Пархоменко Олександр Тимофійович

викладач англійської мови

З 1977 по 1982 роки навчався у Ленінградському державному університеті по спеціальності  «Романо-германські мови та література (англійська)» та  здобув кваліфікацію   філолога-германіста, перекладача, викладача англійської мови і літератури. З 1982рр.  по 1985 рр.  перебував у відрядженні  в Демократичній Республіці Єфіопії.

З квітня 1987 року працював  на кафедрі іноземних мов Луцького НТУ, викладав англійську мову за професійним спрямуванням, ділову англійську мову. Постійно підвищує кваліфікацію.   Пройшов 4-ох місячне стажування при  Санкт-Петербургському університеті і двічі стажування при СНУ.

В  2013-15р. брав  участь в роботі міжнародного проекту «Лідерство та управлінські зміни в вищій освіті – La MANCHE» TEMPUS

Нагороджений: У 2016 отримав грамоту  «За формування інформаційно-економічної культури, практичну цінність методичних розробок, підготовку висококваліфікованих фахівців».

Наукові інтереси: Комп’ютерні системи. Використання інноваційних технологій при вивчені англійської мови.

e-mail: 011159sasha@gmail.com

З 1977 по 1982 роки навчався у Ленінградському державному університеті по спеціальності «Романо-германські мови та література (англійська)» та здобув кваліфікацію філолога-германіста, перекладача, викладача англійської мови і літератури.

З 1982рр. по 1985 рр. перебував у відрядженні в Демократичній Республіці Єфіопії.

В 1991р. пройшов 4-ох місячне стажування при Санкт-Петербургському університеті.

З 15 жовтня 2011 по 28 грудня 2011р підвищення кваліфікації ЛНТУ

Всеукраїнська науково-методична Інтернет-конференція для підвищення кваліфікації викладачів 11 квітня 2014р.

Міжвузівська науково-методична конференція для підвищення кваліфікації викладачів 12 травня 2015р.

Підвищення кваліфікації: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 18.04. 2016 – 18.05.2016 р.

Практичний семінар для підвищення кваліфікації викладачів 24 березня 2017р

Участь в міжнародних програмах та проектах:

В 2013-15р. брав участь в роботі міжнародного проекту «Лідерство та управлінські зміни в вищій освіті – La MANCHE» TEMPUS.

Розроблено:

Електронний посібник «Англійська мова для студентів І-ІІ курсів технологічного факультету»

Електронний посібник «Англійська мова для студентів 1 курсу спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка)»

Електронний посібник: Англійська мова до виконання самостійної роботи для студентів 1 курсу спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка»

  1. Пархоменко О.Т. Англійська мова. Методичні вказівки до практичних занять для студентів І курсу напряму підготовки «Телекомунікації». Луцьк. ЛНТУ. 2015р. 84 ст.
  1. Пархоменко О.Т. Англійська мова. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів І курсу напряму підготовки «Телекомунікації». Луцьк. ЛНТУ. 2016р. 100 ст.
  2. Методичні рекомендації для запобігання та виявлення академічного плагіату серед здобувачів вищої освіти у Луцькому НТУ / уклад. Триндюк В.А., Пархоменко О.Т., Губіна А.М. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016

Основні фахові публікації:

  1. Пархоменко О.Т., Маковська Г.Я. Міжпредметні зв’зки як дидактична проблема при викладанні іноземних мов за професійним спрямуванням /О.Т. Пархоменко, Г.Я. Маковська// Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: збірник наукових праць: наукові записки РДГУ. Випуск 14(57). – Рівне: РДГУ, 2016. – С.99-103
  2. Пархоменко О.Т., Маковська Г.Я. / О.Т. Пархоменко, Г.Я. Маковська // «Міжкультурна складова підручників з іноземної мови для вищих навчальних закладів технічного спрямування». – Наукові записки РДГУ. – Рівне, 2017.– Вип.15(58) – С. 208-210.
  3. Пархоменко О.Т. Електронне навчальне середовище при вивченні англійської мови. / О.Т. Пархоменко // Збірник матеріалів міжвузівської науково-методичної конференції «Міжкультурна компетентність у контексті вивчення іноземної мови», 14 квітня 2016 р., Луцьк/ Луцький національний технічний університет – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 114-116.
  4. Пархоменко О.Т. Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології. / О.Т. Пархоменко // Мовні універсалії у міжкультурній комунікації: Матеріали VІІ Міжнародного науково-практичного семінару / СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, 24 березня 2017р. – Луцьк, 2017. – С. 200-202.
  5. Пархоменко О.Т. Використання інформаційних технологій при вивченні іноземної мови професійного спрямування. / О.Т. Пархоменко // Збірник матеріалів міжвузівської науково-методичної конференції «Іншомовна комунікативна культура: специфіка, традиції, інновації», 27 квітня 2017р., Луцьк/ Луцький національний технічний університет – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. – С. 101-104.

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!