Придюк Валентин Михайлович

кандидат технічних наук, доцент

Праця, оптимізм, самовдосконалення – запорука життєвого успіху

Свій науково-педагогічний шлях почав з вересня 1991 року. За свій трудовий шлях працював на різних науково-педагогічних та керівних посадах: викладач-стажист та асистент кафедри автомобілів Луцького індустріального інституту,   старший викладач і доцент кафедри автомобілів, а також  з вересня 1995 року – заступник декана машинобудівного факультету Луцького індустріального інституту, Луцького державного технічного університету, Луцького національного технічного університету.

Є автором біля 50 наукових праць та однієї монографії. Опубліковано понад 40 навчально-методичних праць, з яких чотири електронних навчальних посібники.

Нагороджений: Почесною грамотою Міністерства освіти України (наказ МО України №804-К, від 26.11.1997р.), Почесними грамотами університету.

Наукові інтереси: дослідження криволінійного руху багатоланкових автопоїздів; дослідження автотранспортних перевезень небезпечних вантажів; дослідження транспортних потоків; ефективне використання автотранспортних маршрутів при виконанні вантажних та пасажирських перевезень.

 e-mail: pred.mbf@gmail.com

 

Освіта:

1980р. – 1984р. – студент денного відділення Ровенського автотранспортного технікуму, технік-механік

1984р. – 1986р. – служба у лавах Радянської армії (військові повітряні сили, заступник командира взводу автомобільної роти)

1986 р. – 1991р. – студент Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту, інженер–механік

1991р. – 1992р. – викладач-стажист кафедри автомобілів Луцького індустріального інституту

1992р. – 1994р. – асистент кафедри автомобілів Луцького індустріального інституту

1994р. – 2012р. – старший викладач кафедри автомобілів Луцького індустріального інституту, Луцького державного технічного університету, Луцького національного технічного університету

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук і виданий диплом кандидата наук на підставі рішення Атестаційної колегії від 29.09.2012 р.

2012р. – доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету

1995р.  – заступник декана машинобудівного факультету Луцького індустріального інституту, Луцького державного технічного університету, Луцького національного технічного університету

2018р. – підвищення кваліфікації в Центрі підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів НТУ

2017р.  – голова випускаючої циклової комісії «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» ТК Луцького НТУ

Навчальні посібники: 

 1. Технічна експлуатація автомобілів: навчальний посібник /В.М. Дембіцький, В.І. Павлюк, В.М. Придюк – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – 473 с.
 2. Дипломне проектування. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) для студентів спеціальністі 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання. /Уклад. В.Придюк, В.Самостян – Луцьк: ТК ЛНТУ, 2012р. – 61 с.
 3. Автомобільний транспорт: Методичні вказівки до виконання дипломноїроботи для студентів спеціальності 274 „Автомобільний транспорт” денної та заочної форм навчання / уклад. В.І. Захарчук, В.М. Придюк,В.І. Павлюк, Ю.В. Булік. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 32 с.
 4. Методичні вказівки до оформлення навчальних робіт молодшого спеціаліста для студентів усіх спеціальностей денної і заочної форм навчання / П. Б. Вовк, В. М. Придюк, Т. П. Радіщук– Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2018. – 52 с.

Основні фахові публікації:

 1. Сахно В.П. Маневреність та стійкість руху автопоїзда-контейнеровоза / В.П.Сахно, Р.М.Марчук, В.М.Придюк, В.П.Онищук // Вісник Національного транспортного університету.– К., НТУ, 2011. – Вип. 23. – С.31-36.
 2. Придюк В.М. Експериментальна установка автопоїзда-контейнеровоза для дослідження його маневреності / В.М.Придюк // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). – Вип. 31 (червень 2011). – Луцьк. – 2011. – С. 277-281.
 3. Придюк В.М. Маневреність довгобазового автопоїзда-контейнеровоза: (Монографія). – Луцьк: РВВ Луцький НТУ, 2013. – 160с.
 4. Придюк В.М. Аналіз ефективності мобільного технічного сервісу для автотранс-портних засобів та сільськогосподарської техніки / В.М. Придюк // Сільськогосподарські машини. Збірник наукових статей – Луцьк: Луцький НТУ, 2013. – Вип. 24 – С. 305-
 5. Придюк В.М. Аналіз шляхів підви-щення ефективності використання автотранспортних засобів при перевезенні небезпечних вантажів / В.М. Придюк // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник – Луцьк: Луцький НТУ, 2014. – Вип. 45 (травень – червень 2014). – С. 444-
 6. Пустюльга С.І. Метод пріорітетів формування допустимих опорних планів перевезень для транспортних задач / С.І. Пустюльга, В.М. Придюк, В.Р. Самостян // Науковий журнал. «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті» – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – Вип. 1 (червень 2016). – С. 133-138.

Участь в міжнародних конференціях:

В 2014р. – ІІІ міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей», Луцький національний технічний університет, Луцьк-Світязь. (стаття «Аналіз шляхів підвищення ефективності використання автотранспортних засобів при перевезенні небезпечних вантажів»)

В 2016р. – ІV міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей», Луцький національний технічний університет, Луцьк-Світязь. (стаття «Метод пріорітетів формування допустимих опорних планів перевезень для транспортних задач»)

В 2018р. – V міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей», Луцький національний технічний університет, Луцьк-Світязь. (стаття «Методика ідентифікації зображень п’ятен розпилу палива форсунками»)

За період своєї науково-педагогічної діяльності викладав студентам більше 10 дисциплін, зі значної частини яких були розроблені та виданні навчальні видання. Серед них, навчальний посібник – ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ: навчальний посібник /В.М. Дембіцький, В.І. Павлюк, В.М. Придюк – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – 473 с.

Розроблені електронні навчальні курси:

 • ЕНП до виконання курсової роботи та проекту на тему: «Проектування автотранспортних підприємств» для студентів спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» усіх форм навчання. ЛНТУ. Луцьк 2010.;
 • ЕНК до виконання дипломного проекту. ЛНТУ. Луцьк 2011.;
 • ЕНК Технологічне проектування автотранспортних підпри-ємств і станцій технічного обслуговування» (Станції технічного обслуговування) для студентів спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» усіх форм навчання. ЛНТУ. Луцьк 2012.
 • ЕНК Технологічне проектування автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування (Планування станції технічного обслуговування) для студентів спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» усіх форм навчання. ЛНТУ. Луцьк 2013.

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!