Стефанська Неля Олександрівна

кандидат фізико-математичних наук,
викладач математики, вищої математики

“Будьте самі шукачами дослідниками. Не буде вогника у вас ‒ вам ніколи не запалити його в інших”

В. Сухомлинський

В 2011 р. закінчила математичний факультет Волинського національного університету імені Лесі Українки і розпочала свою трудову діяльність  викладачем вищої математики та теорії ймовірностей у Технічному коледжі Луцького НТУ. У 2019 р. захистила дисертацію за спеціальністю 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика» і здобула науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. Після закінчення аспірантури повернулась працювати викладачем вищої математики та математики у Технічному коледжі Луцького НТУ.

Є автором 12 публікацій, серед яких 5 статей у наукових фахових виданнях України, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Наукові інтереси: інноваційна діяльність у підготовці фахівців, технології дистанційного навчання, стохастичні міри, стохастичні ряди і процеси.

 e-mail:  neliastefanska@gmail.com

 

Етапи професійного становлення

 • 2006 р. ‒ 2011 р. ― Волинський національний  університет імені Лесі Українки, спеціальність «Математика», кваліфікація магістр математики, викладач.
 • 2011 р. ‒ 2012 р. ― викладач вищої математики та теорії ймовірностей у Технічному коледжі Луцького НТУ.
 • 2012 р. ‒ 2017 р. ― аспірантка механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2019 р. ― захист дисертації за спеціальністю «Теорія ймовірностей і математична статистика» та здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.
 • 2019 р. ― викладач математики та вищої математики у Технічному коледжі Луцького НТУ.

Фахові публікації: 

 1. Стефанська Н. О. Розв’язання задачі Діріхле для стохастичних рівнянь Лапласа і Пуассона в кулі. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. 2013. № 29. С. 52-56.
 2. Радченко В. М., Стефанська Н. О. Наближення розв’язків хвильового рівняння, керованого стохастичною мірою. Теорія ймовірностей та математична статистика. 2018. Вип. 99. С. 203-211.
 3. Радченко В. М., Стефанська Н. О. Перетворення Фур’є загальних стохастичних мір. Теорія ймовір. та матем. статист.  2016. Вип. 94. С. 143-149. (english translation in Theory of Probability and Mathematical Statistics 2017. Vol. 94. P. 151-158.)
 4. Радченко В. М., Стефанська Н. О. Ряди Фур’є та Фур’є ‒ Хаара для стохастичних мір. Теорія ймовірностей та математична статистика. 2017. Вип. 96. С. 155-162. (english translation in Theory of Probability and Mathematical Statistics 2018. Vol. 96. P. 159-167.)
 5. Radchenko V., Stefans’ka N. Approximation of solutions of the stochastic wave equation by using the Fourier series. Modern Stochastics: Theory and Applications. 2018. Vol. 5, No. 4. P. 429-444.

Методичні розробки:

 1. Вища математика. Частина І. Курс лекцій для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Компʼютерна інженерія денної форми навчання / уклад. Н. О. Стефанська. – Луцьк : Технічний коледж Луцького НТУ, 2020. – 63 с.

Участь у конференціях:

 • Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука (м. Київ, 2016 р.).
 • Limit theorems in probability theory, number theory and mathematical statistics. International work-shop in honour of Prof. V. V. Buldygin (Kyiv, 2016).
 • XV міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Шевченківська весна ― 2017» (м. Київ, 2017 р.).
 • Міжнародна конференція молодих математиків присвячена 100-річчю з дня народження академіка НАН України Ю. О. Митропольського (м. Київ, 2017 р.).
 • International conference «Modern stochastics theory and applications. IV», dedicated to the 100th anniversary of I. I. Gikhman (Kyiv, 2018).
 • International Conference «Stochastic Equations, Limit Theorems and Statistics of Stochastic Processes», dedicated to the 100th anniversary of I. I. Gikhman (Kyiv, 2018).

Участь у наукових семінарах:

 • Засідання наукового семінару кафедри загальної математики механіко-математичного факультету Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка під керівництвом проф. М. Ф. Городнього та проф. О. М. Станжицького (м. Київ, 2019 р.).
 • Засiдання наукового семiнару кафедри теорiї ймовiрностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка під керівництвом проф. Ю. С. Мішури та проф. Ю. В. Козаченка (м. Київ, 2019 р.).
 • Засiдання наукового семiнару з фрактального аналізу  Інституту математики НАН України та Нацiонального педагогiчного унiверситету iменi М. П. Драгоманова під керівництвом проф. М. В. Працьовитого (м. Київ, 2019 р.).
 • Засiдання наукового семiнару «Асимптотичні та аналітичні методи для задач математичної фізики» кафедри математичної фізики механіко-математичного факультету Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка під керівництвом проф. В. Г. Самойленка та проф. Т. А. Мельника (м. Київ, 2019р.).

Куратор груп 22-МДз та 22-АТз.

Головна мета у виховній роботі зі студентами ‒ формування рис свідомого громадянина, поваги до національних цінностей українського народу, любові до обраної професії.

Відкрита виховна година «Їх дух незламний і безсмертний подвиг накреслив шлях до мирного життя» (до Дня памʼяті Геров Небесної Сотні) (2020 р.).

Педагогічне кредо: «Будьте самі шукачами дослідниками. Не буде вогника у вас ‒ вам ніколи не запалити його в інших» (В. Сухомлинський)

Дисципліни: математика, вища математика, теорія ймовірностей, спеціальні розділи математики

Відкриті заняття: лекційне заняття з вищої математики на тему: «Комплексні числа та дії над ними»

 

Шановні батьки та вступники!

 

 

Запрошуємо на День відкритих дверей, який відбудеться 8 червня об 11 год. за адресою м.Луцьк, вул.Конякіна 5

You have Successfully Subscribed!