Кшановський Роман Олександрович

Кандидат історичних наук,

завідувач відділення комп’ютерної інженерії, автомобільного транспорту та електроенергетики,
викладач історії

«Завдяки історичній пам’яті людина стає особистістю, народ – нацією, країна – державою» (М. Грушевський)

У 2014 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Навчався на кафедрі історії середніх віків та візантиністики. У 2014 р. мав викладацьку практику у ЛНУ ім. І. Франка та у Педагогічному коледжі ЛНУ ім. І. Франка. У період 2014-2018 рр. навчався в аспірантурі ЛНУ ім. І. Франка. З 2019 р. завідувач відділення комп’ютерної інженерії, автомобільного транспорту та електроенергетики Технічного фахового коледжу ЛНТУ.

Є автором 6 наукових публікацій, які входять у перелік фахових видань ВАК.

    Наукові інтереси:англо-українські відносини, історія Англії, лицарство, Середньовіччя.

    e-mail:romankshanovskiy@gmail.com

Освіта:

2009-2014 рр. – Львівський національний університет ім. І. Франка, історичний факультет. Спеціальність: історик, викладач історії.

2014-2019 рр. – аспірант кафедри середніх віків та візантиністки Львівського національного університету ім. І. Франка

2019 р. – захист дисертації за спеціальністю «Всесвітня історія» та здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

2019 р. – викладач історії та завідувач відділення КІ, АТ та ЕТ Технічного фахового коледжу ЛНТУ.

 Підвищення кваліфікації:

  • «Критичне мислення для освітян» на платформі Prometheus ;
  • «Про дистанційний та змішаний формати навчання» СЕО студії онлайн-освіти EdEra;
  • НПУ імені М.П. Драгоманова на базі “Львівського навчально-методичного центру пофесійної освіти” за програмою “Управління навчальним закладом”, категорія: завідувач відділення;
  • НМЦ вищої та фахової передвищої освіти за програмою підвищення завідувачів відділень (за профілем) ЗФПО «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес».

 Основні фахові публікації:

1.Кшановський Р. Трансформація лицарського стану доби Едуарда ІІІ: соціально-політичний, економічний і військовий аспекти. Військово-науковий вісник Національної академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного. Львів, 2015. Випуск 24. С. 125–138.

2.Кшановський Р. Особливості лицарського турніру в середньовічній Англії: історіографічний огляд (ХХ – поч. ХХІ ст.). Гілея: Науковий вісник. Збірник наукових праць. Київ, 2016. Вип. 114 (11). С. 123–128.

3.Кшановський Р. Креація «культу лицарства» Едуардом ІІІ як інструменту зміцнення англійської монархії. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: «Історія».Київ, 2017. №3 (134). С. 39–42.

4.Кшановський Р. Значення королівських лицарів для англійської монархії за правління трьох Едуардів (1272–1377). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія.Тернопіль, 2017. Вип. 2, Ч.2. С. 69–75.

5.Kshanovskiy R. Knights’ participation in politics and government of England in the 13th and 14th centuries. Virtus: Scientific Journal. 2018. March #22, part 2. P. 78–85.

6.Kshanovskiy R. Controversial issues in the metamorphosis of knighthood in Thirteenth-Century England. Проблеми історії війн і військового мистецтва.Львів, 2019. Вип.2. P. 31–45.

7.Кшановський Р. О. Трансформація лицарського стану в Англії (XIII – першої половини XV): військово-адміністративна діяльність та структури повсякденності: автореф. дис. …канд.іст.наук: 07.00.02 / ЛНУ ім. Івана Франка. Львів, 2019. 20 с.

 

 

 Виховна робота є важливим компонентом навчального процесу. Виховною діяльністю для себе вважаю цілеспрямований процес з взаємодії викладача і студентів, сутністю якого є створення умов для самореалізації здобувачів освіти.

Як кінцевий результат це забезпечить найбільш повний фізичний і духовний розвиток людини.

 За період своєї педагогічної діяльності викладав студентам дисципліни «Історія України» та «Всесвітня історія».

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!