Дубицький Олександр Сергійович

Кандидат технічних наук, викладач спеціальних дисциплін,спеціаліст вищої категорії

Знання + час = успіх

Науково-педагогічний шлях почав в 2010 році. Був аспірантом кафедри механіки Луцького НТУ, за сумісництвом працює викладачем спеціальних дисциплін у Технічному коледжі Луцького НТУ.

Наукові інтереси: тріщиностійкість силових елементів шасі вантажних автомобілів. Перевезення автомобільним транспортом.

e-mail: o.dubytskyi@gmail.com

 

Освіта:

2010 р. – з відзнакою закінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» і здобув кваліфікацію магістра

2010 р. – 2013 р. –  аспірантура з відривом від виробництва , Луцький НТУ за спеціальністю 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

2010 р. – за сумісництвом викладач спеціальних дисциплін ТК Луцького НТУ

2011 р. –  асистент кафедри автомобілів та автомобільного господарства Луцького національного технічного університету за сумісництвом

2013 р. – достроково захистив у спеціалізованій вченій раді зі спеціальності «Механіка деформівного твердого тіла» кандидатську дисертацію на тему: «Методика оцінки міцності та залишкової довговічності ресори за наявності тріщин». У цьому ж році під час навчання в аспірантурі отримував стипендію Президента України.

2013 р. – підвищення кваліфікації в Національному транспортному університеті

2013 р.– старший викладач кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету

2015 р.  – доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету

2018 р. – підвищення кваліфікації в Національному транспортному університеті

Основні фахові публікації:

  • Residual life of an elastic element of a spring under the action of hydrogenmechanical factors / V. R. Skal’s’kyi, D. V. Rudavs’kyi, R. Ya. Yarema and O. S. Dubyts’kyi // Materials Science. – September 2013. – Volume 49. – Issue 2. – Рp. 237–242. 200
  • Calculation of the residual life of a truck spring leaf with a surface crack / V. R. Skal’s’kyi, D. V. Rudavs’kyi and O. S. Dubyts’kyi // Strength of Materials. – Volume 45. – Issue 1 (2013). – Page 20–27.
  • Fatigue crack propagation kinetics in bimetallic plates / O. E. Andreikiv, V. R. Skal’s’kii, Ya. Dolins’ka, V. K. Opanasovich, and O. S. Dubyts’kyi // Strength of Materials. – Vol. 47. – No. 5. – September, 2015. – Springer Science+Business Media New York, Рp 662–669.
  • Дубицький О. ПЛ–НТУ Транскордонний обмін досвідом. Том 2 / С. Хомик, С. Ужегов, Т. Горбатюк, І. Козачук, О. Дубицький // Акустико-емісійна оцінка зміни в’язкості руйнування ресорних сталей за час експлуатування автомобіля : міжнародна колективна монографія / [Колектив авторів]; (за заг. ред. Вуйціка В., Герасимчук З.). – Люблін : Люблінська політехніка, 2015. – С. 105–114.
  • Residual Life Estimation Procedure for a Fatigue Crack-Containing Bogie Frame of the Electric Locomotive / V. R. Skal’s’kyi, D. V. Rudavs’kyi and O. S. Dubyts’kyi // Strength of Materials. – Volume 48. – Issue 2 (2016). – Page 36–43.

Участь в міжнародних конференціях:

2012 р. – 3-я Міжнародна науково-технічна конференція «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій», Львів

В 2014р. – ІІІ міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей», Луцький національний технічний університет, Луцьк-Світязь.

В 2016р. – ІV міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей», Луцький національний технічний університет, Луцьк-Світязь.

В 2018р. – V міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей», Луцький національний технічний університет, Луцьк-Світязь.

В 2018р. – міжнародна науково-практична конференція «Перспективні напрями розвитку регіональних транспортних та логістичних систем», Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харків

За період своєї науково-педагогічної діяльності викладав студентам дисципліни “Основи технічної діагностики автомобіля”, “Автомобільні перевезення”,”Автомобілі”. З яких були розроблені та виданні навчальні видання. Серед них, методичні вказівки до практичних робіт, до виконання курсової роботи,курсового проекту, конспекти лекцій.

До найважливіших розробок можна віднести наступні:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Вантажні перевезення »для студентів напряму 6.070101 – «Транспортні технології» / О. С. Дубицький. – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 30 c.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів спеціальності 275 “Транспортні технології (автомобільний транспорт)” денної та заочної форм навчання / О. С. Дубицький, В.І. Бодак  – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 30 c.

Конспект лекцій з дисципліни «Формування та обслуговування вантажів» для студентів напряму 6.070101 – «Транспортні технології» / О. С. Дубицький. – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 124 c.

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!