Скорейко Людмила Вадимівна

майстер виробничого навчання другої категорії

“Мудрий не той, хто багато знає, а той чиї знання корисні”

Свій педагогічний шлях почала з 26 серпня  1978  року. За свій трудовий шлях працювала на посаді майстра виробничого навчання: Технічного коледжу Луцького НТУ.

Нагороджена: Нагрудним знаком «Відмінник освіти», подяка Волинської обласної ради, Почесними грамотами університету Луцького НТУ.

Методична мета над якою працює: Створення психолого-педагогічних умов для формування професійних компетенцій кваліфікованого робітника з урахуванням сучасних тенденцій професійної освіти.

 

Етапи професійного становлення

  • 1978-2020 рр. майстер виробничого навчання.

 

Приділяє велику увагу комплексно-методичному забезпеченню кабінету та майстерень, де здійснюється підготовка кваліфікованих робітників технічних дисциплін. Працює над питанням розширення бази підприємств-роботодавців, завжди активно та системно  працює над вирішенням проблеми працевлаштування випускників коледжу. Робота в методичному об’єднанні Мета: «Пізнавальна діяльність учнів на уроках виробничого навчання”»Технічного коледжу Луцького НТУ.

Виховна робота та позаурочна діяльність – це багатогранний процес духовного збагачення й оновлення і тих, кого виховують, і тих, хто виховує. Моїм завдання у виховній роботі є дотримуватися педагогічної етики в спілкуванні з учнями, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі Організовую екскурсії, зустрічі, відкриті виховні години.

Створені: інструкційно-технологічні картки з професійно-практичної підготовки, зразки виробничих завдань, плакати, стенди та макети з будови автомобіля.

Підтримує тісну співпрацю з керівниками підприємств ПРАТ «Волинь-Авто», ДП АСЗ №1 АТ АК « Богдан-Моторс», ПП «Максимус-Престиж»  і.д.) які надають робочі місця для проходження виробничої практики та працевлаштування випускників. Створює в навчальній групі необхідні умови для оволодіння обраною професією,творчого відношення до праці, залучення учнів до участі в конкурсах професійної майстерності.

Підтримує тісну співпрацю з керівниками підприємств ПРАТ «Волинь-Авто» та виконує контроль виробничої практики

Постійно працює над підготовкою висококваліфікованих робітників

Круглий стіл
Зустріч учнів з представниками підприємств та випускниками коледжу

Робота з обдарованими учнями.

Участь у Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності

Основне завдання майстра виробничого навчання сьогодні – забезпечити всебічний розвиток особистості кожного учня, створивши необхідні для цього умови.