Божидарнік Тарас Вікторович

заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач

доктор економічних наук, професор

Свій педагогічний шлях почав з 1999 року з посади старшого викладача кафедри менеджменту ЛДТУ. Пройшов досвід начальника планово-економічного відділу, доцента, професора, завідувача кафедри, декана факультету, помічника ректора ЛНТУ .

Стаж педагогічної діяльності – 18 років.

Нагороджений:  грамотами, подяками та іншими відзнаками від Міністерства освіти і науки України, обласної ради, міської ради, управління освіти та науки облдержадміністрації та ректорату ЛНТУ.

Педагогічні та наукові інтереси: державне управління, креативний менеджмент, державно-приватне партнерство, аграрна економіка, світова економіка, логістичний менеджмент, міжнародний менеджмент, інноваційно-інвестиційний потенціал регіону.

e-mail: btv@lntu.edu.ua, tarasbozidarnik@gmail.com

У 1994 році закінчив Луцьку гімназію №4 (фіз.-мат. клас).

В 1999 році закінчив з відзнакою Луцький державний технічний університет за двома спеціальностями: «облік та аудит» і «менеджмент організацій».

З 1999 року по 2003 рік заочно навчався в аспірантурі Київського національного університету ім. Шевченка Т.Г. та захистив кандидатську дисертацію.

З 1999 року по 2003 рік заочно навчався в Львівському національному університеті ім. І.Франка та отримав фах «спеціаліст з міжнародного права».

В 2006 році отримав сертифікат Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики за спеціалізацією «Внутрішній аудитор системи управління якістю за ДСТУ ISO 9001-2001 – фахівець з якості».

В 2010-2012 р.р. докторант Білоцерківського національного аграрного університету, там же захистив докторську дисертацію.

З 1.04.2021 – заступник директора з навчально-виховної роботи Технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету.

2015-2021 – професор кафедри менеджменту Луцького національного технічного університету.

2008-2015 – декан факультету бізнесу Луцького національного технічного університету.

2007-2008 – завідувач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Луцького національного технічного університету.

2006-2007 – заступник начальника Головного управління агропромислового комплексу Волинської облдержадміністрації.

2004-2006 – заступник директора ДП «Волиньстандартметрологія».

2003-2004 – комерційний директор КП «Житлобудкомплект».

2001-2003 – начальник Луцького відділення АППБ «Аваль».

2000-2001 –  начальник Луцького міськрайонного відділення АКБ «Україна».

1999-2000 – начальник планово-економічного відділу Луцького державного технічного університету та за сумісництвом помічник ректора.

1995-1998 – менеджер, старший  менеджер ПП «Сента».

У 2011 році пройшов підвищення кваліфікації у Інституті економіки та прогнозування НАН України (12СПК №421985 від 28.10.2011).

 В 2012 році у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (12СПК № 909089 від 22.06.2012).

У 2017 році пройшов підвищення кваліфікації в Волинському регіональному центрі підвищення кваліфікації.

В 2021 році стажувався у Міжнародній школі бізнесу (сертифікат №21012, 90 год, м.Будапешт, Угорщина).

У 2022 році в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (СП № 35830447/0430-22 від 03.06.2022).

Публікації в усіх виданнях

Посібники, підручники, монографії, методичні розробки:

 • Валютні операції : підручник / Н. В. Божидарнік, Т.В. Божидарнік. – Київ : Центр учбової літ., 2019. – 696 с. – ISBN978-617-673-154-2
 • Креативний менеджмент: навчальний посібник / Т.В. Божидарнік,
  Н.М. Василик. – Стереот. Вид. – Херсон : ОЛДІ-Плюс, 2019. – 498 с.
 • Європейська та євроатлантична інтеграція: навчальний посібник /
  О.В. Баула, Т.В. Божидарнік, Т.М. Вісина, Н.М. Галазюк, О.М. Зелінська О.Я. Кравчук, П.Я. Кравчук, Л.В. Корольчук, О.М. Лютак, Т.Л. Никитюк, Л.В. Савош, О.А.Урбан. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. 328 с.
 • Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку сільських територій Волинської області в умовах євроінтеграції : колективна монографія / А.О. Соколова, Л.Ф. Петриканин, Божидарнік Т.В.,
  Л.В. Сичук та ін. – Луцьк: Надстир’я, 2018. – 148 с.
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією. Навчальний посібник / Т.В. Божидарнік, С.Я. Войтович, В.Л. Загоруйко, О.В. Ковальчук, І.В. Кривов’язюк, Б.М. Мізюк – Луцьк РВВ ЛНТУ, 2015.
 • Соціальна безпека: колективна монографія / Т. Заборовський, В. Левчук, Т.Божидарнік, О. Єрмакова та ін. – Познань 2021. – 436 с. 
 • Креативний менеджмент: конспект лекцій для підготовки докторів філософії за третім освітньо-науковим рівнем зі спец. 073″ Менеджмент” і галузі знань 07″ Управління та адміністрування” денної та заоч. форм навч./уклад. Т.В. Божидарнік, Н.М. Василик.–Луцьк: Луцький НТУ, 2016.–188 с.
 • Менеджмент: Конспект лекцій для здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форми навчання/ уклад. Т.В. Божидарнік – Луцьк: ТФК ЛНТУ, 2022. – 144 с.
 • Менеджмент за видами економічної діяльності [Текст] : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форм навчання/ уклад. Т.В. Божидарнів, П.Я. Кравчук. Луцьк : ЛНТУ, 2021.
  144 с.
 • Менеджмент за видами економічної діяльності [Текст] : медодичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форм навчання/ уклад. Т.В. Божидарнів, П.Я. Кравчук. Луцьк : ЛНТУ, 2021. 56 с.
 • -Менеджмент за видами економічної діяльності [Текст] : медодичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент денної та заочної форм навчання/ уклад. Т.В. Божидарнів, П.Я. Кравчук. Луцьк : ЛНТУ, 2021. 44 с.

Статті:

 • Tkachuk V., Rechun O., Merezhko N., Bozhydarnik T., Karavaiev T. Assessment of the quality of alternative fuels for gasoline engines. Advances in Design, Simulation and Manufacturing II Proceedings of the 2nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2019, June 11- 14, 2019, Lutsk, Ukraine. P. 871–881.
 • Współpraca transgraniczna: innowacje, inwestycje, globalizacja: monograph / V. Levchuk, T. Bozhydarnik, T. Zaborowski. –Gorzów Wlkp. –Poznań, 2017. – Poland – 300 s.
 • Божидарнік Т. В. Інноваційно-технологічна модернізація окремих секторів національної економіки в умовах поглиблення інтеграційних процесів /Т.В. Божидарнік, О.С. Колтунович // Зб. наук. праць «Економічні науки». – Серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 15 (58). – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – С. 14–24.
 • Божидарнік Т. В. Організаційно-економічні засади розвитку молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах / Т.В. Божидарнік,
  Л.С. Іванова, А. М. Гура // Економіка та управління АПК. – 2017. – № 2. – С. 93-100.
 • Божидарнік Т.В. Глобальна пандемія: модифікація пріорітетів споживачів електронної комерції у форс-мажорних обставинах / Гаврилюк О.В., Божидарнік Т.В. // НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ. – 2020. – №4 (89). – С.7-15.
 • Божидарнік Т.ВАльтернативна енергетика:  міжнародний та вітчизняний досвід/Т.В. Божидарнік // Економічні науки. Серія “Економічна теорія та економічна історія”: Збірник наукових праць  Луцького національного технічного університету.– Випуск 14 (56) – Луцьк, 2017. – С.14-22.

Участь в конференціях

 • Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю / Т.В. Божидарнік / Особливості управління результативністю колективу через оцінку персоналу. С.359-360, 17 листопада 2021 р. Полтава : ПДАА, 2021. 524 с.
 • Інформаційне забезпечення менеджменту у воєнний та кризовий час / Божидарнік Т.В., Білик О.С. / Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. С.46-48. (24-26 травня 2022 року) / Відп. ред. проф. Л. Черчик. Луцьк, 2022. 557 с.
 • Божидарнік Т.В., Мельник Л.Л. Психоемоційна адаптація здобувачів освіти до навчання за сучасних умов / Актуальні питання щодо формування психологічного стану здобувачів освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної онлайн-конференції, 27 жовтня 2022р [Електронний ресурс]. Запоріжжя : НМЦ ПТО у Запорізькій області, 2022. с.6-8.
 • Божидарнік Т.В. Прикладні аспекти організації маркетингової діяльності в закладах вищої освіти /Актуальні проблеми маркетингового менеджменту. Виклики сьогодення [Електронне видання] : Матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ.конф. здобувачів та молодих вчених (Луцьк, 21 жовтня 2022 р.) / відп. ред. Войтович С.Я.. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2022. С.17-18.
 • Божидарнік Т.В. Кластеризація, як інструмент інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки регіону / Т. В. Божидарнік // Зб.тез допов. Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та шляхи досягнення соціо-еколого-економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівні». – 29 вересня. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2017. – 240 с. – С. 23–27.
 • Інтенсифікація навчального процесу на основі впровадження сучасних методів навчання передових новітніх технологій. Матеріали науково-методичної конференції, Луцьк, 26 травня 2021 р. / уклад. : В. Завіша. – Луцьк: ТФК Луцького НТУ, 2021. – 88 с.
 • Войтович с. Я., Божидарнік т. В., Загоруйко в. Л. Особливості реалізації маркетингових засад функціонування санаторно-курортних закладів / Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України : тези доп. ХІV міжнар. наук.-практ. конф., (Хмельницький–Сатанів, 28–30 листоп. 2019 р. – Хмельницький : ХНУ, 2019.) с.217-218.

 

 

 

 

 

 

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!