Грабовець Віталій Валерійович

кандидат технічних наук, доцент

Кожен день – це нові перемоги над собою

Свій науково-педагогічний шлях почав з грудня 2002 року. Працював на різних науково-педагогічних посадах: аспірант, старший викладач, доцент, кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького НТУ, викладач спецдисциплін Технічного коледжу Луцького НТУ.

Є автором та співавтором понад 40 наукових та навчально-методичних видань. Член оргкомітету Міжнародної науково-технічної конференції «НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ АВТОМОБІЛЬНОЇ І ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗЕЙ» в 2014 та 2016 р.р.

Нагороджений:  Почесними грамотами університету.

Наукові інтереси: дослідження функціонування транспортної інфраструктури та об’єктів придорожнього сервісу, ефективність функціонування регіональних транспортних систем.

e-mail: vgrabovets@ukr.net

Освіта:

1995 р. – 2002 р. – Львівський державний аграрний університет, факультет механізації сільського господарства. Інженер–механік.

2010 р. – Кандидат технічних наук.

2012 р. – Доцент кафедри автомобілів.

2011 р. – стажування в Інституті економіки та бізнесу Національного транспортного університету (м. Київ).

2016 р. – Стажування в в Управлінні транспорту та зв’язку Луцької міської ради (м. Луцьк).

Участь в міжнародних програмах та проектах:

В 2015 р. експерт в рамках реалізації міжнародного проекту «Розвиток комунальних послуг, як складова сталого розвитку міст польсько-українського прикордоння»  Програми транскордонної співпраці «Міська комунікація. Міський транспорт, процеси переміщення людей, товарів, послуг. Міська мобільність, організація руху»..

Навчальні посібники: (методичні напрацювання)

  1. Забезпечення промислової та цивільної безпеки в Україні та світі: управління, технології, моделі [Текст] : колект. монографія / [Андрійчук О. В., Грабовець В.В., Скалига М.М. та ін. ; за наук. ред. Матвійчук Л. Ю.] ; Луц. нац. техн. ун-т [та ін.]. – Луцьк : РВВ Луц. НТУ, 2016. – 220 с. : рис., табл. – 300 экз. – ISBN 978-617-672-140-0
  2. Основи теплотехніки. Електронний навчальний посібник для студентів спеціальності «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання ЦТДН ЛНТУ. Луцьк, (Довідка № 17-16, протокол № 8 від 19.04.2017 р.).

Основні фахові публікації:

  1. Grabovets V. Research of moisture separation process from lake sapropel in screw device / Grabovets V., Diduh V., Lub P., Sharybura A. // INMATEH – Agricultural engineering. Vol. 33, No. 1/2011, Bucharest 2011, p. 37-42.
  2. Грабовець В.В. Основні проблеми транспортної системи Волинської області / Грабовець В.В., Мурований І.С. // Вісник СевНТУ, Севастополь – № 135 – 2012.– C.127-131.
  3. Грабовець В.В. Технический асистанс в Волынском регионе / Грабовець В.В. Мачульский М.А. // Сборник научных трудов Донского государственого аграрного университета, вып. 56. – Зеленоград.- 2014 г. – С. 94-97.
  4. Павлова І.О. Вдосконалення функціонування транспортних потоків на регульованих перехрестях / Павлова І.О., Грабовець В.В. // Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання : збірник наукових праць : тези доповідей всеукраїнської науково-теоретичної конференції, 26-28 березня 2015 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра транспортних технологій. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 22-24
  5. Павлова І.О., Грабовець В.В. Транспортний аспект Північно-західного економічного кластеру України / Матеріали Міжнародного наукового семінару «Транспортно-логістичний ринок України в контексті розширення співпраці з Євросоюзом». – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – 54-57 с.
  6. Грабовець В.В.. Кількісний аналіз продорожнього сервісу автомобільної дороги М 19 в Волинській області / Грабовець В.В. , Руденець М.В. , Павлова І.О. // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. – 2016. – № 1(3). – С. 156-166.

За період своєї науково-педагогічної діяльності викладав студентам більше 8 дисциплін, зі значної частини яких були розроблені та виданні навчальні видання.

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!