ПОЛОЖЕННЯ

про рейтингову систему оцінювання  діяльності учнів Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради

І. Загальні положення

Рейтингова система оцінювання діяльності ліцеїстів впроваджується з метою стимулювання систематичної, ритмічної самостійної роботи ліцеїстів, підвищення об’єктивності оцінювання їхніх знань та практичної діяльності.

Рейтинг як метод збору й узагальнення незалежних характеристик ліцеїста визначається ранжуванням оцінок якості всіх видів діяльності учня: навчальної, пізнавальної, наукової, творчої; морально-етичного рівня вихованості ліцеїста, як суб’єкта навчально-виховного процесу, а також активізації його потенційних можливостей творчого зростання і запровадження здорової конкуренції між учнями у навчанні і самовдосконаленні.

Експертами виступають усі члени навчально-виховного процесу і
адміністрація, учителі, класні керівники, вихователі, однокласники,
технічний та допоміжний персонал.                    

Рейтингова система включає 3 компоненти, покликані індивідуалізувати систему оцінок, урахувати рівень досягнень та самореалізації ліцеїстів у різних сферах навчально-виховного процесу.

 1. Академічний компонент (АК)

Академічний (навчальний) компонент вказує на рівень інформаційної обізнаності учня, рівень його загальноосвітніх обов’язкових та профільних знань, розуміння законів і проблем розвитку навколишнього світу, вміння використовувати набуті знання й навички в практиці реального життя.

 1. Творчо-соціальний компонент (ТСК)

Творчо-соціальний компонент враховує життєву активність ліцеїста,

його плідну роботу на терені науково-дослідницької, пошукової, громадської, художньої, літературно-мистецької, видавничої та  інших видів творчої діяльності, внутрішнє духовне зростання, особистісне самовдосконалення і соціальну активність.

 1. Морально-етичний компонент (МЕК)

Морально-етичний компонент є показником емоційно-світоглядного ставлення учня до себе, навколишніх людей та навколишнього світу. Він виявляється в таких якостях ліцеїста, як самосвідомість, патріотизм, почуття честі і власної гідності, шанобливе ставлення до навколишніх, повага до законів та норм суспільного життя, позитивне ставлення до праці, реалізація здорового способу життя.

Компоненти рейтингової системи інтегрують у собі кращі духовні, інтелектуальні та творчі якості особистості ліцеїста. Наприкінці кожного семестру результати рейтингу висвітлюються у зведеній таблиці Рейтинг ліцеїста.

 

 

Рейтингова система оцінювання діяльності ліцеїста є об’єктивним і справедливим відображенням реальних академічних, творчих досягнень та рівня морально-етичної культури поведінки ліцеїста. Сприяє вихованню в учнів самодисципліни, здатності до адекватної самооцінки і сприяє становленню і самовдосконаленню особистості.

 1. II. Технологія визначення рейтингових компонентів

Критерії оцінювання навчальної, творчої та соціальної діяльності ліцеїстів виробляють науково-методичні об’єднання і затверджує Рада ліцею. Оцінювання ведеться за 12-бальною шкалою.

 1. Академічний компонент складається із суми середніх арифметичних
  балів з обов’язкових, профільних та загальноосвітніх предметів, зарахованих
  до навчального плану класу, та виставляється вчителем-предметником у
  рейтингову відомість №1 “Академічний компонент”. Відомість №1
  формується адміністрацією і зберігається у дирекції. Видається вихователю
  наприкінці кожного місяця.
 2. При обчисленні творчо-соціального компоненту на базі даних ВК-
  банку Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради (волінгові показники, які відображаються у відомості про волінгові здобутки та витрати учнів) враховуються такі аспекти.
 • Участь у предметних олімпіадах

– Перемога в заочному турі предметних олімпіад

I місце – 150 волінгів

II місце – 100 волінгів
ІІІ місце – 50 волінгів
участь – 30 волінгів

– Перемога та призові місця в ліцейських олімпіадах та І турі конкурсу-
захисту МАН

I місце    – 250 волінгів

II місце  – 200 волінгів
НІ місце -150 волінгів
участь  – 50 волінгів

Перемога та призові місця в обласних олімпіадах та II турі захисту наукових робіт МАН і турнірах

  І місце    -500 волінгів + 150 волінгів в особистій першості турніру

II місце  400 волінгів + 100 волінгів в особистій першості турніру  

III місце – 300 волінгів + 50 волінгів в особистій першості турніру
участь  -100 волінгів   

Перемога та призові місця у Всеукраїнських олімпіадах та III турі
конкурсу-захисту МАН

I місце    1250 волінгів

II місце  – 1000 вотнгів
Ш місце – 750 волінгів
участь  – 400 волінгів

 

 

 

Участь у Всеукраїнських інтелектуальних предметних турнірах:

І місце  – 1250 волінгів

II місце  – 1000 волінгів

Ш місце – 750 волінгів               

        участь – 400 волінгів

Участь у Всеукраїнських інтелектуальних турнірах та творчих змаганнях: «Крокс», «Левеня», «Кенгуру», «Лелека», «Зоряний шлях» та інші:

І місце – 500 волінгів

II місце  – 400 волінгів

Ш місце – 300 волінгів               

        участь – 100 волінгів

Участь у науково-практичних конференціях симпозіумах, семінарах:

Всеукраїнських – 200 волінгів     

обласних -150 волінгів      

міських -100 волінгів                       

ліцейських – 50 волінгів

Участь у самоврядуванні ліцею від 50 до 500 волінгів за семестр. Призові

місця визначаються органом учнівського самоврядування Учнівською радою.

Активна робота в клубах, студіях, гуртках,  участь у мистецьких

заходах, творчих зустрічах, святкових концертах від 50 до 100 волінгів.

– Участь у ліцейських творчих та інтелектуальних турнірах (конкурсах, КВН,  брейн-рингах, активна участь у предметних тижнях)

перемога 50 волінгів

участь 30 волінгів

Індивідуальні бали ТСК визначаються шляхом підрахування волінгових премій, які накопичуються на індивідуальному рахунку учня у ВК-банку за такою шкалою

12 балів -1800 -2000 волінгів

11 балів -1600-1779 волінгів

10 балів -1400-1599 волінгів

9 балів -1200-1399 волінгів

8 болів -1000 -1199 волінгів

7 балів – 800 – 999 волінгів

6 балів – 600 – 799 волінгів

5 балів – 400 – 599 волінгів

4 бали – 300 – 399 волінгів

З бали – 200 299 волінгів

2 бали -100 -199 волінгів

1 бал -1-99 волінгів

ТСК щомісяця класний керівник виставляє у рейтинговій відомості №2
“Творчо-соціальний компонент”.                                                                             

 1. Морально-етичний компонент визначається шляхом урахування негативних наслідків (штрафів) реального способу життя учнів ліцею:
 • порушення Статуту Волинського ліцею-інтернату ВОР;
 • неетичне ставлення до педагогічного складу та технічного персоналу
  ліцею, грубі прояви неповаги до оточуючих, міжособистісні стосунки учнів;
 • дисциплінарні порушення (запізнення, прогули, неохайний зовнішній
  вигляд) невиконання правил поведінки у гуртожитку, санітарно-гігієнічного
  режиму, тощо.

 

Індивідуальні бали МЕК визначається по шкалі

12 балів -0 волінгів штрафу       

11 балів -0-10       волінгів штрафу        

10 балів -10-30    волінгів штрафу    

9 балів – 30-50       волінгів иапрафу                       

8 балів – 50-70     волінгів штрафу                   

7 балів – 70 – 90    волінгів штрафу

6 балів -90 -110  волінгів штрафу

5 балів -110 -130 волінгів иапрафу

4 бали -130 -150 волінгів штрафу

З бали -150 -170 волінгів штрафу

2 бали -170 -190 волінгів иапрафу

1 бал -190 – 210 волінгів штрафу

0 балів – 210 –волінгів штрафу

 

За несистематичне носіння учнівської форми – 50 волінгів штрафу

За систематичне запізнення на уроки – 50 волінгів штрафу

За порушення дисципліни в гуртожитку – 50 волінгів штрафу

За порушення трудової дисципліни в ліцеї – 50 волінгів штрафу

Показник МЕК щомісяця заносяться у рейтингову відомість №3 “Морально-етичний компонент “.

Наприкінці семестру вихователем формується зведена рейтингова відомість №4 “ Загальний рейтинговий показник ліцеїста”.

Потім виявляється Рейтинг ліцеїста” – порядкова позиція ліцеїста серед учнів конкретного класу. Рейтинг ліцеїста встановлюється на підставі загального рейтингового показника за семестр, який визначається як сума середніх арифметичних рейтингових  компонентів за семестр.

Заступник директора з ВР формує відомість “Рейтинг ліцеїста” на підставі зведеної відомості “Загальний рейтинговий показник ліцеїста”.

 

ІІІ.  Використання “Рейтингу ліцеїста

Результати рейтингової системи доводяться до відома громадськості. Найвищий “Рейтинг ліцеїста” дає можливість учню одержати право на:

 • отримання звання “Ліцеїст року”; « Обдарованість рок»
 • призначення іменних та персональних стипендій;
 • отримання запрошень на аукціон цінних подарунків від ВК – банку

ліцею;

 • пріоритету при занесенні до “Золотих сторінок ліцею”;
 • пріоритету при оздоровленні під час літніх канікул;
 • отримання інших пріоритетів при розв язанні певних питань.

 

 

Мінімальний “‘Рейтинг ліцеїста”

є підставою для відрахування учня з ліцею.

 

 

Затверджено на засіданні

Ради ліцею                                                                  _______________________

 

З А Т В Е Р Д Ж У Ю:

Директор Волинського

ліцею-інтернату

_______ І.М.Лозовська

  

Положення про огляд конкурс

 «Кращий клас року» у Волинському ліцеї-інтернаті

 У конкурсі беруть участь усі класи. Він передбачає як особисті, так і колективні досягнення. Конкурс включає два блоки: нормативний (обов’язковий) та творчий (див. таблиці 1,2).

Мета конкурсу:

 • Виховання громадянської зрілості.
 • Підвищення рівня вихованості
 • Створення умов для самореалізації.
 • Розвиток навичок колективної творчості.

Конкурс «Кращий клас року» відбувається у два етапи.

І етап: жовтень — січень

На цьому етапі оцінюються по­передні результати двох блоків і виз­начаються групи в номінаціях:

 • «Кращі у навчанні»;
 • «Творча активність»;
 • «Дисципліна та порядок».

Переможцям вручаються дипломи й вимпели.

П етап: лютий — квітень

З 20 по 25 квітня підводяться підсумки.

Клас, який набрала найбільшу кількість балів та зайняла 1-ше місце, визначається переможцем і нагороджується грамотою. Фото класу заноситься до «Книги пошани». Вихователь класу нагороджується подякою дирекцією ліцею.

Клас, який посіла 2-ге місце, нагороджується грамотою. Вихователь класу нагороджується подякою дирекцією ліцею. Фото класу заноситься до «Книги пошани»

Клас, який посіла 3-тє місце, нагороджується грамотою. Фото класу заноситься до «Книги пошани»

Таблиця 1

Блок І. Обов’язковий (нормативний)

Передбачає виконання вимог Статуту та Кодексу честі ліцеїста. Виконання показників цього блоку є обов’язковим, тому бали не додаються, а віднімаються в разі порушення. Початковими для кожної групи є 100 балів.

Показники творчого блоку Вимоги, заохочення, стягнення
1 Рівень вихованості класу Враховується загальна культура учнів під час навчання та після уроків. Зауваження з боку адміністрації або вчителів вимагає зниження на 1 бал від загальної суми балів (100 балів)
2 Дотримання вимог ліцейської форми Якщо клас протягом тижня отримав 1—3 зауваження, він втрачає 1 бал. Клас, який протягом п’яти днів (з понеділка до п’ятниці) не отримав зауважень стосовно форми, має право з дозволу чергового адміністратора в суботу прийти у вільній формі. Клас може відмовитися від цього права та додати до своїх балів ще 3 бали
3 Запізнення Якщо в класіі протягом тижня було:

1—2 запізнення — група втрачає 1 бал;

3—5 запізнень — 3 бали;

6—9 запізнень — 5 балів;

більше 10-ти запізнень — 7 балів

4 Пропуски без поважних причин Пропуск без поважної причини однієї пари знімає 1 бал з рейтингу класу
5 Чергування по ліцею Зауваження відносно чергування групи знімає 1 бал з рейтингу класу
6 Дотримання Кодексу честі ліцеїста Порушення «Кодексу честі ліцеїста» розглядається на засіданні Ради справедливих. Рада може зняти з рейтингу класу від 10 до 50 балів
7 Навчання Навчання оцінюється, виходячи із середнього показника класу, який множиться на 100, тобто середній показник у навчанні дорівнює: 6,3 х 100 = 630 балів

Таблиця 2

Блок II. Творчий

Показники творчого блоку Вимоги, заохочення, стягнення
1 Творчий портрет класу Творчий портрет або презентація класу проводиться в І семестрі. Критерії: масовість, змістовність, оригінальність, самостійність, художнє та музичне оформлення.

Оцінюється від 10 до 30 балів

2 Участь класу в загальноліцейських заходах. Проведення класних годин Критерії: участь у загальноліцейських конкурсах, брейн-рингах, предметних декадах, виставках, змаганнях, конкурсах газет та ін. Перемога у вищезазначених конкурсах приносить класу бали відповідно до зайнятого місця:

1-ше місце —10 балів;

2-ге місце— 7 балів;

3-тє місце — 5 балів.

Просто участь приносить класу 3 заохочувальних бали

3 Участь в обласних конкурсах та змаганнях Перемога в обласних конкурсах і змаганнях додає класу бали відповідно до місця, яке посів хоча б один учень класу:

1-ше місце—10 балів;

2-ге місце — 7 балів;

3-тє місце — 5 балів.

Просто участь у міських змаганнях хоча б одного учня з групи приносить 3 заохочувальних бали

4 Колективна справа класу Колективна творча справа визначається класом на початку навчального року і готується протягом року. Це може бути акція «Громадянин» або «Милосердя», розв’язування якоїсь проблеми або вивчення  теми, пов’язаної із визначними подіями. Колективна справа 2015-2016 н. р. — збирання й оформлення матеріалів до Музею історії ліцею

 

 

 

 

 

 

 

З А Т В Е Р Д Ж У Ю:

Директор Волинського

ліцею-інтернату

_______ І.М.Лозовська

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу

«Обдарованість року» у Волинському ліцеї-інтернаті

 

 1. Мета

Створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її схильностей та природних задатків, формування покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя.

 1. Завдання
 2. Стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді, підтримка обдарованих учнів—призерів та учасників мистецьких, інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів МАН, спортивних змагань різних рівнів.
 3. Підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових і спеціальних дисциплін, прищеплення навичок дослідницької роботи, пропаганда досягнень науки, техніки і новітніх технологій.
 4. Активізація різних форм позакласної та позашкільної роботи з учнями.
 5. Відстеження досягнень учнів за програмою моніторингу освітньої системи ліцеї, підведення підсумків роботи факультативів, курсів за вибором, гуртків, секцій, наукової спілки учнів.
 6. Умови конкурсу
 7. У конкурсі беруть участь учнів 8—11-х класів.
 8. Відстеження досягнень учнів проводиться протягом навчального року комісією, яка складається з представників учнівського, педагогічного колективів та батьків.
 9. Склад комісії та перелік номінацій конкурсу затверджується Радою ліцею, Науково-методичною радою у вересні кожного навчального року.
 10. Підсумки та заключне свято конкурсу проводяться щорічно, у травні.
 11. Конкурс складається з номінацій: “Ліцеїст року”, “Випускник року”, “Спортсмен року”, “Талант року”, “Фізик року”, “Хімік року”, “Математики року”, “Інформатик року”, “Біолог року”, “Географ року”, “Економіст року”, “Мовник року”, “Історик року”, “Правник року”.
 12. Списки номінантів складаються за поданням комісії конкурсу.
 13. Списки номінантів затверджуються Радою ліцею, науково-методичною радою щорічно, у березні.
 14. До Положення можуть вноситися зміни Радою ліцею, науково-методичною радою.
 15. Основні показники для участі в конкурсі
 16. 1. Найвищий рейтинг навчальних досягнень учнів із базових та спеціальних дисциплін.
 17. Зайняті призові місця у II та III етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових і спеціальних дисциплін.
 18. Зайняті призові місця у районних та міських творчих та інтелектуальних турнірах і конкурсах.
 19. Підготовка та написання науково-дослідних робіт, активна участь у ліцейських науково-практичній конференції учнів та вчителів, участь у конкурсах-захистах науково-дослідних робіт МАН.
 20. Призові місця, лауреати, дипломанти музичних, вокальних, хореографічних, художніх, театральних конкурсів.
 21. Призові місця у обласних, ліцейських, спортивних змаганнях і турнірах.

  З А Т В Е Р Д Ж У Ю:

  Директор Волинського

  ліцею-інтернату

  _______ І.М.Лозовська

   

   

   

   

  Склад комісії на проведення конкурсу

   «Обдарованість року»

  у Волинському ліцеї-інтернаті 

  1. Лозовська І.М.. – директор ліцею.
  2. Мазурчук О.М. – голова Ради ліцею.
  3. Кабанов В.І. – заступник директора з виховної роботи.
  4. Ткачук М.М. – заступник директора з навчальної роботи.
  5. Присяжна О.М. – заступник директора з методичної роботи.
  6. Ставецька Л.А. – класний керівник.
  7. Миколайчук А.В. – педагог-організатор.голова методичної комісії класних керівників.вихователів
  8. Вербич Н.І. – вчитель хімії.
  9. Мерчук С.С. – голова батьківського комітету.
  10. Мазуренко І.В. – член батьківського комітету.
  11. Яцишин В.М.. – член батьківського комітету.
  12. Луцик І. – голова учнівського ради “Лідер”.
  13. Хмілевська К. – заступник голови учнівського ради “Лідер”.
  14. Дуда Ю. – член учнівської ради “Лідер”.
  15. Шелестюк Ю. – член учнівської ради “Лідер”.

 

 

Затверджую

                                                                                 Директор Волинського ліцею-інтернату

                                                                                 Волинської обласної ради

                                                                                  ________І.М.Лозовська

 

 Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання учнів Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради

з/п

Назва заходу Строк виконання Вдповідальний за виконання
1. Забезпечити проведення тижнів правової освіти та національно-патріотичного виховання, спрямованих на розвиток в учнів ліцею почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням своїх обов’язків.

 

Постійно Дирекція ліцею, класні керівники
2. Проводити в навчальному закладі уроки, конкурси, акції, фестивалі з відзначення Дня української писемності та мови. Щорічно

9 листопада

Методична комісія суспільно-гуманітарних наук, класні керівники
3. У День знань в класах ліцею проводити перші уроки, метою яких буде утвердження у свідомості учнів переконань про єдність і соборність України

 

Щорічно

1 вересня

Класні керівники
4. Активно долучатися до Всеукраїнського місячника у рамках міжнародного місячника шкільної бібліотеки «Виховуємо громадянина – патріота України»

 

Щорічно

з 2016 р.

Завідувач бібліотекою, дирекція ліцею,

вихователі

5. Комплектувати шкільний фонд бібліотеки літературою спрямованою на національне патріотичне виховання.

 

Постійно Дирекція ліцею,

завідувач бібліотекою

6. Залучати учнів ліцею, педагогічний колектив до пошуку, охорони, збереження народної культурної спадщини України (пісні, легенди, перекази тощо).

 

Постійно Дирекція ліцею, класні керівники
7. В плани виховних робіт запланувати і провести тематичні і виховні години «Минуле, теперішнє та майбутнє у вчинках та діяннях українців»

 

 

 

Щорічно

 

Класні керівники, вихователі
8. Постійно проводити тренінгові заняття для учнів 10-11 класів:

–          з підвищення рівня політико-правової свідомості «Я і моє право»

–          формування навичок самоорганізації «Самі будуємо своє життя у рідній країні»

–          виховні години у формі особистісно-рольових ігор «Комітет із розвитку громадянського суспільства», «Політична карусель», «Громадяни і політика» тощо.

 

Постійно Класні керівники, вихователі

10-11 класів

9. Організовувати екскурсії для учнів з відвідуванням історичних місць та ознайомлення з пам’ятками української історії та культури. Постійно Дирекція ліцею, класні керівники, вихователі
10. Проводити акції «Спільними зусиллями», «Допоможемо бійцям АТО», «збір коштів для забезпечення  військовослужбовців» , «колектив ліцею» Постійно Дирекція ліцею, класні керівники, вихователі
11. Реалізувати проект «Закладання дендропарку до 25-річчя Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради». ІІ-й квартал 2016 року Завідувач методичною комісією природничих дисциплін
12. Проведення декадників природничих наук,фізико-математичнихсуспільно-гуманітарних,спрямованих на національно-патріотичне виховання учнів ліцею. Постійно Завідувач методичною комісією
13. Проведення інформаційних п’ятихвилинок на уроках присвячених ураїнським вченим, досягненням українців або визначним подіям в історії України в контексті теми уроків.

 

Постійно Вчителі предмету
14. Проведення «Тижня олімпійського спорту» з залученням відомих українських спортсменів. Вересень Слюсарук Т.С., Повар О.В.
15. Проведення спільно з ЛНТУ гри-квесту, спрямованої на виховання патріотів-захисників України. Постійно Завідувач методичною комісією природничих дисциплін
16. Постійно оновлювати експозиціії стендів на тематику національно-патріотичного виховання молоді. Постійно Завідувач методичною комісією природничих дисциплін
17. Організовувати традиційні спортивно-масові заходи присвячені визначним подіям в історії становлення української державності Постійно Вчителі фізичного виховання
18. День рідної мови 21.02.2016 р. Методична комісія суспільно-гуманітарних наук
19. Конкурс читців творів Т.Г.Шевченка 25.02.2016 р. Методична комісія суспільно-гуманітарних наук
20. Виховна година «Славна донька України (до дня народження Лесі Українки)» 22.02.2016-27.02.2016 р Методична комісія суспільно-гуманітарних наук
21. Брейн-ринг «Козацькими стежками» Жовтень

2016 р.

Методична комісія суспільно-гуманітарних наук
22. Година спілкування з нагоди Міжнародного дня демократії Вересень

2016р.

Методична комісія суспільно-гуманітарних наук
23. Літературно-музична композиція до Дня рідної мови Лютий 2016 р. Методична комісія суспільно-гуманітарних наук
24. Долучення до акції «Всеукраїнський диктант національної єдності.» Щорічно Методична комісія суспільно-гуманітарних наук
25. Відзначення 160 –ї річниці від Дня народження Івана Франка Вересень 2016р. Методична комісія суспільно-гуманітарних наук
26. Участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика Щорічно Методична комісія суспільно-гуманітарних наук
27. Оформлення стенду у кабінеті історії «Незалежна і єдина будь навіки, Україно!» Вересень-грудень

2017 р.

Методична комісія суспільно-гуманітарних наук
28. Проведення Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» Листопад-лютий

2016-2017 н.р.

Методична комісія суспільно-гуманітарних наук
29. Виховні години «Пам’яті героїв Крут»  Щорічно Вихователі

8-11 класів