Герасимчук Галина Андріївна

кандидат технічних наук, доцент

Знання без виховання  – меч в руках божевільного.

В.О. Сухомлинський

Свою науково-педагогічну діяльність розпочала з лютого 2004 року в Луцькому інституті розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» на посаді викладача кафедри комп’ютерних технологій. За трудову діяльність обіймала посаду інженера комп’ютерного центру, працювала на державній службі. А з вересня 2007 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри прикладної механіки Луцького національного технічного університету. В 2018 році почала працювати на посаді викладача спеціальних дисциплін в Технічному коледжі Луцького НТУ.

Кандидат технічних наук з 2011 року та доцент кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування з 2012 року.

Є автором та співавтором більше 100 наукових праць та 5 патентів України на винаходи. Має опубліковано більше 30 навчально-методичних праць, з яких один електронний навчальний посібник, одна монографія.

Нагороджена:

Почесними грамотами та подяками університету.

Наукові інтереси:

Комп’ютерне моделювання та технології в машинобудуванні, управління проектами

E-mail:

h.herasimchuk@lntu.edu.ua

Освіта:

1989 р. – 1993 р. – Ковельський машинобудівний технікум. Технік–технолог.

1993 р. – 1997 р. – Луцький індустріальний інститут, технологічний факультет. Інженер–механік.

1997 р. – 1998 р. – Луцький державний технічний університет, технологічний факультет. Магістр.

1998 р. – 2003 р. – Луцький державний технічний університет, відділ аспірантури. Аспірант.

2009 р. – Луцький інститут розвитку людини. Спеціаліст з комп’ютерних систем.

2011 р. – Кандидат технічних наук.

2012 р. – Доцент кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування.

2012 р. – Стажування в Технічному університеті Берліна в рамках проекту 510920-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS, ФРН. (03.08.2012 р. -17.08.2012 р.).

2015 р. – Навчання на курсі «Управління проектами з місцевого та регіонального розвитку-5». Спільнота практик місцевого самоврядування. (сертифікат №030-15/3).

2016 р. – Підвищення кваліфікації в Національному транспортному університеті, м. Київ (14.01.2016 р. – 14.07.2016 р.). (свідоцтво про підвищення кваліфікації ТУ №020709 15000141-16).

Участь в міжнародних програмах та проектах:

З 2017 р. – тренер з електронного урядування та електронної демократії в рамках Швейцарсько-української програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» EGAP.

В 2016 р. – консультант проекту «Стратегічні плани для об’єднаних територіальних громад» МФВ «Демократична практика”.

10. 2010 – 10. 2013 р. – учасник міжнародного освітнього проекту TEMPUS-PROMENG.

 

 

Навчальні посібники: 

  1. Основи розробки робочих органів комбінованих систем коренезбиральних машин : монографія / [Г.А. Герасимчук, В.М. Барановський, А.Ю. Виговський, М.В. Потапенко, О.Ю. Скальський]. – К.: Аграр Медіа Груп, 2016. – 286 с.
  2. Герасимчук Г.А. Спецтехнології в машинобудуванні: Електронний навчальний посібник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.lntu.info/2014р.

Основні фахові публікації:

  1. Herasymchuk Н. А., Baranovsky V. М., Herasymchuk О. О., Pastushenko A.S. ANALYTICAL RESEARCH RESULTS OF THE COMBINED ROOT DIGGER. INMATEH – Agricultural Engineering vol. 54. no.1. 2018. Bucharest. p. 63-73.
  2. Herasymchuk H., Chovnyuk Y., Gumeniuk Y. MECHATRONIC’S DEVICES OF ROBUST MECHANICAL SYSTEMS: PARAMETER IDENTIFICATION AND VIBRATION CONTROL // Наукові нотатки. – Луцьк : ЛНТУ, 2017. – Вип. 58. – С. 69 – 77.
  3. Гуменюк Ю.О., Човнюк Ю.В., Герасимчук Г. А. Аналіз поздовжніх коливань коренеплоду при його вібраційному викопуванні бурякозбиральними машинами в уточненій постановці.// Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference “Science and Education – Our Future”. (November 29 – 30, 2016, Ajman, UAE). / MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC EDITION. – Ajman: Publishing office ROSTranse Trade F Z C company, № 12(16), December 2016 – Т.1 – С. 34 – 39.
  4. Патент України, МПК А 01 D 33/08. Комбінований очисник вороху коренеплодів цикорію/ Барановський В.М., Потапенко М.В., Паньків М.Р., Герасимчук Г.А.; опубл. 10.10.2017. Рішення на видачу деклараційного патента на корисну модель №119844 від 10.10.2017р.
  5. Герасимчук Г.А. Управління проектами : електронний навч. курс. Луцьк: ЛНТУ, 2015 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elearning.lutsk.ua/course/view.php?id=378
  6. Герасимчук Г.А. Технологічна оснастка: електронний навч. курс. Луцьк: ЛНТУ, 2015 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://elearning.lutsk.ua/enrol/index.php?id=98
  7. Герасимчук Г.А. Спеціальні технології в машинобудуванні : електронний навч. курс. Луцьк: ЛНТУ, 2015 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://elearning.lutsk.ua/enrol/index.php?id=45

 

   

Титулка_монографія

Герасимчук_Г._А.

 

 

 

 

 

 

 

Основне завдання педагога, викладача сьогодні – забезпечити всебічний розвиток особистості кожного студента, створивши необхідні для цього умови. Виховна робота зі студентами проводиться постійно на заняттях з метою виховання відповідальності за рівнем навчання та культурою поведінки. Була куратором-тьютором.

 

 

 

 

За період своєї науково-педагогічної діяльності викладала студентам більше 15 дисциплін, зі значної частини яких були розроблені та виданні навчально-методичні видання. Серед них, електронний навчальний посібник з дисципліни “Спеціальні технології в машинобудуванні”, монографія . Розроблені електронні навчальні курси з дисциплін: управління проектами, технологічна оснастка, спеціальні технології в машинобудуванні.

Систематично займається науковою, навчально-методичною роботою і постійно працює над удосконаленням свого педагогічного, наукового та професійного рівня. Публікує наукові праці у фахових виданнях України, виступає із науковими доповідями на міжнародних й всеукраїнських науково-технічних та методичних конференціях, семінарах, симпозіумах. Постійно залучає до науково-технічної роботи студентів, які займали призові місця на студентських олімпіадах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Відкрий власний світ можливостей та обирай майбутню професію!

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!