Горбач Віта Володимирівна

викладач фізики та астрономії

«Робіть усе, що можете, застосувавши те, що знаєте, знаходячись там, де ви є»

 

     Педагогічний шлях розпочала у вересні 2017 року на посаді викладача кафедри суспільно-економічних та гуманітарних дисциплін Волинського інституту економіки на менеджменту, а з 2018 року продовжила на посаді викладача фізики ТК Луцького НТУ. Активно працює над підвищенням свого освітнього та методичного рівня. Багато уваги приділяє навчально-виховній роботі зі студентами.

 

     Нагороджена: Грамотою ТК Луцького НТУ (розпорядження № 239-10.2.7-13 від 23.06.2020 р.) та Грамотою Луцького НТУ (наказ № 131-07-35 від 27.09.2021 р.).

 

     Наукові інтереси: інноваційна діяльність та використання засобів ІКТ у підготовці здобувачів освіти, технології інтерактивного та дистанційного навчання.

 

     email: horbach.vita@gmail.com

 

Освіта:

2007 – 2011 рр. – Волинський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність «Фізика», спеціалізація «Теоретична і математична фізика», диплом бакалавра з відзнакою;

2011 – 2012 рр. – Волинський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність «Фізика», кваліфікація магістр фізики, викладач, науковий співробітник;

2012 –2017 рр. – Волинський інститут економіки та менеджменту, старший лаборант кафедри суспільно-економічних та гуманітарних дисциплін, викладач дисциплін: «Вища математика», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Оптимізаційні методи та моделі», «Інформатика»; а з 2014 р. – інспектор наукового відділу;

2013 – 2017 рр. – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, аспірантура, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

2017 – 2018 рр. – Волинський інститут економіки та менеджменту, викладач кафедри суспільно-економічних та гуманітарних дисциплін;

з 2018 р. – викладач фізики Технічного коледжу Луцького НТУ.

 

Підвищення кваліфікації:

 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки «Міждисциплінарні зв’язки дисциплін природничо-математичного циклу з фізикою» (свідоцтво АС 009-05 від 12 червня 2020 р.);
 • Сумський державний університет «Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі» (свідоцтво № 232-10/016 від 26 травня 2021 р.);
 • Технічний фаховий коледж Луцького НТУ «Інтенсифікація навчального процесу на основі впровадження сучасних методів навчання передових новітніх технологій» (свідоцтво № 232-10/016 від 26 травня 2021 р.);
 • Інтернет платформа EdEra, онлайн-курси «Школа для всіх», «Фізика. Механіка», «Прозора енергетика»;
 • Волинський інститут післядипломної освіти (свідоцтво АС 02139699/01102-22 від 11 лютого 2022 р.).

Перелік методичних напрацювань:

 1. Фізика та астрономія [Текст]: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів фахової передвищої освіти I-го та II-го курсів денної форми навчання спеціальностей 022 Дизайн, 073 Менеджмент, 123 Комп’ютерна інженерія, 126 Інформаційні системи і технології, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 274 Автомобільний транспорт / уклад. В.В. Горбач, В.В. Яневич. – Луцьк: ТФК ЛНТУ, 2022. – 56 с.
 2. Фізика та астрономія [Текст]: курс лекцій для здобувачів фахової передвищої освіти I-го курсу денної форми навчання спеціальностей 022 Дизайн, 073 Менеджмент, 123 Комп’ютерна інженерія, 126 Інформаційні системи і технології, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 274 Автомобільний транспорт / уклад. В.В. Горбач, В.В. Яневич. – Луцьк: ТФК ЛНТУ, 2022. – 128 с.

 

Участь у конференціях:

 1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір», м. Луцьк, 16-17 травня 2017 р.
 2. VI наукова конференція «Інтеграція молоді Європи в єдиний науково-культурний простір», м.Луцьк, 24 травня 2017 р.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання педагогіки та психології: шляхи теоретичного і практичного вирішення проблем», м. Одеса, 17-18 березня 2018 р.
 4. IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика», м. Луцьк, 20 травня 2020 р.
 5. Науково-методична конференція «Інтенсифікація навчального процесу на основі впровадження сучасних методів навчання передових новітніх технологій», м. Луцьк, 26 травня 2021 р.
 6. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Потенційні шляхи розвитку науки», м. Київ, 21-22 грудня 2021 р.

Виховна робота

Куратор груп 32-Дз та 23-Дзф.

Головна мета у виховній роботі зі студентами ‒ формування рис свідомого громадянина, поваги до національних цінностей українського народу, любові до обраної професії.

Студенти беруть активну участь у житті коледжу, зокрема посіли перше місце у «Козацьких забавах» та конкурсі талантів «Таланти тобі, Україно», креативно підійшли до участі у «Осінньому вернісажі» та частуванні до Великодня тощо.

Відкрита виховна година. До шостої річниці Революції Гідності організувала відкриту виховну годину та перегляд документального фільму «П’ять портретів майдану» (20.11.2020 р.).

Педагогічне кредо: «Робіть усе, що можете, застосувавши те, що знаєте, знаходячись там, де ви є» (Теодор Рузвельт).

Дисципліни: фізика та астрономія

Відкриті заняття: лекційні заняття на теми: «Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції», «Інтерференція світла. Дифракція світла», «Рівновага тіл».

 

Організувала виставку стінгазет «Фізика навколо нас» (2021 р.)

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!