Методична робота

Система методичної роботи у коледжі є головним структурним елементом здійснення навчально-виховної та освітньої діяльності.

Методична робота забезпечує:

  • організацію навчально-виховної роботи;
  • зміст освітньо-професійної та моральної структури сучасного спеціаліста – професіонала, патріота;
  • системне планування цієї роботи у всіх структурних підрозділах коледжу;
  • підвищення ділової кваліфікації та навчально-методичного рівня всіх учасників освітньо-професійного процесу;
  • аналіз навчально-виховної та методичної роботи, її корекція й регулювання;
  • виявлення кращого (інноваційного) педагогічного досвіду та сприяння щодо його застосування, впровадження в навчальний процес;
  • врахування пропозицій щодо модернізації навчальної діяльності та удосконалення методичної роботи.

Методична робота повинна бути центром кадрової політики, підтримки розпорядчо-виконавчих, контролюючих і стимулюючих функцій адміністрації навчального закладу.