Обрати сторінку

Лавринюк Ілона Миколаївна

Викладач іноземної мови Технічного фахового коледжу Луцького НТУ

Наука не являється і ніколи не буде являтися закінченою книгою.

Альберт Енштейн

Педагогічний шлях розпочала в вересні 2018 року на посаді викладача іноземної мови у Технічному коледжі Луцького НТУ. За цей період видала 6 навчально-методичних видань та була учасником 10 науково-практичних конференцій, є автором 10 публікацій: 2 фахових статей України.

    Нагороджена: Грамотою Тк Луцького НТУ (Розпорядження № 239 від 23.06.2020 р.)

    Наукові інтереси:  Інноваційна діяльність у підготовці фахівців, прийоми інтерактивного навчання та викладання, застосування інноваційних технологій у викладанні іноземної мови.

    e-mail: lavrinukilona@gmail.com

2013 – 2017 р. – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність «Романо-германські мови та література (англійська)», кваліфікація бакалавр філології, викладач англійської мови і літератури.

2018 – 2019 р. – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність «Романо-германські мови та література (англійська)», кваліфікація магістр філології, спеціаліст з германських мов і літератур, перекладач.

2018 р. – викладач іноземної мови  Технічного коледжу Луцького НТУ.

Лютий 2019-лютий 2021 підвищенння кваліфікації

IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору».

ІІІ Всеукраїнської науково-методична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти».

V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства»

VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства».

Інтернет платформа Prometheus. «Бізнес англійська».

Інтернет платформа Ed Era. «Англійська мова. Морфологія».

Інтернет платформа nus-english «’English for Primary School Teachers’».

Інтернет платформа Prometheus. «Англійська для початківців. Elementary level (A1-A2)».

Основні фахові публікації:

 1. Лавринюк І.М. “Вульгаризація сучасного англомовного дискурсу”/ І.М. Лавринюк//«Молодіжний Науковий Вісник Інституту Іноземної Філології» – Луцьк –  № 3. –   – С. 40-43.
 2. Лавринюк І. М. “Особливості романтизму, як нового напряму в літературі” / І.М. Лавринюк//Науковий збірник «Актуальні Проблеми Романо-германської Філології». – Луцьк. – № 5. – 2016. – С. 52–54.
 3. Лавринюк І.М. “Передумови створення роману Даніеля Дефо “Робінзон Крузо” / І.М. Лавринюк// Науковий збірник «Актуальні Проблеми Романо-германської Філології”.– Луцьк. – № 4. – 2015. – С. 177-179.
 4. Лавринюк І.М.“Основні шляхи словотвору в англійській мові”/ І.М. Лавринюк// Науковий збірник «Актуальні Проблеми Романо-германської Філології ». – Луцьк. – № 6. – 2017. – С. 40–42.
 5. Лавринюк І. М.“realization of speech aggression in youth discourse”/ І.М. Лавринюк//Науковий збірник «Наука ХХІ століття: виклики, пріоритети, перспективи досліджень».- Том І– Київ, 2018.– 243-246 с.
 6. Лавринюк І.М. “Реалізація мовленнєвої агресії в сучасному молодіжному дискурсі” / І.М. Лавринюк //Науковий збірник студентських наукових праць «STUDIA PHILOLOGICA».– Рівне – – С. 40-43.
 7. Лавринюк І. М. “Використання інформаційних технологій при вивченні іноземної мови у середній і вищій школі” / І.М. Лавринюк//Науковий збірник «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору». – Рівне. – 2020 – С. 121-122.
 8. “Використання web-ресурсів як новітнього засобу стимулювання навчальної діяльності при вивченні іноземних мов у педагогічній діяльності” / І.М. Лавринюк // Науковий збірник «Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти». – Луцьк. – – С. 37-39.
 9. “Міжкультурна комунікація та врахування когнітивних особливостей”. Науковий збірник «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства». – Луцьк. – 2020 – С. 23-27.
 10. “Сучасні методи викладання іноземних мов” / І.М. Лавринюк // Науковий збірник  «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства». – Луцьк. – 2021 – С. 52-54.

Участь у конференціях:

2015 – ІV Міжнародний науково-практичний семінар “Актуальні проблеми Романо- германської філології”

2016 – V Міжнародний науково-практичний семінар “Актуальні проблеми Романо- германської філології”

2016 – І Міжнародна наукова заочна конференція «Актуальні питання іноземної філології»

2017 –VI Міжнародний науково-практичний семінар “Актуальні проблеми Романо- германської філології”

2018 – II Всеукраїнська студентська науково – практична конференції з міжнародною участю “Наука ХХІ століття: виклики, пріоритети, перспективи досліджень”

2018 – X Міжнародна науково практична конференція студентів та молодих науковців “Наука, освіта, суспільство очима молодих”

2020 – IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору».

2020 – ІІІ Всеукраїнської науково-методична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти».

2020 – V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства»

2021 – VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми германського та романського мовознавства».

 

Методичні розробки:

  1. Іноземна мова: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент»,галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент, денної форми навчання / уклад. І.М. Лавринюк– Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2019.
  2. Іноземна мова: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальності 141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, денної форми навчання / уклад. І.М. Лавринюк, О.Т. Пархоменко – Луцьк: ТК Луцького НТУ,  2019.
  3. Іноземна мова: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Технологія легкої промисловості», галузі знань 18 Виробництво і технології, спеціальності 182Технологія  легкої промисловості,  денної форми навчання /уклад.  І.М. Лавринюк – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2019
  4. Іноземна мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 Інформаційні технології, спеціальності 123Комп’ютерна інженерія денної форми навчання /уклад. І. М. Лавринюк –Луцьк:Технічний коледж Луцького НТУ,2020.
  5. Іноземна мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальності 141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання / уклад. І. М. Лавринюк – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2020.
  6. Іноземна мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки до виконання самостійних робіт для здобувачів освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання / уклад. І. М. Лавринюк– Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2020.

 

                  

 

 

Основне завдання педагога, викладача сьогодні – забезпечити всебічний розвиток особистості кожного здобувача освіти створивши необхідні для цього умови.

За період своєї педагогічної діяльності, як керівник 11-ТЛП групи, розробила і провела разом із здобувачами освіти виховні заходи: “Україна – єдина країна”, Круглий стіл до Європейського дня мов “ English in the world”, Круглий Стіл з англійської мови “Outstanding Ukrainians” .

 

 

 

 

За період своєї педагогічної діяльності викладала  дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням» з яких були розроблені, видані навчально-методичні видання

Інтернет платформа Prometheus. «Критичне мислення для освітян».

 

Грамота ТК Луцького НТУ

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!