Герасимчук Олег Олександрович

директор, кандидат технічних наук, доцент

Успіх = знання + працьовитість + терпіння

Свій науково-педагогічний шлях почав з грудня 2001 року. За свій трудовий шлях працював на різних науково-педагогічних, інженерних та керівних посадах: інженер, аспірант, аварійний комісар, учбовий майстер, начальник технічної служби, старший викладач, доцент, керівник Центру технологій дистанційного навчання, завідувач кафедри комп’ютерних технологій та директор Технічного коледжу Луцького НТУ.
Є автором та співавтором п’яти навчальних посібників, з них три з грифом МОН України та понад 70 наукових та навчально-методичних видань, заступник головного редактора наукового журналу «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Організатор Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці, виробництві» в 2011, 2013 та 2015 р.р.
Підготував одного кандидата технічних наук. Член міжнародної організації ING-PAED IGIP (IGIP UA-43).

Стаж педагічної діяльності – 20 років.

    Нагороджений: Нагрудними знаками «Відмінник освіти» та «Василь Сухомлинський», подяка Волинської обласної ради, Почесними грамотами університету.

    Педагогічні та наукові інтереси: Технології електронного навчання, веб-технології, інтелектуальні системи управління.

    e-mail: lutsk@ukr.net

Освіта:

Луцький індустріальний інститут, сільськогосподарські машини, інженер–механік, диплом спеціаліста з відзнакою ЛЖ ВЕ №000733, вид. 27.06.1997р. Луцьким індустріальним інститутом

Луцький інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», комп’ютерна інженерія, спеціаліст з комп’ютерних систем, диплом спеціаліста, ВС №35331776 вид. 21.07.2008р. Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна»

 Кандидат технічних наук, ДК № 012885, вид. 12.12.2001р. рішенням президії Вищої атестаційної комісії України, 05.05.01 – машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Доцент кафедри сучасних технологій в машинобудуванні, ДЦ № 009669 вид. 16.04.2004р. Атестаційною комісією МОН України

Луцький індустріальний інститут, машинобудівний факультет. Інженер–механік, 1997 р.

Луцький інститут розвитку людини. Спеціаліст з комп’ютерних систем, 2008 р.

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, 2001 р.

Доцент кафедри сучасних технологій в машинобудуванні, 2005 р.

Педагогічне звання: Викладач-методист

Кваліфікаційна категорія: Викладач вищої категорії

Стажування:

Національний транспортний університет, Центр післядипломної освіти, соціально-педагогічні технології професійної діяльності, № 343116 від 14.07.2016р., термін 14.01.2016-14.07.2016.

 ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, підвищення кваліфікації за категорією “Директори коледжів, технікумів”, СП №35830447/1560-18 від 30.06.2018р., 29.01.2018-30.06.2018

Підвищення кваліфікації в ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” за категорією “Директори коледжів, технікумів” (29.013-07.06.2018 року), 2018 р.

Навчальні семінари з питань стратегічного планування регіонального та місцевого розвитку та з питань управління проектним циклом для регіональних експертів програми U-LEAD, 2017 р.

Стажування в Технічному університеті Берліна, ФРН (з 1.03 по 31.05.2013), 2013 р.

2005 р. – стажування в фірмі “Enitra” Польща.

2005 р. – Стажування в Universita della Svizzera Іtaliana (USI) Lugano (Швейцарія).

2008 р. – Луцький інститут розвитку людини. Спеціаліст з комп’ютерних систем.

Участь в міжнародних програмах та проектах:

В 2010-2013 р.р. – координатор від Луцького НТУ в міжнародному освітньому проекті TEMPUS PROMENG.

В 2014-2015 р.р. експерт в міжнародному проекті TRACECA, транспортний коридор «Європа-Кавказ-Азія».

З 2014 р. експерт з питань  інновацій та інформаційних технологій в Асоціації регіонального розвитку.

травень- грудень  2015 р. – експерт Офісу реформ у Волинській області в рамках проектів USAID «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні» та програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні».

2015 р. – Консультант проекту «Стратегічні плани для об’єднаних територіальних громад» МФВ «Демократична практика”

 

Дисципліни, які викладаю:

Назви навчальних дисципліни:

 • Web технології, 28 год.
 • Основи веб-проектування
 • Операційні системи
 • Технології та компоненти віртуальних систем

Назва навчальної дисципліни

Посилання на електронні ресурси та видання
Web технології https://e-tk.lntu.edu.ua/course/view.php?id=304

 

За період своєї науково-педагогічної діяльності викладав студентам більше 20 дисциплін, зі значної частини яких були розроблені та виданні навчальні видання. Серед них, навчальні посібники з грифом МОН України – “Розмірно-точносний аналіз конструкцій та технологій”, “E-learning. Технології електронного навчання”, “Soft skills для інженерів”. Розроблені електронні навчальні курси з дисциплін Архітектура комп’ютерів, Операційні системи, Інтернет-технології та телекомунікації в бізнесі. Студенти займали призові місця на студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт.
Під його керівництвом було впроваджено 3 магістерських та 3 бакалаврських освітні програми в Луцькому національному технічному університеті – Професійна освіта, Комп’ютерні науки, Інформаційні управляючі системи та технології, Управління проектами та Інженерія програмного забезпечення. В Технічному коледжі Луцького НТУ проліцензовану освітню діяльність з 4 нових професій – Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, Електрозварник ручного зварювання, Слюсар з ремонту та обслуговування систем вениляції та кондиціонування та Живописець.

До найважливіших розробок можна віднести наступні:

Електронний освітній портал 

Розробка електронних навчальних засобів

Бібліотека eлектронних навчальних посібників Луцького НТУ

 

 

Навчальні посібники: 

 1. Герасимчук О.О.  E-learning. Технології електронного навчання : навч. посібник. Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2008. 432 с. (Електронна версія у вигляді exe файлу)
 2. Рудь В.Д., Герасимчук О.О., Маркова Т.П. Розмірно-точносний аналіз конструкцій та технологій : навч. посібник. Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2008. 344 с.
 3. Герасимчук О.О., Олексів Н.А. Soft skills для інженерів: навчальний посібник. Луцьк: ЛНТУ, 2013. 174 с.
 4. Андрущак І.Е., Герасимчук О.О. Системи безпровідних технологій передачі даних : навчальний посібник. Луцьк: ЛНТУ, 2012. 300 с.
 5. Андрущак І.Є., Герасимчук О.О., Повстяна Ю.С.. Комп’ютерні мереж : навчальний посібник. Луцьк: ЛНТУ, 2014. 320 с.

Основні фахові публікації:

 1. Herasymchuk О. Accounting and rating assessment system of higher education institutions teachers / О. Herasymchuk, N. Lishchyna, H. Herasymchuk // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Міжвузівський науковий збірник. – №16-17.- Луцьк, 2014. – С.160 – 163.
 2. Герасимчук О.О. Розробка інформаційної системи підтримки кредитно-модульної системи навчання. Компютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Науковий журнал, №1. Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2010. – C. 22-26.
 3. Комп’ютерна програма «Інформаційна система підтримки навчального процесу «Alma Mater» / Герасимчук О.О., Кабак В.В., Кудрик В.В., Григола І.М. / Свідоцтво реєстрації авторського права на твір № 50129, дата реєстрації 10.07.13 р.
 4. Комп’ютерна програма «Система обліку та рейтингової оцінки діяльності викладачів ВНЗ» / Герасимчук О.О., Ящук А.А., Григола І.М. / Свідоцтво реєстрації авторського права на твір № 56330, дата реєстрації 05.09.14 р.
 5. Герасимчук О.О. Операційні системи : електронний навч. курс. Луцьк: ЛНТУ, 2013 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elearning.lutsk.ua/course/view.php?id=127.
 6. Герасимчук О.О. Вступ до фаху : електронний навч. курс. Луцьк: ЛНТУ, 2013 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elearning.lutsk.ua/course/view.php?id=8.
 7. Герасимчук О.О. Архітектура комп’ютерів : електронний навч. курс. Луцьк: ЛНТУ, 2013 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elearning.lutsk.ua/course/view.php?id=132.

        

   

 

Кураторство, організація заходів, громадська діяльність тощо.

 

Основне завдання педагога, викладача сьогодні – забезпечити всебічний розвиток особистості кожного студента, створивши необхідні для цього умови. Метою виховної роботи  коледжу є забезпечення умов для становлення розвитку і саморозвитку особистості студента, майбутніх фахівців різних сфер діяльності, який володіє гуманістичним, світоглядним потенціалом, культурою і громадянською відповідальністю орієнтованими на професійну, інтелектуальну і соціальну творчість.