Громик Оксана Миколаївна

викладач природничих дисциплін,

кандидат географічних наук, доцент

 

«Віддай людині крихітку себе. За це душа поповнюється світлом».

Л. Костенко

1994-1996 р.р. – Луцький кооперативний технікум, спеціальність «Бухгалтерський облік  і аудит» (диплом з відзнакою ІС № 001701).

 

1996-2001 р.р. – Волинський державний університет імені Лесі Українки, спеціальність «Біологія», кваліфікація біолога, викладач біології (диплом ВС № 15049820).

 

20152017 р.р. – Волинський державний університет імені Лесі Українки, спеціальність «Економіка і підприємництво» (12 ДСК № 139736)

 

2007-2018 р.р. – старший викладач кафедри туризму Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна”.

 

2015 – 2017 р.р. – завідувач  відділу ліцензування та акредитації Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна”.

 

2018 р. – захист кандидатської дисертації на тему “Еколого-географічне обґрунтування оптимізації агроландшафтів  у зоні радіоактивного забруднення” в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна  (спеціалізована вчена рада Д 64.051.04, диплом ДК №048831).

 

З 2018 р. –  доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного університету.

 1. Біологія і екологія: Методичні вказівки до виконання практичних занять для здобувачів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» освітньо-професійної програми 274 «Автомобільний транспорт», 123 «Комп’ютерна інженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 022 «Дизайн», 075 «Менеджмент», 182 «Технологія легкої промисловості», «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів», «Слюсар з ремонту КТЗ», «Швачка, вишивальник», «Електрозварник ручного зварювання», «Флорист, квітникар» денної форми навчання / уклад. О.М. Громик, О.О. Войтович. – Луцьк: Технічний фаховий коледж Луцького НТУ, 2022. – 62 с.

 

 1. Біологія і екологія: Методичні вказівки до виконання лабораторних занять для здобувачів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» освітньо-професійної програми 274 «Автомобільний транспорт», 123 «Комп’ютерна інженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 022 «Дизайн», 075 «Менеджмент», 182 «Технологія легкої промисловості», «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів», «Слюсар з ремонту КТЗ», «Швачка, вишивальник», «Електрозварник ручного зварювання», «Флорист, квітникар» денної форми навчання / уклад. О.М. Громик, О.О. Войтович. – Луцьк: Технічний фаховий коледж Луцького НТУ, 2022. – 60 с.

 

 

Основні фахові публікації:

 

 1. Радіоекологічний аналіз зони забруднення Волинської області України / Л. В. Ільїн, О. М. Громик, О. В. Ільїна, М. І. Зінчук // Ядерна та радіаційна безпека.– № 1 (85). – 2020. – С. 73–80. ISSN2073-6231. Індексація: SCOPUS. https://doi.org/10.32918/nrs.2020.1(85).08. Режим доступу: www.nuclear-journal.com › journal › issue › download
 2. Radiation monitoring of agricultural soils of Volyn region of Ukraine / Oksana Hromyk, Leonid Ilyin, Igor Grygus, Serhii Korotun, Olga Ilyina. – Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. – № 71 (4). – 2020. – С. 377–382. ISSN 0035-7715, eISSN 2451-2311. Індексація:  SCOPUS, Web of Science http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/roczniki-pzh-artykuly?year=2020&subissue=4.
 3. Громик О. М. Речовинний склад та особливості донних відкладів озера Охнич (Волинське Полісся) / М. П. Пасічник, О. В. Ільїна, О. М. Громик // Науковий віс­ник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. – 2020. № 10 (393). – С. 43–47.
 4. Громик О. М. Радіологічна оцінка водойм зони радіоактивного забруднення Волинської області / О. М. Громик // Науковий журнал Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Екологія”. – № 22. – 2020. – С. 43-53. Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/15702
 5. Громик О. М. Водні та мінеральні ресурси озер Ратнівського адміністративного району та перспективи їх використання в рекреаційній діяльності / О. М. Громик, О. В.  Ільїна // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : Зб. наук. пр. – 2019. № 16. – С. 66–70.
 6. Громик О. М. Лімнологічний і геохімічний аналіз озера Туричанське / Л. В. Ільїн, М. П. Пасічник, О. М. Громик // Науковий віс­ник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. – № 9 (393). – 2019. – С. 36-40.
 7. Громик О. М. Агрохімічні особливості радіоактивно забруднених ґрунтів Волинської області / О. М. Громик, О. В.  Ільїна // Науковий віс­ник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. – № 10 (383). – 2018. – С. 32-38.
 8. Громик О. М. Природні ресурси озер Ковельського адміністративного району / О. М. Громик, О. В.  Ільїна // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : Зб. наук. пр. – 2018. № 15. – С. 39–42.

 

Монографії:

 1. Громик О. М., Ільїн Л. В. Радіоекологічний аналіз ландшафтів Волинської області : монографія. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2020. 258 с.
 2. Туристичне краєзнавство Волинської області: підручник /О.О. Вісин, О.М. Громик, Ю.Є. Дащук, Б.І. Колісник, М.І. Лепкий, Л.Ю. Матвійчук, за редакцією проф. Матвійчук Л.Ю., доц. Лепкого М.І. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2019. – 228 с.
 3. Громик О. М. Агрохімічні показники ґрунтів зони радіоактивного забруднення Волинської області  [стаття] // Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання : колективна монографія / за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – П. : Видавництво ПП «Астрая», 2019. – 279 с. (С. 25-31). Режим доступу: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4162/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%20%D0%9F%D0%A0%D0%9F.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Громик О. М. Торфові ресурси Волинської області як перспективна місцева енергетична сировина [стаття] // Альтернативні джерела енергії у підвищенні енергоефективності та енергонезалежності сільських територій : колективна монографія / за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – П. : Видавництво ПП «Астрая», 2019. – 279 с. (С. 9-16). Режим доступу: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/5784/1/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB.pdf


Участь в конференціях:

 1. Громик О. М. Водні туристичні маршрути національного парку «Прип’ять-Стохід» / О. М. Громик // Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України, сучасний стан, проблеми  та перспективи розвитку : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 14-15 трав.  2020 р.). – Луцьк :  2020. – С. 38–42
 2. Громик О. М. Природні ресурси озер Маневицького адміністративного району, як об’єкт рекреаційно-туристичного використання / О. М. Громик // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція „Перспективи розвитку туризму в Україні та світі”, м. Луцьк 24 травня 2019 р. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019 – С. 77–80.
 3. Громик О. М. Теоретичні аспекти рекреаційного природокористування / О. М. Громик // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали доп. учасників Міжнар. наук.–практ. конф. (Луцьк, 26–27 квіт. 2018 р.) / упоряд. О. А. Бундак, Н. В. Ляшук, Н. Г. Конон. – Луцьк : ЛІРоЛ Ун-ту “Україна”, 2018. – С. 135–136.
 4. Громик О. М. Туристично-рекреаційний потенціал Волинської області / О. М. Громик // Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 15-16 трав.  2018 р.). – Луцьк :  2018. – С. 34–36.
 5. Громик О. М. Перспективи розвитку екологічного туризму (на прикладі Волинської області) / О. М. Громик // Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво : матеріали доп. учасників міжнар. наук. – техн. конф. (Луцьк, 15–16 лист. 2018 р.). – Луцьк : Інф.- вид. відділ Луцького НТУ, 2018. – С. 67–73.

 

Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом

Пивоварня «Luchan Brewery»

Волинської обласної бібліотеки для юнацтва та участь у екологічному квесті «Я+МИ=Природа»

Проведення екскурсії студентам у Волинському краєзнавчому музеї у відділі природи Волинської області,

ДП «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр»

Ботанічний  заказник загальнодержавного значення «Воротнів»

Волинський обласний еколого-натуралістичний центр.

 

За період своєї науково-педагогічної діяльності викладала здобувачам освіти значну кількість  дисциплін, зокрема:

 

 • біологія і екологія;
 • географія;
 • екологічний туризм;
 • краєзнавство;
 • країнознавство.

 

Науковий керівник студента Грицюка Тимофія, групи 21-КІ, учасника категорії проєкту – Науки про Землю (Екологія). Переможця у фінальному  етапі   Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді «Дотик природи»  2021 року (м. Луцьк).

Грицюк Тимофій нагороджений  дипломом за зайняте друге місце  Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді  Міністерства освіти і науки України Всеукраїнським біологічним форумом  учнівської і студентської молоді «Дотик природи 2021» (м. Київ).

 

Професійні нагороди: подяка Управління освіти, науки та молоді  Волинської обласної державної адміністрації (наказ від 15.06.2016 р. №101-к), грамота Луцького НТУ (наказ від 05.04.2019 р. №38-07-35) та подяка Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді  Міністерства освіти і науки України Всеукраїнського біологічного форуму  учнівської і студентської молоді «Дотик природи 2021» за  підготовку учнівської молоді до фінального етапу (наказ від 30.11.2021 р. №84)

 

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!