Захарчук  Олег Вікторович

кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії

Чітка мета – перший крок до будь-якого досягнення

Свою діяльність почав з 2006 р. За свій трудовий шлях працював на різних науково-педагогічних посадах: інженером випробувальної лабораторії ПАТ «Волинь-Авто»,  викладачем спецдисциплін в Технічному коледжі Луцького НТУ , асистентом кафедри автомобілів Луцького НТУ, старшим викладачем кафедри автомобілів і транспортних технологій, доцентом на цій же кафедрі.

Є автором та співавтором більше 50 наукових праць, 9 патентів, чотирьох навчальних посібників, більше 20 навчально-методичних видань.

Нагороджений: Почесними грамотами університету.

Наукові інтереси: дослідження шляхів покращення енергетичних, економічних та екологічних показників ДТЗ та автомобілів. Використання альтернативних палив в ДТЗ.

e-mail: Zaharchukov205@gmail.com

 

Освіта:

2002 р. – 2007 р. – Луцький державний технічний університет, машинобудівний факультет. Магістр.

2007 р. – 2010 р. – Аспірантура, Луцький НТУ.

2012 р. – Стажування в школі педагогічної майстерності Луцького НТУ.

2013 р. – Кандидат технічних наук.

2014 р. – Доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій.

2018 р. –Стажування в Люблінській політехніці, Польща.

Навчальні посібники: 

 1.  Захарчук О.В. Технічне обслуговування і ремонт АТЗ: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Олег Вікторович Захарчук. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – 140 с.
 2. Захарчук О.В. Автомобільні двигуни: електронний навч. посібник. Луцьк: Луцький НТУ, 2016. [Електронний ресурс].
 3. Захарчук О.В. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Олег Вікторович Захарчук. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. – 140 с.
 4. Захарчук В.І. Захарчук О.В. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів: електронний навч. посібник. Луцьк: Луцький НТУ, 2018. [Електронний ресурс].

Основні фахові публікації:

 1. Zaharchuk V. Estimation of biodiesel fuel on the basis of rape oil and isopropyl alcohol / V. Zaharchuk, V. Tkachuk, О. Zaharchuk // Polish academy of scienses, branch in Lublin, volume XI, Lublin, 2011, p. 450-456.
 2. Захарчук О.В. Теоретичні дослідження показників колісного трактора з газовим двигуном / О.В. Захарчук // Сільськогосподарські машини: збірник наукових статей. – Випуск 23. – Луцьк, 2012. – С. 51–55.
 3. Захарчук О.В. Порівняльні стендові випробування газового двигуна та базового дизеля Д-240 за стандартизованим циклом / О.В. Захарчук // Вісник ЖДТУ. №2 (69), 2014. – С. 97-101.
 4. Захарчук О.В. Обґрунтування економічної ефективності переобладнання колісного трактора для роботи на природному газі / О.В. Захарчук // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник за напрямом “Інженерна механіка ”. Випуск 46, 2014. – С. 190-194.
 5. Захарчук О.В. Покращення екологічних показників колісного трактора використанням газового палива / О.В. Захарчук // Вісник НТУ «ХПІ». №10, 2014. – С. 27-32.
 6. Захарчук О.В. Використання газового палива в автотракторній техніці: монографія / О.В. Захарчук. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – 164 с.
 7. Захарчук О.В. Поліпшення показників колісного трактора під час роботи двигуна на стиснутому природному газі / О.В. Захарчук, М.І. Захарчук // Автомобильний транспорт: Збірник наукових статтей. – Випуск 40, Харків, 2017. – С. 69-74.
 8. Zakharchuk V.I. The study of operational parameters of a wyeeled tractor with a gas engine in the transport process / V.I. Zakharchuk, O.V. Zakharchuk, N.G. Kuts, M.I Zakharchuk // International symposium ISB-INMA TEH. Agricultural and mechanical engineering. Bucharest. 2017. – 81-86.

За період своєї науково-педагогічної діяльності викладав студентам 4 дисципліни, з яких були розроблені та виданні навчальні видання. Серед них, навчальні посібники, електронні навчальні посібники, методичні рекомендації до різних видів навчальної діяльності студентів. Студенти займали призові місця на студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт.

До найважливіших розробок можна віднести наступні:

Навчальні посібники -“ Нарисна геометрія та основи інженерної графіки ”;

” Машинобудівне креслення ”;

“ Комп’ютерна графіка в середовищі AutoCAD ”.

Розроблені електронні навчальні посібники з дисциплін: “Компютерна графіка”, “Нарисна геометрія”.

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!