Вовк Петро Богданович

викладач фахових дисциплін

“Одне закінчене результативне завдання вартує півсотні напівзакінчених”

Стів Форбс

Свій педагогічний шлях розпочав з жовтня 2000 року. За свій трудовий шлях працював на посадах: викладача Луцького біотехнічного інституту,  старшого викладача Луцького інституту розвитку людини університету «Україна», а з вересня 2013 року – викладач фахових дисциплін Технічного коледжу Луцького технічного університету.

Є автором  біля 15 наукових праць. Опубліковано понад 25 навчально-методичних праць.

Нагороджений: Подякою Управління освіти, науки, молоді ВОДА (наказ №46-к від 02.04.2018), Почесними грамотами університету та коледжу.

Наукові інтереси: Мікроконтролерна техніка, робототехніка, електроніка, програмування.

 e-mail:  wowkpetro@gmail.com

Етапи професійного становлення

 • 1989р. – 1995р.  –   студент Волинського державного університету ім. Лесі Українки,  спеціальність – фізика і математика.
 • 1995р. – 1997р. –  завідувач лабораторіями кафедри фізики твердого тіла ВДУ ім. Лесі Українки.
 • 1997р. – 2000р. – аспірант кафедри фізики твердого тіла ВДУ ім. Лесі Українки.
 • 2001р. – 2003р. – викладач Луцького біотехнічного інституту.
 • 2003р. – 2013р. – старший викладач ЛІРоЛ  Університету «Україна».
 • З 2013 року – викладач фахових дисциплін ВЦК «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж».
 • 2014 рік підвищення кваліфікації у ВІППО за програмою «Intel «Навчання для майбутнього»».
 • 2014р. – 2016р. – студент  ЛІРоЛ Університету «Україна», спеціальність – Комп’ютерні системи та мережі.
 • 2017р. – Голова ВЦК «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж» ТК Луцького НТУ.

 

Навчальні посібники: 

 1. Комп’ютерна електроніка. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з «Комп’ютерної електроніки» для студентів  ІІ курсу спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»  денної форми навчання / уклад. П. Б. Вовк.  –  Луцьк: ТК  Луцького НТУ, 2018. – 78 с.
 2. Методичні вказівки до оформлення навчальних робіт молодшого спеціаліста для студентів усіх спеціальностей денної і заочної форм навчання / укладачі: П. Б. Вовк, В. М. Придюк,  Т. П. Радіщук  – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2018. – 52 с.
 3. Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи з дисципліни «Архітектура комп’ютерів» для студентів денної форми навчання спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» / уклад. П. Б. Вовк – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2017. – 40 с.
 4. Технічне обслуговування ЕОМ. Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами IV курсу спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж» / уклад. В.В. Завіша,  П.Б. Вовк – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2017. – 56с.
 5. Організація баз даних. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентам III курсу спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж» / уклад. П. Б. Вовк –  Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2017. – 58 с.
 6. Методичні вказівки до виконання та захисту випускних кваліфікаційних робіт молодшого спеціаліста спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж / уклад. Багнюк Н.В., Вовк П.Б., Герасимчук О.О., Завіша В.В –   Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2016. – 56 с.
 7. Комп’ютерна схемотехніка: Конспект лекцій курсів з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка» для студентів ІІІ-IV курсів спеціальності  5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» денної форми навчання. Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2015. – 76 с.

Основні фахові публікації:

 1. Вовк П.Б. Файли MS Office “зсередини. Сучасна наука та освіта Волині : зб. матеріалів науково-практичної конференції 22 листопада 2018 року , м. Володимир-Волинський / упоряд., голов. ред. Б.Є.Жулковський. – Луцьк : Волиньполіграф, 2018. – 569с.
 2. Вовк П. XML формати даних. Комп’ютерні технології: сучасні реалії та перспективи: Тези доповідей  ІV міжвузівського науково-практичного семінару, м.  Луцьк, 21  грудня 2018  р.  – Луцьк: ЛІРоЛ Університету «Україна», 2018. – 84 с.
 3. Вовк П.Б. Особливості розробки мікроконтролерних систем. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми автоматизації та управління». – Луцьк : ЛНТУ, 2017
 4. Вовк П.Б. Вивчаємо Cortex-m на прикладі Stm32. Тези доповідей Міжнародної  науково-практичної конференції «Актуальні проблеми автоматизації та управління». – Луцьк : ЛНТУ, 2016
 5. Вовк П.Б. Вбудовування мікроконтролерних систем у побутові пристрої. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Іноваційні напрямки розвитку освіти, сфери послуг і технологій». – Луцьк, Волинський коледж НУХТ, 2016

Участь в міжнародних конференціях:

 • 4 Міжвузівський науково-практичний семінар «Новітні комп’ютерні технології: наука, освіта», Луцьк, ЛІРоЛ , 19 Грудня 2018 року
 • Науково-практична конференція “Сучасна наука та освіта Волині”, Володимир-Волинський, Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського, 28 листопада 2018 року
 • Науково-практична конференція «Інформаційні технології – теорія і практика», Луцьк,  ЛНТУ, травень 2018 року
 • Інтернет семінар «Створення швидких інтернет сторінок засобами Google», Луцьк,  ВІППО, січень 2018 року
 • 3 Міжвузівський науково-практичний семінар «Новітні комп’ютерні технології: наука, освіта» ЛІРоЛ , грудень 2017 року
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми автоматизації та управління», Луцьк, ЛНТУ,  25-27 травня 2017 року
 • 2 Міжвузівський науково-практичний семінар «Новітні комп’ютерні технології: наука, освіта», Луцьк, ЛІРоЛ, 21 березня 2017 року
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми автоматизації та управління», Луцьк,  ЛНТУ, травень 2016 року
 • Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Іноваційні напрямки розвитку освіти, сфери послуг і технологій». Луцьк, Волинський коледж НУХТ, 2016 рік

Виховання — це насамперед “вбирання в себе” кожною особистістю культури рідного народу, що допомагає передачі, освоєнню і творчому використанню нині сущими поколіннями досвіду попередніх поколінь, забезпечує продовження у віках культурно-історичних традицій батьків, творить з вихованця людину цієї епохи, вводить його у сферу загальнолюдських цінностей. В. Сухомлинський підкреслював, що “виховання в широкому розумінні цього слова — це багатогранний процес духовного збагачення й оновлення і тих, кого виховують, і тих, хто виховує”. Він розумів виховання як самостійну бажану соціальну дію.

Куратор 22- КІ групи

Відкриті виховні заходи

Екскурсії

Педагогічне  кредо: «Знай, вмій, дій»

Викладач фахових дисциплін, спеціаліст вищої категорії

Голова ВЦК «Комп’ютерна інженерія»

Предмети, що викладає:

 • Системне програмування,
 • Комп’ютерна логіка,
 • Комп’ютерна електроніка,
 • Комп’ютерна схемотехніка,
 • Архітектура комп’ютера,
 • Технічне обслуговування ЕОМ,
 • Системне програмне забезпечення

Відкрите практичне заняття з «Комп’ютерна схемотехніка», 2017 рік

Відкрита лекція з «Системне програмування», 2019 рік

ВЦК «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж»

Тиждень ВЦК

Підготовка та участь в олімпіадах, конкурсах

Нагороди

 • Подяка ВОДА, Управління освіти, науки, молоді від 02.04.2018 р
 • Грамота Луцького НТУ, березень 2017
 • Грамота Луцького НТУ, жовтень 2016

Творчі доробки студентів

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!