Хвіщук Олександр Віталійович

кандидат філологічних наук, викладач української мови та літератури

Займатись тим, що люблю, і любити те, чим займаюсь

Науково-педагогічний шлях розпочав 2014 року. Закінчив аспірантуру, захистив дисертацію, здобув науковий ступінь кандидата філологічних наук (доктора філософії) зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Викладач української мови та літератури Технічного коледжу Луцького НТУ.

Нагороджений: подякою ректора Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти за надання вагомої практичної допомоги в організації та проведенні свят ушанування учасників ІІ (обласного) і ІІІ (всеукраїнського) турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року − 2018»; грамотою директора Луцької спеціалізованої школи І−ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області за виховання патріотичних почуттів у молоді та підготовку й проведення звітних концертів різних рівнів.

Наукові інтереси: інформаційно-комунікаційні технології, технології творчої педагогічної діяльності у навчально-виховному процесі.

e-mail:  aleksukrainian@ukr.net

 

Освіта: із 1998 р. до 2009 р. навчався в Нововолинській ЗОШ І−ІІІ ступенів № 3, яку закінчив із золотою медаллю, одержавши повну середню освіту.

У 2009−2014 рр. навчався на факультеті філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, який закінчив із відзнакою, здобувши кваліфікацію «Магістр філології, викладач української мови і літератури та зарубіжної літератури». Брав активну участь у заходах наукового, виховного, мистецького характеру, проходив практику в школах та в університеті, отримував схвальні відгуки керівників про організаторські і професійні здібності.

Протягом 2014−2017 рр. навчався в аспірантурі СНУ ім. Лесі Українки. Був учасником 14 наукових конференцій, підготував 15 статей, 2 з яких опубліковано в закордонних виданнях. У вересні 2017 р. підвищив кваліфікацію на науково-практичному семінарі «Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи розвитку», а в березні 2019 р. – на ІІІ Міжнародному науково-практичному семінарі «Новітні методи навчання української мови в сучасній вищій та середній школі».

У лютому 2018 р. захистив дисертацію «Структурно-семантичний аналіз прізвищ жителів м. Нововолинська Волинської області», здобув науковий ступінь кандидата філологічних наук (доктора філософії) зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

 

 

Протягом 2014−2019 рр. був учасником 10 наукових конференцій різних рівнів:

 1. Міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень», Луцьк, 2014 р., виступ із доповіддю.
 2. ІІ Міжнародна наукова конференція «Лінгвостилістика ХХІ століття: стан та перспективи розвитку»,Луцьк, 2015 р., виступ із доповіддю.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Творчість Є. О. Сверстюка в контексті української та світової літератур», Луцьк, 2015 р., виступ із доповіддю.
 4. VІ Міжнародні наукові читання «Лінгвістичні студії молодих дослідників» пам’яті професора К. Ф. Шульжука, Рівне, 2016 р., виступ із доповіддю.
 5. Всеукраїнська наукова конференція «Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки», присвяченій пам’яті професора Дмитра Бучка, Тернопіль, 2016 р., виступ із доповіддю.
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури», Одеса, 2017 р., виступ із доповіддю.
 7. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Лінгвостилістика ХХІ століття: стан та перспективи розвитку», Луцьк, 2017 р., виступ із доповіддю.
 8. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Людина і право в мові сучасних ЗМІ», Одеса, 7−8 червня 2018 р., виступ із доповіддю.
 9. ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Новітні методи навчання української мови в сучасній вищій та середній школі», Луцьк, 2019 р., виступ із доповіддю.
 10. Фестивалі науки СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, 2014–2018 р, виступи з доповіддями.

Підготував 12 публікацій (4 статті надруковані у вітчизняних періодичних виданнях зі списку ДАК України, 3 – у журналах, які індексовані в наукометричних базах, ще 2 опубліковано у закордонних періодичних виданнях Угорщини та Чехії; видав методичну розробку з української літератури):

 1. Хвіщук О. В. Нововолинські прізвища, що вказують на фізичні ознаки першоносія // Scripta manent : молодіжний науковий вісник Інституту філології та журналістики : зб. наук. пр. / уклад. Л. Б. Лавринович. Луцьк : Вежа-Друк, 2014. С. 69–71.
 2. Хвіщук О. В. Прізвища жителів м. Нововолинська, похідні від назв професій і ремесел // Молодий вчений. 2014. № 6. С. 99−102.
 3. Хвіщук О. В. Прізвища жителів міста Нововолинська, що вказують на походження або місце проживання основоположника роду // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць. Вінниця, 2014. Вип. 19. С. 189−195.
 4. Хвіщук О. В. Прізвища жителів м. Нововолинська Волинської області на енк-о, похідні від апелятивних означень особи // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія (слов’янські мови та література): збірник наукових праць. / [гол. ред. І. В. Ступак]. Одеса, 2016. Вип. 22. С. 44−47.
 5. Хвіщук О. В. Нововолинські прізвища з неоднозначною словотвірною мотивацією (літери Б−Ж). // Одеський лінгвістичний вісник : науково-практичний журнал. Одеса, 2017. Вип. 9. Т. 2. С. 141−146.
 6. Хвіщук О. В. Прізвища жителів м. Нововолинська Волинської області з суфіксом -ин / -ін (-їн) // Молодий вчений. 2017. № 7. С. 243−248.
 7. Хвіщук О. В. Основні підходи до класифікації прізвищевого матеріалу у вітчизняній ономастиці // Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної мови та літератури: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 18−19 серпня 2017 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2017. С. 30−33.
 8. Хвіщук О. В. Нововолинські прізвища неоднозначного походження (Бак−Бук) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. Вип. 1 (27) 2017. С. 314−320.
 9. Хвіщук О. В. Нововолинські прізвища неоднозначного походження (Баб−Бай) // Science and Education a New Dimension. Philology, V (36), Issue: 136, 2017. S. 39−42.
 10. Хвіщук О. В. Антропонімікон м. Нововолинська Волинської області як соціокультурне явище // Scripta manent : молодіжний науковий вісник Інституту філології та журналістики : зб. наук. пр. / уклад. Л. Б. Лавринович. – Вип. 5. −Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. С. 34–35.
 11. Хвіщук О. В., Громик Ю. В., Яворський А. Ю. Відапелятивні прізвища жителів м. Нововолинська Волинської області на -енк-о, похідні від іменникових основ // Acta onomastica LIX, 2018. S. 90−105.
 12. Українська література. Завдання для контрольних і самостійних робіт (ІІ курс) [Текст]: методичні вказівки до виконання контрольних і самостійних робіт для здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія», галузі знань 12 Інформаційні технології, спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія денної форми навчання / уклад. О. В. Хвіщук. Луцьк : Технічний коледж Луцького НТУ, 2019. 72 с.

Найтрудніша професія – бути людиною.

«Виховання без навчання – це меч у руках божевільного…»

Дмитро Менделєєв

Куратор 21-КІ групи.

Проведено такі відкриті виховні заходи:

 1. «Слово наше рідне, слово українське!» (До Дня української писемності, культури та рідної мови);
 2. «Крути: 100 років легендарної битви» (До Дня пам’яті борців за волю України – Героїв Крут).

 

 

Педагогічне  кредо: «Ми творимо людину, продовжуючи себе у своїх вихованцях»

Науково-методична проблема: “Формування громадянської компетентності на навчальних заняттях із української мови та літератури”

Принципи в роботі:

 • повага до людини;
 • толерантність;
 • дисциплінованість;
 • порядок і порядність;
 • щирість  і  справедливість

На навчальних заняттях намагаюся…

 • Розвивати креативність і творчі здібності студентів.
 • Формувати ключові компетентності, зокрема громадянську.
 • Виховувати любов та повагу до рідного слова.