Обрати сторінку

 

Дембіцький Валерій Миколайович

кандидат технічних наук,спеціаліст вищої категорії

Хочеш щось змінити – почни з себе 

Науковий шлях розпочав у 2010 році на посаді завідувача лабораторії надійності і рухомого складу науково-випробувального центру «Міський електричний транспорт» державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства». У 2015 році розпочав педагогічну діяльність на посаді асистента кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького НТУ та викладача спецдисциплін у Технічному коледжі Луцького НТУ.

Є автором монографії «Застосування систем рекуперації енергії на автомобільному транспорті» та співавтором навчального посібника з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» та понад 30 наукових та навчально-методичних видань.

Нагороджений: Подяками ДП «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, сертифікації та метрології», ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства», Луцького НТУ.

Наукові інтереси: КТЗ з гібридними та електричними силовими установками, енергозберігаючі та енергоефективні технології на транспорті, дослідження експлуатаційних властивостей автомобілів. 

e-mail: dvm2@meta.ua

 

Освіта:

1997 р. – 2002 р. – Луцький державний технічний університет, машинобудівний факультет, спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство», кваліфікація – магістр.

2005 – 2015 р. – Навчальні семінари з питань впровадження та функціонування систем якості у випробувальних лабораторіях.

2016 р. – кандидат технічних наук.

2017 р. – стажування в університеті «Люблінська політехніка», Польща.

2002 р. – прийнятий на посаду інженера-конструктора у відділ сертифікації і випробувань Луцького автомобільного заводу

2003 р. – присвоєно ІІІ категорію інженера-конструктора

2006 р. – присвоєно ІІ категорію інженера-конструктора

.2006 р. – присвоєно І категорію інженера-конструктора;

2007 р. – 2009 р. – заступник начальника випробувальної лабораторії відділу сертифікації і випробувань;

2009 р. – 2010 р. – начальник випробувальної лабораторії відділу сертифікації і випробувань Дочірнього підприємства «Автоскладальний завод № 1» ВАТ «Луцький автомобільний завод» (з 09.03.2010 – Дочірнього підприємства «Автоскладальний завод № 1» публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан-Моторс»»);

2010 р. – 2016 р.  завідувач лабораторії надійності і рухомого складу відділу міський електричний транспорт Державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства»;

2016 р. – старший викладач кафедри автомобілів та транспортних технологій Луцького національного технічного університету;

2015 р.-  викладач спецдисциплін у Технічному коледжі Луцького національного технічного університету (за сумісництвом).

Навчальні посібники: 

  1. Дембіцький В.М., Павлюк В.І., Придюк В.М. Технічна експлуатація автомобілів: Навчальний посібник / В.М. Дембіцький, В.І. Павлюк, В.М. Придюк – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – 473 с.

Основні фахові публікації:

  1. Ситовский, О.Ф. Математическое моделирование процесса движения автомобиля с электрическим приводом / О.Ф. Ситовский, В.Н. Дембицкий, А.Н. Кашуба // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 4(94): Машиностроение. – С. 55–57.
  2. Дембіцький В.М. Застосування систем автоматичного гальмування на транспортних засобах з електричним приводом / В.М. Дембіцький, О.П. Сітовський // Сучасні технології в машинобудування та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – №1(5). – с. 68 – 72.
  3. Дембіцький В.М. Можливість застосування ланцюгів Маркова для прогнозування режимів руху автомобілів / В.М. Дембіцький, О.П. Сітовський // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал — Луцьк: Луцький НТУ, 2017, № 2 (9). – с. 36 – 42.
  4. Дембіцький В.М. Застосування засобів стеження в системах автоматичного гальмування сучасних автомобілів / В.М. Дембіцький, П.В. Мазилюк, О.П. Сітовський // Вісник житомирського державного технічного університету. Серія: Технічні науки – Житомир, 2016 № 2(77). – с. 69 – 72.
  5. Дембіцький В.М. Прогнозування режимів роботи систем рекуперативного гальмування / В.М. Дембіцький, В.І. Павлюк // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал — Луцьк: Луцький НТУ, 2016. № 7. – с. 42 – 47.
  6. Дембіцький В.М. Застосування систем рекуперативного гальмування на автомобільному транспорті: монографія / В. М. Дембіцький. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – 173 с.

Викладає дисципліни: “Технічна експлуатація автомобілів”, “Правила безпеки дорожнього руху”

Студенти приймають активну участь та займають призові місця у конкурсах, змаганнях, конференціях.

До найважливіших розробок можна віднести наступні:

  • Технічна експлуатація автомобілів (Технологічне проектування СТО): Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста / уклад. Дембіцький В.М., Придюк В.М., Самостян В.Р. – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2018. – 76 с.
  • Технічна експлуатація автомобілів: Конспект лекцій для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста / уклад. Дембіцький В.М., Придюк В.М. – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2018. – 473 с.
  • Правила безпеки дорожнього руху: Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання / уклад. Дембіцький В.М., Придюк В.М. – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2016. – 32 с.

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!