Гадай Андрій Валентинович

кандидат технічних наук, доцент

Освіченість, професійність, вихованість

Науково-педагогічний шлях почав  у вересні 1995 року. За свій трудовий шлях працював на різних науково-педагогічних посадах: викладач-стажист, асистент, старший викладач, доцент. Є автором чи співавтором понад 70 наукових праць, двох  монографій, 50 навчально-методичних праць та 3 електронних навчально-методичних комплексів.

    Нагороджений:  Почесними грамотами університету.

    Наукові інтереси: Компенсація реактивної потужності, симетруваня навантаження.

    e-mail: haday@meta.ua

Освіта:

1990 р. – 1995 р. – навчання Луцький індустріальний інститут, інженерно-конструкторський факультет, спеціальність «Електропостачання та електрозбереження»;

1995 р. – присвоєно кваліфікацію «Інженер – електрик»;

1995  р. – викладач-стажист кафедри електротехніки та електропостачання Луцького індустріального інституту;

1995  р – асистент кафедри електротехніки та електропостачання Луцького індустріального інституту;

2009 р. – захист кандидатської дисертації; присвоєно науковий ступінь кандидат технічних наук;

2015 р. – присвоєно вчене звання доцент;

на даний час – доцент кафедри електропостачання Луцького НТУ, викладач спецдисциплін в ТК Луцького НТУ.

 

 

 

 

Навчальні посібники: 

 1. Гадай А.В. Основи релейного захисту та автоматики. Електронний навчальний посібник для студентів напрямку підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” денної та заочної форм навчання. – Луцьк: Луцький НТУ, 2010. Довідка №10-120.
 2. Гадай А.В. Релейний захист і автоматика. Електронний навчальний посібник для студентів спеціальності 7.05070103 “Електротехнічні системи електроспоживання” денної та заочної форм навчання. – Луцьк : Луцький НТУ, 2013. Довідка №13-17.
 3. Гадай А.В. Нормативні документи з проектування та експлуатації СЕП. Електронний навчальний посібник для студентів   спеціальності 8.090603  “Електротехнічні системи електроспоживання” денної форми навчання. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. Довідка №15-13.

Основні фахові публікації:

 1. Гадай А.В. Динамічна компенсація реактивної потужності в пускових режимах електроприводів: Монографія / Бурбело М.Й. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – 104 с.
 2. Гадай А.В. Динамічна компенсація реактивної потужності регульованих електроприводів бурових установок // Наукові нотатки. – Луцьк, Луцький НТУ, 2015. – Вип. 48 (січень-березень). – С.38-42 .
 3. Гадай А.В. Моделювання роботи синхронного двигуна для зменшення відхилень напруги в середовищі MATLAB/SIMULINK // Комп’ютерно-інтерговані технології: освіта, наука, виробництво. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ. – Вип. 18, 2015. – С. 105-109.
 4. Бурбело М.Й., Гадай А.В. Визначення потужностей нелінійних навантажень трифазних електричних мереж // Комп’ютерно-інтерговані технології: освіта, наука, виробництво. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ. – Вип. 24-25, 2016. – С. 7-14.
 5. Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах: Монографія / Бондаренко В.О., Черкашина В.В., Добровольська Л.Н., Давиденко Л.В., Коменда Н.В., Волинець В.І., Грицюк Ю.В., Грицюк І.В. – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – 268 с.
 6. Визначення потужностей навантажень трифазних електричних мереж в несинусоїдних та несиметричних режимах / М. Й. Бурбело, А. В. Гадай, С. М. Мельничук, Ю. В. Лобода // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. – № 1. – С. 51-56.
 7. Гадай А.В. Моделювання приймачів електроенергії з різкозмінним навантаженням / А.В. Гадай, Ю.В.Грицюк // Наукові нотатки. – Луцьк, Луцький НТУ, 2017. – Вип.60. – С.80-85.
 8. Гадай А.В. Визначення неактивної пульсуючої потужності в електричній мережі за несиметричного несинусоїдного режиму / А.В. Гадай // Комп’ютерно-інтерговані технології: освіта, наука, виробництво. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ. – Вип. 28-29, 2017. – С.40-44.
 9. Бурбело М.Й. Гадай А.В., Степура О.В.Визначення пульсуючої потужності в несиметричних несинусоїдних режимах електричних мереж. Технічна електродинаміка. 2019. № 1. С. 42–49. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2019.01.042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основне завдання педагога, викладача сьогодні – забезпечити всебічний розвиток особистості кожного студента, створивши необхідні для цього умови.
Метою виховної роботи  є забезпечення умов для становлення розвитку і саморозвитку особистості студента, майбутніх фахівців різних сфер діяльності, який володіє гуманістичним, світоглядним потенціалом, культурою і громадянською відповідальністю орієнтованими на професійну, інтелектуальну і соціальну творчість.

За період своєї педагогічної діяльності, проведено разом з студентами такі заходи:

2019 р.- участь у заході: «День відкритих дверей»

2019 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія на підприємство ВП «Електросервіс».

 

 

 

 

 

 

За період своєї науково-педагогічної діяльності викладав студентам 9 дисциплін, для всіх були розроблені та виданні навчальні видання. Розроблені електронні навчальні курси з дисциплін “Основи релейного захисту та автоматики”, “Релейний захист і автоматика”, “Нормативні документи з проектування та експлуатації СЕП”.

За його участі було впроваджено одна магістерська та одна бакалаврська освітня програми в Луцькому національному технічному університеті – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!