Радіщук Тамара Петрівна

Кандидат економічних наук, доцент
«Спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»
Заступник директора з НР, викладач математики, вищої математикт

Педагогічне кредо: “Звичайний викладач промовляє істини, хороший – вчить їх знаходити”

А. Дістервег

Свій педагогічний шлях розпочала з вересня 1993 року. За свій трудовий шлях працювала на посадах: вчителя математики Луцької гімназії № 18; викладача математики, завідувача відділенням бухгалтерських та ліцейних груп Луцького комерційного технікуму; асистента, доцента кафедри економіки та підприємництва Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; викладача математики Коледжу технологій, бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки; заступника директора з НР, викладача математики, вищої математики Технічного коледжу Луцького НТУ.

Є співавтором 2 монографій, 1 навчального посібника з грифом МОН, 5 навчальних посібників, рекомендованих до друку навчально-методичними радами університетів IV рівня акредитації, понад 27 навчально-методичних праць.

Нагороджена: Почесною грамотою Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (наказ № 46-к від 02.04.2018р.); Подякою Луцького НТУ (2018р.); Подякою СНУ імені Лесі Українки (2015 р., 2015р.).

Наукові інтереси: технології дистанційного навчання, оптимізаційне математичне моделювання задач економічного змісту.

e-mail: radischuk.t@gmail.com

 

 • 1988р. – 1993р. ‑  студентка Луцького державного університету імені Лесі Українки;
 • 1993р. – 2000р. – Луцька гімназія № 18, вчитель математики;
 • 2000р. – 2001р. – Луцький комерційний технікум, викладач математики;
 • 2001р. – 2008р. – завідувач відділенням бухгалтерських та ліцейних груп Луцького комерційного технікуму;
 • 2008р. – 2017р. – викладач математики Коледжу технологій, бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки;
 • 2010р. – перепідготовка у Навчально-науковому центрі післядипломної освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки, спеціаліст  «Облік та аудит»;
 • 2010р. – 2014р. – доцент кафедри економіки і підприємництва СНУ імені Лесі Українки;
 • 2012р. – кандидат економічних наук;
 • 2013р. – підвищення кваліфікації у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти;
 • 2014р. – член журі XI Обласної математичної олімпіади імені академіка М.П.Кравчука;
 • 2015р. – стажування у Вищій школі інформатики м. Лодзь;
 • 2014р. – 2015р. – лектор слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів математики навчальних закладів області у ВІППО;
 • 2014р. – 2016р. – доцент кафедри економіки і підприємництва Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»;
 • 2016р. – доцент кафедри обліку і аудиту загально-економічних дисциплін;
 • 2017р. – підвищення кваліфікації у Полтавському університеті економіки і торгівлі Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів;
 • 2017р. – заступник директора з НР, викладач математики Технічного коледжу Луцького НТУ.

 

 

Педагогічне кредо:

Звичайний викладач промовляє істини, хороший – вчить їх знаходити.

А. Дістервег

Науково-методична проблема:

Використання інформаційно-комунікативних технологій при вивченні математики

Реалізація науково-методичної проблеми:

Інтерактивні технології кооперативного навчання:

 • “робота в малих групах”;
 • “карусель”;
 • “синтез думок”;
 • “коло ідей”;
 • “акваріум”
[spoiler title=”Фото”] [/spoiler]

Технології колективно-групового навчання:

 • “мікрофон”;
 • “мозковий штурм”;
 • “навчаючи-учуся”;
 • “незакінчене речення”;
 • “обговорення проблем загальним колом”;
 • “Ажурна пилка”;
 • “дерево рішень”;
 • “аналіз і моделювання ситуації”
[spoiler title=”Фото”] [/spoiler]

Використання мультимедійних засобів навчання в структурі особистісно-зорієнтованого заняття:

Підвищення кваліфікації (стажування):

 • Волинський  інститут післядипломної педагогічної освіти, 2013р.;
[spoiler title=”Свідоцтво”][/spoiler]
 • Полтавський університет економіки і торгівлі Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, 2017р.;
[spoiler title=”Свідоцтво”][/spoiler]
 • Стажування у Вищій школі інформатики м. Лодзь, 2015р.;
[spoiler title=”Диплом”] [/spoiler][spoiler title=”Навчальний візит в академічний інкубатор підприємництва у Вищій школі інформатики м. Лодзь”][/spoiler][spoiler title=”Візит в Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)”] [/spoiler][spoiler title=”Навчальний візит до Приморського університету в місті Копер (Словенія), навчальний семінар «Математичне моделювання економічної діяльності підприємства»”] [/spoiler]

Шляхи розповсюдження досвіду:

[spoiler title=”Обмін досвідом з вчителями математики міста й області”][/spoiler][spoiler title=”Проведення занять для студентів”][/spoiler]

Монографії:

 1. Моніторинг стану інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та визначення пріоритетів інвестиційно-інноваційної політики в умовах обмежених фінансових ресурсів. Колект.монограф. / Т.П.Радіщук (1,91 д.а.). – Луцьк : ПФ “Смарагд”, 2012. – 358 с.
 2. Ліпич Л.Г., Радіщук Т.П. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства на засадах прогнозування кон’юнктури ринку автомобілебудування. Моногр. / Л.Г.Ліпич. Т.П.Радіщук. – Луцьк – Вежа – Друк – 2013. – 228 с. (свідоцтво про реєстрацію авторського права № 79842, від 20.06.2018 р.)
[spoiler title=”Монографії”] [/spoiler]

Навчальні посібники:

 1. Економіка підприємств: навч.посіб. / [Ліпич Л.Г., Буняк Н.М., Радіщук Т.П. та ін.]; за заг.ред.Л.Г.Ліпич. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Луцьк: Східноєвроп.нац.ун-т ім.Лесі Українки, 2016. – 610 с. – (Посібники та підручники СНУ імені лесі Українки).
 2. Т.П.Радіщук. Математичне моделювання економічних задач: навч.посіб. / Т.П.Радіщук. – Луцьк : ПП «Поліграфія», 2014 – 74 с.
 3. Т.П.Радіщук. Математичне моделювання підприємницької діяльності: методичні рекомендації до практичних занять / Т.П.Радіщук. – Луцьк : ПП «Поліграфія», 2013 – 38 с.
 4. Т.П.Радіщук. Математичне моделювання підприємницької діяльності: курс лекцій / Т.П.Радіщук. – Луцьк : ПП «Поліграфія», 2013 – 38 с.
 5. Т.П.Радіщук. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: Метод. реком. до практ занять / Т.П.Радіщук. – Луцьк : ПП «Поліграфія», 2013 – 36 с.
 6. Т.П.Радіщук. Вища математика: курс лекцій для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої школи» для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти» освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузь знань 27 Транспорт спеціальності 274 Автомобільний транспорт денної форми навчання / Т.П.Радіщук. – Луцьк : ПП «Поліграфія», 2019 – 58 с.
 7. Т.П.Радіщук. Вища математика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти» освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузь знань 27 Транспорт спеціальності 274 Автомобільний транспорт денної форми навчання / Т.П.Радіщук. – Луцьк : ПП «Поліграфія», 2019 – 54 с.
 8. Т.П.Радіщук. Вища математика. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти» освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузь знань 27 Транспорт спеціальності 274 Автомобільний транспорт денної форми навчання / Т.П.Радіщук. – Луцьк : ПП «Поліграфія», 2019 – 72 с.
 9. Т.П.Радіщук. Вища математика. Засоби діагностики для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти» освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузь знань 27 Транспорт спеціальності 274 Автомобільний транспорт денної форми навчання / Т.П.Радіщук. – Луцьк : ПП «Поліграфія», 2019 – 24 с.
 10. Т.П.Радіщук. Вища математика. Завдання комплексної контрольної роботи для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти» освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» галузь знань 27 Транспорт спеціальності 274 Автомобільний транспорт денної форми навчання / Т.П.Радіщук. – Луцьк : ПП «Поліграфія», 2019 – 24 с.
 11. «Методичні вказівки до оформлення навчальних робіт молодшого спеціаліста для студентів усіх спеціальностей денної і заочної форм навчання» / П.П.Вовк, В.М.Придюк, Т.П.Радіщук.­ Луцьк : ПП «Поліграфія», 2018 р. – 52 с.
[spoiler title=”Навчальні посібники”] [/spoiler]

Основні фахові публікації:

 1. Радіщук Т.П. Моделювання попиту на ринку продукції автомобілебудування / Т.П.Радіщук. Луцьк Збір.наук. пр. Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. – серія «Економіка» – Луцьк – 2014, № 9. – С. 165-177.
 2. Радіщук Т.П. Вплив кон’юнктури товарного ринку на інноваційний розвиток підприємства / Т.П.Радіщук. Науково-практичний журнал «Агросвіт». – 2015, № 20 С. 34 – 48.
 3. Радіщук Т.П. Модель формування стратегії інноваційного розвитку підприємства / Т.П.Радіщук. – Наковий вісник Волинського інституту економіки та менеджменту «Вісник ВІЕМ» ‑Луцьк ‑ 2015, № 13 С. 47 ‑53.
 4. Радіщук Т.П. Моделювання механізму інноваційної діяльності в ринкових умовах / Т.П.Радіщук. – Журнал «Iнвестицiї: практика та досвiд». – 2015. – 20 С.78 – 92.
 5. Радіщук Т.П. Моделювання пропозиції продукції автомобілебудування в умовах невизначеності / Т.П.Радіщук. – Електронне видання «Ефективна економіка». – Дніпропетровськ, 2015 №10.

Автор дистанційного курсу в LMS Moodle ( сертифікат № 220 від 30.06.2014 р.)

[spoiler title=”Сертифікат”][/spoiler]

Участь у тренінгу: “Застосування вітагенних технологій компетентнісного навчання у формуванні професійного рівня педагога”. (О. А. Урбан, к. е. н., виконавчий директор ГО «Європейський вектор Волині», Технічний коледж Луцького НТУ. 2017 р.)

[spoiler title=”Сертифікат”][/spoiler]

Участь в Осінньому науковому семінарі на базі NGO «Institute of International Academic and Scientific Cooperation» (23.11.2014 р. – 26.11.2014 р. м.Будапешт (Угорщина).

[spoiler title=”Диплом”][/spoiler]

Конференції:

 1. Радіщук Т.П. Прогнозування ризиків стратегії інноваційного розвитку підприємства / «ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»: матеріали І Міжнар. наук.практ. конф. (Луцьк, 19-20 жовтня 2017 року).
 2. Радіщук Т.П. Механізми моделювання підприємницької діяльності в мінливих ринкових умовах / «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ»: матеріали ІI Міжнар. наук.практ. конф. (Луцьк, 26-27 травня 2016 року).
 3. Радіщук Т.П. Математичне моделювання попиту на ринку автомобілебудування в умовах ринку / «КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»: матеріали ІI міжвузівського науково-практичного семінару (Луцьк, 14.03.2017 р.)
 4. Застосування вітагенних технологій компетентісного навчання у формуванні професійного рівня педагога (м.Луцьк, 2017 р.).
 5. Міжвузівський науково-практичний семінар «Комп’ютерні технології: сучасні реалії та перспективи. (Луцьк, 2015 р.).
[spoiler title=”Сертифікати”] [/spoiler]
Основні засади виховної роботи:

Особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загально-людської моралі: правди, справедливості, доброти, працелюбства, патріотизму, любові до Вітчизни, інших доброчинностей.

[spoiler title=”Організація та проведення Ради директорів ЗВО І-ІІ рівня акредитації (Технічний коледж Луцького НТУ, 2018 р.)”][/spoiler][spoiler title=”Організація та проведення обласного методичного об’єднання методистів ЗВО І-ІІ рівня акредитації (Технічний коледж Луцького НТУ, 2017 р.)”] [/spoiler][spoiler title=”Організація та проведення обласного методичного об’єднання викладачів інформатики ЗВО І-ІІ рівня акредитації (Технічний коледж Луцького НТУ, 2019 р.))”] [/spoiler][spoiler title=”Організація та проведення засідань навчально-методичної ради Технічного коледжу”][/spoiler][spoiler title=”Організація та проведення Днів відкритих дверей Технічного коледжу (2017 р., 2018 р.)”] [/spoiler][spoiler title=”Організація та проведення загальних батьківських зборів студентів та учнів  Технічного коледжу (2017 р., 2017 р., 2018 р.)”] [/spoiler][spoiler title=”Участь в організації поїздки студентів Технічного коледжу на ХХ Міжнародну виставку сільськогосподарської техніки AGRO SHOW Bednary 2018 (Польща)”] [/spoiler][spoiler title=”Участь студентів коледжу з представниками Національної гвардії України (2017 р., 2018 р.)”][/spoiler][spoiler title=”Організація та проведення захистів дипломних робіт студентів коледжу”] [/spoiler][spoiler title=”Участь у проведенні та організації захистів звітів  практик, курсових робіт”] [/spoiler][spoiler title=”Організація та проведення урочистостей з нагоди вручення дипломів молодшого спеціаліста”] [/spoiler]
Педагогічна діяльність

Педагогічне кредо: “Звичайний викладач промовляє істини, хороший – вчить їх знаходити”

А. Дістервег

Викладач математики, вищої математики,  «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист», кандидат економічних наук, доцент.

Заступник директора з НР


Предмети, що викладає
:

 • Математика;
 • Вища математика.

 

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!