Гріцаєв Ярослав Васильович

викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст другої категорії

Рух в ногу з часом – шлях до успіху

Науково-педагогічний шлях почав в 2012 році. Був аспірантом, викладач спеціальних дисциплін у Технічному коледжі Луцького НТУ.

Нагороджений: Почесною грамотою коледжу

Наукові інтереси: перспективні технології у автомобілебудуванні, альтернативні джерела енергії на автомобільних транспортних засобах.

e-mail: slk35@ukr.net

 

Освіта:

2007 р.-2012 р. –  Луцький національний технічний університет, машинобудівний факультет, інженер-дослідник автомобільного транспорту

2012 р.-2016 р. – аспірант кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство»

2012 р. – викладач спеціальних дисциплін у Технічному коледжі Луцького НТУ

2018 р. – стажування в Луцькому національному технічному університеті, кафедра «Автомобілі і транспортні технології»

Основні фахові публікації:

  1. «Вісник Севастопольського національного технічного університету», серія «Машиноприборобудування і транспорт»: О.В. Сидорчук, професор, д-р техн. наук, І.С. Мурований, канд. техн. наук, доцент, Я.В. Гріцаєв, аспірант «Ідентифікація конфігурації машинно-тракторних агрегатів у програмах сільськогосподарського виробництва», Севастополь, 2013. – Вип. 143. – С. 203-205;
  2. «Наукові нотатки»: О.В. Сидорчук, професор, д-р техн. наук, І.С. Мурований, канд. техн. наук, доцент, Л.Л. Сидорчук, канд. техн. наук, Я.В. Гріцаєв, аспірант «Системні засади управління конфігурацією машинно-тракторних агрегатів у проектах сільськогосподарського виробництва», Луцьк, 2014. – Вип. 45. – С. 514-516;
  3. «Наукові нотатки»: О.В. Сидорчук, професор, д-р техн. наук, В.І. Днесь, зав. сектора, В.І. Скібчик, наук. співроб, Я.В. Гріцаєв, асп, О.А. Сятковський, асп., В.Л. Пукас, асп. «Концептуальна формалізація конфігурації проектів зернозбирально-транспортних систем», Луцьк, 2014. – Вип. 46. – С. 479-483;
  4. «Вісник Машинобудування та Транспорту»: О.В. Сидорчук, професор, д-р техн. наук, І.С. Мурований, канд. техн. наук, доцент, Я.Й. Панюра, канд. техн. наук, Сіваковська О.М., асп., Я.В. Гріцаєв, асп. «Наукові принципи управління конфігурацією технічного оснащення рільничих проектів», Вінниця, 2015р.

Участь в конференціях:

В 2013р. – Науково-технічна конференція «Автомобільний транспорт: проблеми і перспективи», Севастопольський національний технічний університет, Севастополь.

В 2014р. – ІІІ міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей», Луцький національний технічний університет, Луцьк-Світязь.

В 2015р. –  ІІІ Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту», Вінницький національний технічний університет, Вінниця.

В 2017р. –  Навчально-методична конференція «Методи та засоби побудови інтегрованої освіти фахівця автомобільної галузі», Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Тернопіль.

Викладає студентам спецдисципліни: “Автомобілі”, “Електрообладнання автомобілів “, “Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів”, “Діагностика електрообладнання автомобілів”, “Особливості будови та технічної діагностики автомобілів іноземного виробництва” з яких розроблені та виданні навчальні матеріали. Серед них: конспекти лекцій, методичні вказівки до лабораторних, практичних робіт  до виконання самостійної роботи .

До найважливіших розробок можна віднести наступні:

  1. «Електрообладнання автомобілів». Конспект лекцій для студентів спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» напряму підготовки 6.070.106 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання/ уклад. Я.В. Гріцаєв – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2015. – 100 с.;
  2. «Основи технічної діагностики автомобілів». Конспект лекцій для студентів спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» напряму підготовки 6.070.106 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання/ уклад. Я.В. Гріцаєв – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2015. – 170 с.;
  3. «Автомобілі». Конспект лекцій для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання/ уклад. Я.В. Гріцаєв – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2018. – 206 с.;
  4. «Електрообладнання автомобілів». Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання/ уклад. Я.В. Гріцаєв – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2018. – 39 с.