Білик Ольга Сергіївна

викладач економічних дисциплін, кандидат економічних наук

«Мети досягає той, хто її прагне»

2005-2010 р.р. – Луцький національний технічний університет, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація магістра з менеджменту організацій;

2010-2013 р.р. – Луцький національний технічний університет, аспірант кафедри «Менеджменту та маркетингу»;

2010-2014 р.р – асистент кафедри «Менеджменту та маркетингу».

2014 р. – успішний захист дисертації за спеціальністю «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» та здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;

2014 р. – викладач економічних дисциплін Технічного коледжу Луцького НТУ;

2015 р. – асистент кафедри екології Луцького НТУ;

2016 р. – міжнародне стажування у м. Прага, Чехія;

2017 р. – курси підвищення кваліфікації у СНУ ім. Лесі Українки;

2021 р. – міжнародне стажування у м. Софія, Болгарія;

2021 р. – курси підвищення кваліфікації у Луцькому національному технічному університеті;

2021 р. – міжнародне стажування у м. Будапешт, Угорщина.

Основні фахові публікації:

 1. Білик О.С. Cтратегічне управління розвитком відновлювальної енергетики регіону в рамках кластерного підходу / О.С. Білик // Економічний форум. – Серія «Регіональна економіка». – Випуск 15 – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. С. 66-70.
 2. 2. Орлова-Курилова О., Таран-Лала О., Завгородня Є., Білик О. Ефективна інноваційна політика стратегій менеджменту підприємницької активностіна основі модернізації промисловості в соціальному й екологічному вимірі. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки: зб. наук. праць.Черкаси: ЧНУ, 2021. Вип. 3.С. 39 –47.
 3. 3. Oleksii Prokopenko, Olga Martyn, Olha Bilyk, Olga Vivcharuk, Mykola Zos-Kior, Iryna Hnatenko. Models of State Clusterisation Management, Marketing and Labour Market Management in Conditions of Globalization, Risk of Bankruptcy and Services Market Development: JCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.12, December 2021 pp. 228-234.

 

Участь в конференціях:

 1. Білик О.С., Веремійчик А.О. Роль екологічного маркетингу в підвищенні рівня конкурентоспроможності підприємства / O.С. Білик, А.О. Веремійчик // Сучасні технології менеджменту : матеріали Міжнар. наук.­практ. конф. – Луцьк, 2016. – C. 255-256.
 2. Білик О.С., Бондарчук С.П., Бондарчук Л.Ф. Еколого-економічна безпека регіону у вимірі економіки знань / O.С. Білик, C.П. Бондарчук, Л.Ф. Бондарчук // Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства : матеріали II Міжнар. наук. сем. – Прага, 2016. – C. 8 -11.
 3. Білик О.С. Тайм-менеджмент керівника. Як підвищити ефективність роботи підприємства в умовах карантину: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Пріоритетні напрямки розвитку науки та техніки», м. Київ, 24-26 січ. 2021. С. 1376-1380.
 4. Білик О.С. Проблеми становлення та ефективності сучасного маркетингового менеджменту: матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій», м. Луцьк, 29 жовт. 2021. С. 13-14.
 5. 5. Бондарчук С.П., Білик О.С. Організація процесу екологічного менеджменту в об’єднаних територіальних громадах: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. «SOCIETY AND SCIENCE. PROBLEMS AND PROSPECTS, м. Лондон, Англія., 25-26 січ. 2022. С. 204-207.
 6. Божидарнік Т.В., Білик О.С. Освіта і бізнес: вектори співпраці: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми сучасної науки та освіти», м. Львів, 20-21 cіч. 2022. С. 20-21.
 7. Буснюк С.В., Білик О.С. Сучасні тенденції розвитку фінансового менеджменту в Україні: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «ACTUAL PROBLEMS OF PRACTICE AND SCIENCE AND METHODS OF THEIR SOLUTION», м. Мілан, Італія, 31.01-02.02 2022. С. 264-267.

  Куратор групи 21-Мд, 21-Мдз

  Відкриті виховні заходи

  1) Крути – нам не забути

  2) Квест «Луцьк культурний»

  2) Квест «Економічний потяг»

  Виховні години

  «Україна починається з тебе»
  «Розкажемо Європі про себе»

  Години спілкування

  «Правовий статус неповнолітнього»
  «Що таке беззаконня?»

  Екскурсії

  СП ТОВ «Модерн-Експо»

  ПрАТ «Едельвіка»

  пивоварня «Luchan Brewery».

  За період своєї науково-педагогічної діяльності викладала здобувачам освіти більше 15 дисциплін, зокрема:

  «Макроекономіка»

  «Маркетинг»

  «Маркетингові дослідження»

  «Ризик в менеджменті»

  «Технологія галузі»

  «Менеджмент»

  «Основи комунікації»

  «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка»

  «Тайм-менеджмент»

  «Основи менеджменту та маркетингу»

  «Економіка, організація і планування виробництва»

  «Організація виробництва»

  «Операційний менеджмент»

  «Організація та планування підприємств»

  «Промисловий маркетинг»

   

  До найважливіших розробок можна віднести наступні:

  1. Операційний менеджмент [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів ІІІ курсу спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» денної форми навчання / уклад. О. С. Білик. – Луцьк : ТК Луцький НТУ, 2018. – 34 с.
  2. Менеджмент [Текст]: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форми навчання / уклад. О.С. Білик. – Луцьк: Технічний фаховий коледж Луцького НТУ, 2021. – 28 с.
  3. Маркетинг [Текст]: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форми навчання / уклад. О.С. Білик. – Луцьк: Технічний фаховий коледж Луцького НТУ, 2021. – 28 с.

   Етапи професійного становлення

   2005-2010 р.р. – Луцький національний технічний університет, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація магістра з менеджменту організацій;

   2010-2013 р.р. – Луцький національний технічний університет, аспірант кафедри «Менеджменту та маркетингу»;

   2010-2014 р.р – асистент кафедри «Менеджменту та маркетингу».

   2014 р. – успішний захист дисертації за спеціальністю «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» та здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;

   2014 р. – викладач економічних дисциплін Технічного коледжу Луцького НТУ;

   2015 р. – асистент кафедри екології Луцького НТУ;

   2016 р. – міжнародне стажування у м. Прага, Чехія;

   2017 р. – курси підвищення кваліфікації у СНУ ім. Лесі Українки;

   2021 р. – міжнародне стажування у м. Софія, Болгарія;

   2021 р. – курси підвищення кваліфікації у Луцькому національному технічному університеті;

   2021 р. – міжнародне стажування у м. Будапешт, Угорщина.

   Виховна робота

   Куратор групи 21-Мд, 21-Мдз

   Відкриті виховні заходи

   1) Крути – нам не забути

   2) Квест «Луцьк культурний»

   2) Квест «Економічний потяг»

   Виховні години

   «Україна починається з тебе»
   «Розкажемо Європі про себе»

   Години спілкування

   «Правовий статус неповнолітнього»
   «Що таке беззаконня?»

   Екскурсії

   СП ТОВ «Модерн-Експо»

   ПрАТ «Едельвіка»

   пивоварня «Luchan Brewery»

   .

   Творче досьє

    

    

   Методична та наукова діяльність

   Основні фахові публікації:

   1. Білик О.С. Cтратегічне управління розвитком відновлювальної енергетики регіону в рамках кластерного підходу / О.С. Білик // Економічний форум. – Серія «Регіональна економіка». – Випуск 15 – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. С. 66-70.
   2. 2. Орлова-Курилова О., Таран-Лала О., Завгородня Є., Білик О. Ефективна інноваційна політика стратегій менеджменту підприємницької активностіна основі модернізації промисловості в соціальному й екологічному вимірі. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки: зб. наук. праць.Черкаси: ЧНУ, 2021. Вип. 3.С. 39 –47.
   3. 3. Oleksii Prokopenko, Olga Martyn, Olha Bilyk, Olga Vivcharuk, Mykola Zos-Kior, Iryna Hnatenko. Models of State Clusterisation Management, Marketing and Labour Market Management in Conditions of Globalization, Risk of Bankruptcy and Services Market Development: JCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.12, December 2021 pp. 228-234.

    

   Участь в конференціях:

   1. Білик О.С., Веремійчик А.О. Роль екологічного маркетингу в підвищенні рівня конкурентоспроможності підприємства / O.С. Білик, А.О. Веремійчик // Сучасні технології менеджменту : матеріали Міжнар. наук.­практ. конф. – Луцьк, 2016. – C. 255-256.
   2. Білик О.С., Бондарчук С.П., Бондарчук Л.Ф. Еколого-економічна безпека регіону у вимірі економіки знань / O.С. Білик, C.П. Бондарчук, Л.Ф. Бондарчук // Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства : матеріали II Міжнар. наук. сем. – Прага, 2016. – C. 8 -11.
   3. Білик О.С. Тайм-менеджмент керівника. Як підвищити ефективність роботи підприємства в умовах карантину: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Пріоритетні напрямки розвитку науки та техніки», м. Київ, 24-26 січ. 2021. С. 1376-1380.
   4. Білик О.С. Проблеми становлення та ефективності сучасного маркетингового менеджменту: матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій», м. Луцьк, 29 жовт. 2021. С. 13-14.
   5. 5. Бондарчук С.П., Білик О.С. Організація процесу екологічного менеджменту в об’єднаних територіальних громадах: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. «SOCIETY AND SCIENCE. PROBLEMS AND PROSPECTS, м. Лондон, Англія., 25-26 січ. 2022. С. 204-207.
   6. Божидарнік Т.В., Білик О.С. Освіта і бізнес: вектори співпраці: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми сучасної науки та освіти», м. Львів, 20-21 cіч. 2022. С. 20-21.
   7. Буснюк С.В., Білик О.С. Сучасні тенденції розвитку фінансового менеджменту в Україні: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «ACTUAL PROBLEMS OF PRACTICE AND SCIENCE AND METHODS OF THEIR SOLUTION», м. Мілан, Італія, 31.01-02.02 2022. С. 264-267.
   Педагогічна діяльність

   За період своєї науково-педагогічної діяльності викладала здобувачам освіти більше 15 дисциплін, зокрема:

   «Макроекономіка»

   «Маркетинг»

   «Маркетингові дослідження»

   «Ризик в менеджменті»

   «Технологія галузі»

   «Менеджмент»

   «Основи комунікації»

   «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка»

   «Тайм-менеджмент»

   «Основи менеджменту та маркетингу»

   «Економіка, організація і планування виробництва»

   «Організація виробництва»

   «Операційний менеджмент»

   «Організація та планування підприємств»

   «Промисловий маркетинг»

    

   До найважливіших розробок можна віднести наступні:

   1. Операційний менеджмент [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів ІІІ курсу спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» денної форми навчання / уклад. О. С. Білик. – Луцьк : ТК Луцький НТУ, 2018. – 34 с.
   2. Менеджмент [Текст]: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форми навчання / уклад. О.С. Білик. – Луцьк: Технічний фаховий коледж Луцького НТУ, 2021. – 28 с.
   3. Маркетинг [Текст]: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форми навчання / уклад. О.С. Білик. – Луцьк: Технічний фаховий коледж Луцького НТУ, 2021. – 28 с.