Євсюк Микола Миколайович

кандидат технічних наук, доцент

Праця, оптимізм, постійне самовдосконалення — запорука життєвого успіху

Науково-педагогічний шлях почав  з вересня 1996 року. За свій трудовий шлях працював на різних науково-педагогічних посадах: учбовий майстер, асистент, старший викладач, доцент. Є автором чи співавтором 50 наукових праць та однієї монографії, 45 навчально-методичних праць, 1 навчального посібника та 3 електронних навчально-методичних комплексів.

    Нагороджений:  Почесними грамотами університету.

    Наукові інтереси: Енергозберігаючі технології в господарській діяльності.

    e-mail: yevsiukmyk@gmail.com

 

 

 

Освіта:

1991 р. – 1996 р. – навчання Луцький індустріальний інститут, енергоощадний факультет, спеціальність «Електропостачання та електрозбереження».

1996 р. – присвоєно кваліфікацію «Інженер – електрик».

1996 р . – учбовий майстер кафедри електропостачання Луцького індустріального інституту

2000р. – асистент кафедри теоретичної та загальної електротехніки Луцького державного технічного університету.

2010 р. – захист кандидатської дисертації; присвоєно науковий ступінь кандидат технічних наук; вчене звання старший викладач

2012 р. – присвоєно вчене звання доцент

2015 р. – стажування ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» відокремлений підрозділ «Волинські магістральні електричні мережі»»

на даний час – доцент кафедри електроніки і телекомунікацій Луцького НТУ, викладач дисциплін зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка в ТК Луцького НТУ.

 

 

 

 

 

Навчальні посібники: 

 1. Основи електропостачання. Практикум: навчальний посібник / Давиденко Л.В., Коменда Н.В., Євсюк М.М., Коменда Т.І., Давиденко В.А.. – Луцьк, ІРВ ЛНТУ. – 2016. – 222 с.

Основні фахові публікації:

 1. Моделі виконавчих асинхронних двигунів у системах автоматики // Перспективні технології та прилади. Збірник наукових праць. – Вип. 7(2), м. Луцьк, травень 2015р. – С.63-67.
 2. Діагностування асинхронних двигунів на основі їх математичної моделі // Перспективні технології та прилади. Збірник наукових праць. – Вип. 8(1), м. Луцьк, 2016 р. – С.44-48.
 3. Вимірювання електромагнітних випромінювань в системах мобільного зв`язку з метою забезпечення екогенної безпеки складних біологічних структур. // Перспективні технології та прилади. Збірник наукових праць. Випуск 10, червень 2017 – Луцьк, 2017. – с.12-16.
 4. Методика розрахунку електромеханічних характеристик асинхронного двигуна за його каталожними даними. Технічні вісті, 2017/1(45), 2(46), с.91-94. (INDEX COPERNICUS).
 5. Методи імпутації даних в статистичному аналізі параметрів телекомунікаційних мереж // Збірник наукових праць Перспективні технології та прилади, № 11(2) 2017р.
 6. Створення імітаційної моделі керування насосним обладнанням станцій водопостачання з використанням апарату нечіткої логіки. // Технологічні комплекси. Луцьк, 2017.
 7. Окремі аспекти розвитку мереж мобільних телекомунікацій // Перспективні технології та прилади. Збірник наукових праць. Випуск 13, грудень 2018 – Луцьк, 2018. – с.25-33.
 8. Моделювання та аналіз режимів роботи трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, що живиться від джерела безмежної потужності. // Технічні вісті. Науковий часопис, Львів, 2018 с. 76-79. (ISSN 1992-8149)
 9. Specific features of defect formation in the n-Si<P> single crystals at electron irradiation // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774, 6/12 ( 96 ) 2018.

Участь  в конференціях:

 1. 2014 р. – ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи».
 2. 2014 р. – 69-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів. Одеська національна академія зв’язку ім.. О.С. Попова.
 3. 2014 р., 2015р – Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи. Міжнародна науково-технічна конференція НТУУ КПІ, 2015 р. – Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи. Міжнародна науково-технічна конференція НТУУ КПІ.
 4. 2015 р. – І всеукраїнський науковий семінар «Моніторинг енерго- та ресурсо-використання в складних виробничих системах»
 5. 2016 р. – Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи. Міжнародна науково-технічна конференція НТУУ КПІ.
 6. 2016 р. – Актуальні проблеми фундаментальних і прикладних досліджень. Міжнародна інтернет-конференція молодих учених та студентів.
 7. 2016 р. – IV-ої Всеукраїнська науково – практична конференція молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи”.
 8. 2017 р. – V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми автоматизації та управління».
 9. 2017 р. – ХХІІ – міжнародна школа математичного моделювання  of AMSE-UAPL.
 10. 2018 р. – VІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Підвищення ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах».

 

 

 

 

 

Як писав видатний мислитель XIX ст.. Й.Гійо, виховання – це мистецтво, яке добувається з глибини душі людини і пробуджує до життя все, що в ній дрімає; яке розвиває одночасно всі її сили і допомагає їй прямувати до мети, словом освічує людину.

Метою виховної роботи  коледжу є забезпечення умов для становлення розвитку і саморозвитку особистості студента, майбутніх фахівців різних сфер діяльності, який володіє гуманістичним, світоглядним потенціалом, культурою і громадянською відповідальністю орієнтованими на професійну, інтелектуальну і соціальну творчість.

За період своєї педагогічної діяльності, проведено разом з студентами такі заходи:

2015 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія з студентами гр.. 41-ЕПС зі спеціальності «Електропостачання» на електричну підстанцію.

2017 р.- участь у заході: «День відкритих дверей»

2018 р.- участь у заході: «День відкритих дверей»

2018 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія з студентами гр.. 31-ЕПС зі спеціальності «Електропостачання» по лабораторіях кафедри електропостачання Луцького НТУ

2019 р.- участь у заході: «День відкритих дверей»

2019 р. – зустріч студентів спеціальності «Електропостачання» з заступником начальника інспекції Держенергонагляду у Волинській області Мельником Ю.М.

2019 р. – навчально-ознайомлювальна екскурсія на підприємство ВП «Електросервіс».

2018 р.- участь у заході: «День відкритих дверей»

За період своєї науково-педагогічної діяльності викладав студентам більше 20 дисциплін, зі значної частини яких були розроблені та виданні навчальні видання. Серед них, навчальний посібник: «Основи електропостачання. Практикум».

Розроблені електронні навчальні курси з дисциплін: «Промислова електроніка і МПТ», 2017р, .

«Електроживлення систем зв’язку», 2018р.

Є керівником дипломних робіт студентів, членом ДЕКу зі спеціальності Електропостачання.