.

 
24. Профессиональная подготовка студентов-спортсменов в учебных заведениях Италии Фаховастаття Н34 Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии. сб. ст. по материалам LXII междунар. науч-практ. конф. – № 5 (62). – М., Изд. «Интернаука», 2017. -74 с. ВойнаровскийА.М.,

Войнаровська Н. С.

 

Основне завдання педагога, викладача сьогодні – забезпечити всебічний розвиток особистості кожного студента, створивши необхідні для цього умови. І я як куратор групи 12-КІ, виховую в своїх студентах такі морально-вольові якості рис свідомого громадянина: дисциплінованість, товариськість, рішучість, наполегливість, витримку, вміння долати труднощі, організованість, взаємодопомогу, відповідальність, цілеспрямованість. Групою здобуто ІІ місце у виставці-конкурсі «Осінній вернісаж» та І місце в першості ТК Луцького НТУ з волейболу (осінь 2018 р.). Проведено викладачем дві відкриті виховні години на тему: «Україна – єдина країна» (03.09.2018 р.) та «Майбутнє держави в ІТ-технологіях» (13.03.2019 р.).

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!