Герасимчук Олександр Павлович

кандидат технічних наук, доцент

Keep it simple

Свій науково-педагогічний шлях почав з вересня 2002 року. Працював на різних науково-педагогічних посадах: викладач стажист кафедри верстатів Луцького НТУ, асистенти, старший викладач, доцент кафедри машин легкої промисловості Луцького НТУ,  доцент кафедри галузевого машинобудування та лісового господарства Луцького НТУ, викладач спецдисциплін Технічного коледжу Луцького НТУ.

Є автором та співавтором двох навчальних посібників, рекомендованих Вченою Радою Луцького НТУ, двох монографій, понад 120 наукових та навчально-методичних видань.

Нагороджений: Почесними грамотами університету

Наукові інтереси: Новітні аспекти модернізації льонобральних машин. Системний підхід до модернізації технологічних машин

e-mail:  alex_gop_ukr@ukr.net

 

1997 р. – закінчив Луцьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 19 та вступив у Луцький індустріальний інститут на спеціальність «Металорізальні верстати та системи».

2002 р. – закінчив Луцький державний технічний університет з відзнакою та отримав освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» (диплом магістра ВС № 2126812).

2002 р. – 2003 р. – працював на посаді викладача-стажиста кафедри верстатів Луцького державного технічного університету. В цей період пройшов стажування на кафедрі «Машин легкої промисловості» Київського національного університету технології та дизайну (свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 150119 Київського національного університету технології та дизайну Міністерства світи і науки України).

2003р. – 2011 р. – асистент кафедри «Машини легкої промисловості» Луцького державного технічного університету (з 2008 року – Луцького національного технічного університету).

2004 р. – 2008 р. – викладач спецдисциплін Технічного коледжу Луцького НТУ.

2011 р. – захистив кандидатську дисертацію «Системно-технологічне обґрунтування модернізації льонобралки» та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук (диплом кандидата наук ДК № 005710, виданий на підставі рішення Атестаційної комісії України від 29 березня 2012 року).

2011 р.–2012 р. –на посаді старшого викладача кафедри машин легкої промисловості.

2012 р – 2017 р. – працював на посаді доцента цієї ж машин легкої промисловості.

2007р. по теперішній час – викладач спецдисциплін Технічного коледжу Луцького НТУ.

2014 р – присвоєно вчене звання доцента кафедри машин легкої промисловості (атестат доцента 12ДЦ № 037789).

2016 р. – пройшов стажування на кафедрі машин і апаратів Хмельницького національного університету.

2017 р по теперішній час – доцент кафедри галузевого машинобудування та лісового господарства Луцького НТУ.

Навчальні посібники: 

  1. Теорія технічних систем: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050503 – «Машинобудування» денної та заочної форм навчання/укладачі О.П.Герасимчук, О.Л.Ткачук – Луцьк: Ред.-вид. відділ Луцького НТУ, 2016. – 112 с.
  2. Основи інженерії. Навчальний посібник. Для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» /О.П. Герасимчук, В.С. Пуць – Луцьк: Луцький НТУ, 2018 – 204с.

Основні фахові публікації:

  1. Герасимчук О.П. Системно-технологічний метод модернізації та його реалізація на прикладі льонобралки ТЛН-1,5/Герасимчук О.П., Ткачук О.Л.// Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті: Науковий журнал. – 2017. – Вип. 1. – С. 32-39.
  2. Налобіна О.О. Пристрій для збирання стебел коноплі / Налобіна О.О., Герасимчук О.П., Ковальчук Р.В., Ткачук О.Л. //Зб. наук.статей. Вип. 35 «Сільськогосподарські машини», – Луцьк, 2016, С.55-60.
  3. Герасимчук О.П. Метод математичного планування експерименту для дослідження трибологічних властивостей сталі 45 / Герасимчук О.П., Мисковець С.В., Шимчук С.П. // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті: Науковий журнал. – Луцьк: ЛНТУ, 2015. – № 2(4).
  4. Герасимчук О.П. Системи перетворення льону / Герасимчук О.П., Ткачук О.Л. // Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Луцьк: ЛНТУ, 2015. – Вип. 32. – С. 48-52.
  5. O. Nalobina. Тhe systematic technological substantiation of the agricultural machinery modernization. / O. Nalobina, O. Gerasimchuk/ – Oxford Review of Education and Science .No.1. (11), January-June, VOLUME V, 2016. P. 165-173.
  6. Nalobina О.O. Research of the dynamic model of the flax stems line arranging mechanism / Nalobina О.O., Gerasymchuk O.P., Puts V.S., Marchuk M.M. – INMATEП – Agricultural engineering Journal Vol 53, no.3, December 2017. P. 51-56.

Участь в міжнародних конференціях:

2015 р. – V Всеукраїнській науково-практична конференції «Інноваційні технології в АПК».

2015 р. – ІІІ Всеукраїнській науково-технічної конференції «Актуальні проблеми конструювання, експлуатації та ремонту обладнання лісового комплексу».

2017 р. – Міжнародній науково-практична конференції молодих учених та студентів: «Якість та безпечність товарів»

2017 р. – ІІІ Міжнародній науково-практична конференція «Сучасний стан легкої і текстильної промисловості: інновації, ефективність, екологічність».

2017 р. – IV Всеукраїнській науково-технічній конференції «Актуальні проблеми конструювання, експлуатації та ремонту обладнання лісового комплексу».

2017 р. – Всеукраїнській науково-методичній конференції «Особливості викладання фахових дисциплін технічних спеціальностей – виклик часу та перспективи».

2018р. – Міжнародній науково-технічній конференції «Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво».

Викладає дисципліни “Основи інженерії”, “Гідравліка, гідро- та пневмопривод”, “Проектування машин легкої промисловості”, “Експериментальні дослідження та обробка експериментальних даних”, “Прикладна механіка” в Луцькому НТУ, а також дисципліни “Основи гідравліки”, “Теоретичні основи електротехніки”, з яких розроблено та виданно навчальні видання. Серед них, навчальний посібник, методичні рекомендації до різних видів навчальної діяльності студентів.
Студенти займають призові місця на студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт.

До найважливіших розробок можна віднести наступні:
Навчальні посібники – “Теорія технічних систем “;
Навчальні посібники – “Основи інженерії”.

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!