Лишук Віктор Васильович

кандидат технічних наук, доцент

Праця, наполегливість –  запорука життєвого успіху

Науково-педагогічний шлях почав  з вересня 2003 року. За свій трудовий шлях працював на різних науково-педагогічних посадах: учбовий майстер, асистент, старший викладач, доцент. Є автором чи співавтором понад 80 наукових праць, одного посібника та монографії, 45 навчально-методичних праць та 2 електронних навчально-методичних комплексів.

Нагороджений: Почесними грамотами університету

Наукові інтереси: математичне моделювання електротехнічних пристроїв

e-mail: vlyshuk@gmail.com

1997 р. – 2002 р. – навчання «Національний університет  Львіська політехніка”, інститут енергетики та систем керування, спеціальність «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».

2002 р. – присвоєно кваліфікацію «Інженер – електрик».

2003 р . – учбовий майстер кафедри теоретичної та загальної електротехніки Луцького державного технічного університету.

2003р. – асистент кафедри теоретичної та загальної електротехніки Луцького державного технічного університету.

2010 р. – захист кандидатської дисертації; присвоєно науковий ступінь кандидат технічних наук; вчене звання старший викладач

2013 р. – присвоєно вчене звання доцент

2015 р. – стажування ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» відокремлений підрозділ «Волинські магістральні електричні мережі»»

На даний час – доцент кафедри електроніки і телекомунікацій Луцького НТУ, викладач спецдисциплін в ТК Луцького НТУ.

Навчальні посібники: 

Електрорадіоматеріали: навчальний посібник / Лишук В.В. – Луцьк, ІРВ ЛНТУ. – 2016. – 324 с.

Методичні напрацювання:

Основи електропостачання. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” денної форми навчання / уклад. Лишук В.В. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2014. – 224 c.

Вступ до спеціальності. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів напряму підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” денної форми навчання / уклад. Лишук В.В. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2014. – 72 c.

Електричні машини. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів напряму підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” денної форми навчання / уклад. Лишук В.В. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2015. – 64 c.

Електричні машини. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” денної форми навчання / уклад. Лишук В.В. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2016. – 120 c.

Електричні апарати. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” денної форми навчання / уклад. Лишук В.В. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2016. – 92 c.

Теорія автоматичного керування. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” денної форми навчання / уклад. Лишук В.В. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2016. – 80 c.

Електрорадіоматеріали. Навчальний посібник / Лишук В.В. Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 324 с.

Електричні апарати та машини електропобутової техніки. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.140102 “Побутове обслуго­вування” спеціальності 5.14010201 “Обслуговування та ремонт електропобутової техніки” денної форми навчання / уклад. Лишук В.В. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2016. – 32 c.

Електричні апарати та машини електропобутової техніки. Курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.140102 “Побутове обслуго­вування” спеціальності 5.14010201 “Обслуго­вування та ремонт електропобутової техніки” денної форми навчання / уклад. Лишук В.В.  – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2017. – 188 c.

Теорія автоматичного керування. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів напряму підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” денної форми навчання / уклад. Лишук В.В. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2017. – 44 c.

Основи електропостачання. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів напряму підготовки 050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальності 5.05070103 “Електропостачання” денної форми навчання / уклад. Лишук В.В. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2018. – 60 c.

Основи електроприводу. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти освітньо-професійної програми «Електро­енергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної форми навчання / уклад. Лишук В.В., Літковець С.П. – Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2019. – 88 c.

Змонтовано діючу лабораторну установку для дослідження однофазного асинхронного конденсаторного  двигуна, а також інструкцію до проведення лабораторного заняття з дисципліни «Електричні машини» для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, яка знаходиться в ауд. 49 ТК ЛНТУ.

Основні фахові публікації:

Лишук В.В., Селепина Й.Р. Математичне моделювання динамічних режимів глибокопазних асинхронних двигунів // Вісник ТНТУ імені І. Пулюя, №4 (76), Тернопіль, 2014 р. – С. 210-223.

Лишук В.В., Ящинський Л.В. Математична модель трифазного асинхронного двигуна в двофазному режимі роботи // Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади». №6 (1). – Луцьк, 2015. С.63-67.

Лишук В.В., Селепина Й.Р., Хвищун М.В. Математичне моделювання перехідних процесів у регульованому асинхронному електроприводі // Технічні вісті, 2015/1(41), 2(42). – Львів. С.89-92.

Лишук В.В., Захарчук Д.А. Перспективи математичних моделей електромеханічних систем з перемінною структурою // Технічні вісті, 2015/1(41), 2(42). – Львів. С.96-97.

В.В. Лишук, М.В. Хвищун, М.М. Євсюк. Моделі виконавчих асинхронних двигунів у системах автоматики // Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади».  №7(2).  – Луцьк, 2015. – С.63-67.

В.В. Лишук, Й.Р. Селепина, Н.М. Якимчук, М.М. Євсюк. Діагностування асинхронних двигунів на основі їх математичної моделі // Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади».  №8(1). – Луцьк, 2016. – С.44-48.

В.В. Лишук, М.В. Хвищун, Й.Р. Селепина, Н.М. Якимчук. Особливості проектування силових трифазних трансформаторів // Технічні вісті, 2016/1(43), 2(44). – Львів. С.80-83.

Й.Р. Селепина, В.В. Лишук, М.М. Євсюк, Н.М. Якимчук. Створення імітаційної моделі керування насосним обладнанням станцій водопостачання з використанням апарату нечіткої логіки // Науковий журнал «Технологічні комплекси». №1(14). – Луцьк, 2017. С. 28-35.

Баховський П.Ф., Євсюк М.М., Лишук В.В. Вимірювання електромагнітних випромінювань в системах мобільного зв’язку з метою забезпечення екогенної безпеки складних біологічних структур // Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади». № 10(1). – Луцьк, 2017. – С.12-16.

В.В. Лишук, Й.Р. Селепина, М.М. Євсюк, Н.М. Якимчук.  Методика розрахунку електро­механічних характеристик асинхронного двигуна за його каталожними даними // Технічні вісті, 2017/1(45), 2(46). – Львів. С.91-94.

Лишук В.В., Селепина Й.Р., Ящинський Л.В., Костючко С.М. Застосування методу Ейлера в задачах динаміки // Журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». №30-31, 2018. – Луцьк. С.227-231.

В.В. Лишук, Й.Р. Селепина, М.М. Євсюк, В.Ю. Заблоцький. Моделювання та аналіз режимів роботи трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, що живиться від джерела безмежної потужності // Технічні вісті, 2018/1(47), 2(48). – Львів.С.76-78.

Участь  в конференціях:

Лишук В.В. – член програмного та організаційного комітетів міжнародної школи математичного моделювання українсько-польської вітки AMSE UA-PL під егідою Міжнародної асоціації сприяння математичному моделюванню AMSE (Assotiation for Advansement of Modeling and Simulation Technique in Enterprises). Праці публікуються у фаховому науковому часописі «Технічні вісті» (м. Львів), що входить до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus та індексується у Information Matrix For The Analysis Of Journals, EZB, OAJI.

2014 р. –  Міжнародний науково-практичний семінар «Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка». Луцьк.  Доповідь «Перспективи викладання курсу «Теорія електричних і магнітних кіл» у вищих навчальних закладах України для студентів-інженерів»».

2014 р. – V міжнародна науково-технічна конференція «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях та системах». Луцьк. Доповідь: «Наближений розв’язок нелінійних диференціальних рівнянь в задачах електромеханіки» (співавторство).

2014 р. – V міжнародна науково-технічна конференція «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях та системах». Луцьк.  Доповідь: «Cучасний стан математичного моделювання електромеханічних систем» (співавторство).

2014 р. – V міжнародна науково-технічна конференція «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях та системах».  Луцьк. Доповідь: «Способи покращення комутації в двигунах постійного струму незалежного збудження» (співавторство).

2015 р. – І всеукраїнський науковий семінар «Моніторинг енерго- та ресурсо­використання в складних виробничих системах». Луцьк.  Доповідь «Аналіз перехідних процесів електромеханічної системи у вузлі навантаження асинхронних машин» (співавторство).

2015 р. – І всеукраїнський науковий семінар «Моніторинг енерго- та ресурсо­використання в складних виробничих системах». Луцьк. Доповідь «Макромоделювання системи регіонального енергозбереження» (співавторство).

2015 р. – І всеукраїнський науковий семінар «Моніторинг енерго- та ресурсо­використання в складних виробничих системах». Луцьк. Доповідь «Діагностика електротехнічних пристроїв за допомогою штучної нейронної мережі» (співавторство).

2015 р. – І всеукраїнський науковий семінар «Моніторинг енерго- та ресурсо­використання в складних виробничих системах». Луцьк.  Доповідь «Перспективи застосування сонячних батарей на основі кремнію в побуті та техніці» (співавторство).

2015 р. – IV міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». м. Тернопіль. Доповідь «Електромеханічні процеси в системах самозапуску електричних машин» (співавторство).

2016 р. – RE­LAXED, NONLINEAR AND ACOUSTIC OPTICAL PROCESSES AND MATERIALS. RNAOPM’. Proceedings eighth international workshop Lutsk-Lake «Svityaz». Луцьк. Доповідь  «Фізичні властивості халькогенідних напівпровідників Tl1-xIn1-xBxSe2 (B=Si, Ge) (x=0,1; 0,2)»   (співавторство).

2016 р. – ІV всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та сту­дентів „Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи“, керівник студента Галагдіна І.В. з доповіддю «Методика розв’язання диференціальних рівнянь з частинними похі­д­ними».

2016 р. – ІV всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та сту­дентів „Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи“, керівник студента Ярощука І.В з доповіддю «Теорема про незмінність потокозчеплень та її практичне вико­ристання»

2017 р. – V Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми автоматизації та управління». Луцьк. Доповідь «Рівняння давача кутової швидкості» 2018 р. – VІІ міжнародна науково-технічна конференція «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях та системах». Луцьк. Доповідь: «Методика визначення параметрів асинхронного двигуна за паспортними даними» (співавторство).

2018 р. – VІІ міжнародна науково-технічна конференція «Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях та системах». Луцьк. Доповідь: «Вплив напруги на енергетичні та експлуатаційні характеристики електричних машин» (співавторство).

2018 р. V всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів „Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи“. Луцьк. Доповідь: «Індуктивні здавачі переміщення як ключовий елемент сучасної інформаційно-вимірювальної системи» (співавторство).

2018 р. – ІІ міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування». Харків. Доповідь:  «Математична модель системи з виконавчими асинхронними двигунами» (співавторство).

Метою виховної роботи  коледжу є забезпечення умов для становлення розвитку і саморозвитку особистості студента, майбутніх фахівців різних сфер діяльності, який володіє гуманістичним, світоглядним потенціалом, культурою і громадянською відповідальністю орієнтованими на професійну, інтелектуальну і соціальну творчість.

За період своєї педагогічної діяльності, проведено разом з студентами загально-коледжанські заходи:

2015 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія з студентами гр. 41-ЕПС зі спеціальності «Електропостачання» на електричну підстанцію.

2018 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія з студентами гр. 31-ЕПС зі спеціальності «Електропостачання» по лабораторіях кафедри електроніки та телекомунікацій Луцького НТУ.

2018 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія з студентами гр. 31-ЕПС зі спеціальності «Електропостачання» по лабораторіях кафедри електропостачання Луцького НТУ.

2018 р. – участь у заході: «День відкритих дверей».

2019 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія з студентами гр. 31-ЕТ, 41-ЕПС зі спеціальності «Електропостачання» ТзОВ «Електросервіс».

2019 р. – участь у заході: «День відкритих дверей».

2015 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія з студентами гр. 41-ЕПС зі спеціальності «Електропостачання» на електричну підстанцію

2019 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія з студентами гр. 31-ЕТ, 41-ЕПС зі спеціальності «Електропостачання» ТзОВ «Електросервіс»

В лабораторії Електричні станції і підстанції

В лабораторії Релейного захисту

В лабораторії Електропостачання

В лабораторії Електричні машини

«День відкритих дверей» в ТК Луцького НТУ – 2018 р.

«День відкритих дверей» в ТК Луцького НТУ – 2019 р.

За період своєї науково-педагогічної діяльності викладав студентам більше 10 дисциплін, зі значної частини яких були розроблені та виданні навчальні видання. Серед них, навчальний посібник: «Електрорадіоматеріали».

Проведені відкриті заняття у 2014 – 2019 н.р. згідно плану.

Відкрите заняття для студентів групи 31-ЕТ: «Основи електроприводу»

Навчальна практика зі студентами гр. 21-ЕТ на тему: «Вивчення схем підключення електроприймачів»

На засіданні циклової комісії

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!