Іванченко Григорій Петрович

викладач спецдисциплін

Свого навчатись і чужого не цуратись

Свій педагогічний шлях почав з вересня 1995 року. За свій трудовий шлях працював на різних педагогічних посадах: вчителем образотворчого мистецтва Слобода-Банилівської ЗОШ  І – ІІ ступеня. З 3-го вересня 1997 року почав працювати в Луцькому ВПУ № 2 на посаді майстра виробничого навчання, а з вересня 2006 року перейшов працювати майстром виробничого навчання у ПТУ Луцького НТУ. З 2007 року працює на посаді викладача спецдисциплін Технічного коледжу Луцького НТУ.

У міжатестаційний період нагороджений: 

 • Грамота Луцького НТУ за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу підготовки кваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня працівників освіти. (2017 р.).
 • Грамота Луцького національного технічного університету за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу підготовки кваліфікованих спеціалістів та з нагоди 40-річчя з Дня створення навчального закладу (2018 р.).
 • Грамота Технічного коледжу Луцького НТУ за сумлінну працю, особливий внесок у розвиток освіти, високий професіоналізм, виховання підростаючого покоління та з нагоди Дня працівників освіти. (Розпорядження № 431-10.2.6-07 від 30 .09.2019 р.)

Педагогічні інтереси: інноваційна педагогічна майстерність, компетентність на заняттях та показових заходах.

 

Освіта:

 • 1991–1995 рр. – студент Вижницького коледжу прикладного мистецтва В.Ю. Шкрібляка. Кваліфікація: Художник–Майстер. Спеціалізація: Декоративно-прикладне мистецтво.
 • 1995-1996 рр. – робота на посаді вчителя образотворчого мистецтва у Слобода Банилівської ЗОШ І – ІІ ступеня за направленням міністерства освіти.
 • 1996 – 1997 рр. – майстер виробничого навчання в Луцькому ВПУ № 2.
 • 2006 – 2007 рр. –   майстер виробничого навчання у ПТУ Луцького НТУ.
 • 2007– 2009 рр. – студент Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Напрям підготовки «Мистецтво». Кваліфікація бакалавра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.
 • 2009– 2010 рр. – студент Чернівецького національного університет ім. Ю. Федьковича. Спеціалізація «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво».
 • З 2007 року – викладач спецдисциплін Технічного коледжу Луцького НТУ.
 • 15.03.2011 р. – Атестація: присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»,
 • 16.06.2014 р. – Сертифікат №775 про підвищення кваліфікації. Intel «Навчання для майбутнього». (64 годин).
 • 25.03.2015 р. – Атестація: присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії».
 • 2014р.– 2015р. – Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 116919 Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів з курсу «Методика викладання дисциплін у вищій школі» (108 годин).

Підвищення кваліфікації у міжатестаційний період:

 • Підвищення кваліфікації в БІНПО ДВНЗ «УМО». Свідоцтво про підвищення кваліфікації викладача – серія СПК 35946459-001748-19 від 20.09.2019 р. (150 год.).
 • Сертифікат МО і НУ від 20.02.2020 р. (80 год.)засвідчує, що успішно закінчив курс Prometheus

 

Навчально-методичне видання у міжатестаційний період:

 1. Основи композиції [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів III курсу напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» денної форми навчання та викладачів / Іванченко Г. П. – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2016. – 24 с.
 2. Основи композиції [Текст]: Конспект лекцій для студентів III курсу напряму підготовки 020207 «Дизайн» денної форми навчання та викладачів / Г.П. Іванченко – Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2016. – 88 с.
 3. Основи композиції [Текст]: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів освітньо-професійної програми «Графічний дизайн» галузь знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 022 Дизайн денної форми навчання / уклад. Г.П. Іванченко. – Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2019. – 76 с.
 4. Вступ до спеціальності [Текст]: методичні вказівки до практичних занять для студентів I курсу та викладачів напряму підготовки 020207 «Дизайн» денної форми навчання / Іванченко Г. П. – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2016. – 24 с.
 5. Вступ до спеціальності [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів I курсу напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» денної форми навчання та викладачів / Іванченко Г. П. – Луцьк: ТК. Луцького НТУ, 2016. – 40 с.
 6. Живопис [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів III курсу спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» денної форми навчання та викладачів / Іванченко Г. П. – Луцьк: ТК Луцького НТУ, – 24 с.
 7. Рисунок та основи композиції [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти освітньо-професійної програми «Технології легкої промисловості» галузь знань 18 Виробництво та технології спеціальності 182 Технології легкої промисловості денної форми навчання / уклад. Г.П. Іванченко. – Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2019. – 136 с.
 8. Втуп до спеціальності [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти освітньо-професійної програми «Графічний дизайн» галузь знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 022 Дизайн денної форми навчання / уклад. Г.П. Іванченко. – Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2019. – 40 с.

Участь у секціях, семінарах, виставках:

 • 06.2018.р. – учать у обласній методичній секції педагогічних працівників із спецдисциплін в Луцькому ВПУ Будівництва та архітектури.
 • 09.2019 р. – участь в семінарі майстрів та викладачів мистецтва та художніх промислів із спецдисциплін в Луцькому ВПУ Будівництва та архітектури.
 • 05. – 17.05.2019р. – учать у XXIV обласній виставці дидактичних та методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» серед педагогічних та науково-педагогічних працівників освіти I-II рівня акредитації. Диплом II ступеня за методичне видання «Основи композиції» для спеціальності «Дизайн». (Наказ № 439. 04.09.2019р).

 Участь у конкурсах:

 • 15.04.2017р. – участь у огляді-конкурсі з творчо-обдарованими студентами на найкращу емблему для спеціальності «Дизайн». Згідно графіку запланованого методичного тижня та відкритих конкурсів.

Звіт про проведений огляд – конкурс на найкращу емблему для спеціальності Дизайн

Рис. 1 – Зразки практичних робіт

Рис. 2 – Фото студентів та учнів які виконували емблеми до конкуру на виставці

Рис 3. – Викладач Іванченко Г.П.

 • 15.04.2018.р. –  участь у конкурсі студентських робіт згідно графіку запланованої виставки (конкурсу). Конкурс на найкращу емблему зі спеціальностей «Технології легкої промисловості», «Моделювання так конструювання промислових виробів».

Звіт про проведений конкурс на найкращу емблему до виставки (конкурсу) зі спеціальностей «Технології легкої промисловості», «Моделювання та конструювання промислових виробів»

Рис. 4 – Презентація у ТК Луцького НТУ

 • 27.06.2018.– проведення конкурсу на кращу копію твору живопису на тему: «Луцький замок. Старе місто» (Розпорядження № 204.10.2.6-07 від 11.06.2018.р).

Коміся в складі заступників з HP – Радіщук Т.П., з НВР – Міськів О.В.,визначала та нагородила призами у номінаціях: «Цікавий ракурс», «Точна копія» та «Творче мислення».

Контроль за виконанням даного заходу був проведений заступником директора з HP Радіщук Т.П.

Дивись фото відкритого конкурсу

Комісією визначили та нагородили призами у номінаціях: «Цікавий ракурс», «Точна копія» та «Творче мислення»

Номінація – Точна копія  Номінація – Творче мислення  Номінація – Цікавий ракурс

Виконання творчих робіт на патріотичну тематику.

Тематика завдань: формування любові до рідного краю (відношення до рідного дому, сім’ї, навчального закладу, села та міста).

В результатi поєднання рiзних методiв навчання збiльшується потенцiал активних знань студентiв: на заняттях i в позаурочний час багато уваги придiляється роботi з обдарованими студентами; як результат – щорiчнi виставки творчих робiт вихованцiв викладача.

За період своєї педагогічної діяльності викладав 18 дисциплін на різних спеціальностях.

Кваліфікація: Молодший спеціаліст

Спеціальність 182 Технології легкої промисловості:

 • Рисунок та основи композиції;
 • Живопис;
 • Рисунок;
 • Основи композиції;
 • Перспектива;
 • Історія стилів у мистецтві

Спеціальність 022 Дизайн:

 • Вступ до спеціальності;
 • Основи теорії дизайну;
 • Історія мистецтва Європи ХVІІ – XX ст.;
 • Історія українського мистецтва;
 • Історія мистецтв;
 • Основи композиції;
 • Навчальна практика.

Кваліфікація: Кваліфікований робітник

Код: 7331 Професія: Флорист

 • Композиція

Код: 7436. Професія: Швачка

 • Спеціальне малювання
 • Художня культура

Код: 8263.2 Професія:Вишивальник

 • Живопис
 • Малюнок.

Протягом п’яти останніх років у ТК Луцького НТУ провів відкриті уроки та заняття

19.02.15р. – Відкритий урок з предмета «Живопис» для учнів III курсу за професією «Вишивальниця». Тема уроку: «Практичні роботи (технічні вправи)».

26.02.16р. – Відкритий урок з дисципліни «Живопис» для студентів III курсу спеціальності «Технології легкої промисловості» ТК Луцького НТУ. Тема уроку: «Етюдні замальовки різних пір року»

19.02.17р. – Відкритий урок. з дисципліни «Основи композиції» для студентів III курсу спеціальності «Дизайн». ТК Луцького НТУ. Тема уроку: «Виконання композиції на основі біоніки, стилізації».

17.11.18р. – Відкритий урок з дисципліни «Рисунок» для студентів II курсу спеціальності «Технології легкої промисловості» ТК Луцького НТУ. Тема уроку: «Практична робота 6 на тему: Завершення декоративного зображення стилізованого малюнка, природної форми (стилізація  в системі програми)».

10.02.20р. – Відкрите заняття з дисципліни Рисунок та основи композиції. Тема заняття: Практична робота. Завершення стилізованого рисунка, природної форми. Тип: відкрите бінарне заняття, що формує ключові компетентності.

 • 12.2018р. – 22.12.2018р. – участь у показовому захисті навчальної практики у студентів II курсу спеціальності 022 Дизайн у ТК Луцького НТУ.

Контроль за виконанням даного показового захисту був проведений заступниками директора з HP Радіщук Т.П. Відповідальними майстром в/н Куц Ю.В., викладачем спецдисциплін Іванченко Г.П. Дивись фото захисту у ТК Луцького НТУ.

Рис. 1 – Студентка II курсу спеціальності «Дизайн» у ТК Луцького НТУ захищає власну картину та відповідає на задані питання

Рис. 2 – Студентка II курсу спеціальності «Дизайн» у ТК Луцького НТУ звітує за власну картину

Рис. 3 – Студентка II курсу спеціальності «Дизайн» у ТК Луцького НТУ розказує за власну картину як вона її виконувала у плоско – рельєфній техніці

Рис. 4 – Студентка II курсу спеціальності «Дизайн» у ТК Луцького НТУ після доповіді доповнює та відповідає на запитання членів комісії

Рис. 5 –  Керівники навчальної практики

Рис. 6 –  Керівник навчальної практики, здобувач та заступник директора з HP Радіщук Т.П.

Рис. 7 – Студенти II курсу спеціальності «Дизайн» у ТК Луцького НТУ після проведеного показового захисту картин у рамках навчальної практики.

 • 05.05.2019р – навчальна практика в групах 21-Дз – 22-Дз. Контроль за виконанням даного заходу був проведений заступниками директора з HP – Радіщук Т.П. та з НВР – Міськів О. В.

Дивись фото навчальної практики

Дивись як проходить навчальна практика

 • 19.03.2019р – активна участь в роботі циклової комісії у методичних тижнях, профорієнтаційній роботі.

Дизай-розробка показового заходу для профорієнтаційної роботи на тему: Реклама спеціальності 182 «Технології легкої промисловості»

Результат роботи з творчо-обдарованими студентами та її результативність під керівництвом викладача

Дизайнера можна кваліфікувати як професіонала-посередника між мистецтвом живопису та інженерією конструкцій, тобто, спеціаліста, який поєднує все це разом за компетентністю. 

Викладач із творчо-обдарованими студентами

 

Відповідно до профорієнтаційної роботи викладача був розроблений постер із творчо-обдарованими студентами

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!