Завіша Валентина Володимирівна

методист,  викладач спецдисциплін,
викладач вищої категорії

Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися самому

З вересня 2015 року почала працювати в Технічному фаховому коледжі Луцького НТУ на посаді викладача спеціальних дисциплін, з грудня 2018 року на посаді методиста.

Автор 10 наукових статей, 25 публікацій, 33 методичних розробок, 4 електронних посібників та одного навчального посібника.

У міжатестаційний період нагороджена: 

 • Грамотою Технічного коледжу Луцького НТУ за невтомну працю, щоденну самовіддачу, значний внесок у розвиток коледжу та з нагоди Дня працівників освіти (розпорядження №331 від 25.09.2017 р.) ;
 • Грамотою Луцького НТУ за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти(наказ № 120-07-35 від 01.10.2019 р.).

Наукові інтереси: математичне моделювання, чисельне методи математичної фізики, фрактали.

e-mail: v.v.zavisha@gmail.com

 

 

 • 1982–1987  – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет кібернетики, спеціальність Прикладна математика
 • 1987-1991 – ОКБ ВО «ГАММА» м.Запоріжжя, інженер-математик ІІІ категорії, інженер-програміст ІІІ категорії.
 • 1991-2015 – Луцький національний технічний університет, інженер-програміст кафедри Технології машинобудування, асистент кафедри Прикладної математики, асистент кафедри Комп’ютерної інженерії.
 • 1998-2002 – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко, факультет кібернетики, аспірантура, спеціальність 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи.
 • 2015-2021 – Технічний фаховий коледж Луцького НТУ, викладач спеціальних дисциплін, інженер-електронник, методист (викладач за суміщенням)

Підвищення кваліфікації у міжатестаційний період:

 • ВНЗ Укооспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (свідоцтво 01597997\00007-17 від 23.02.2017 р., 108 год.);
 • Сумський державний університет, факультет підвищення кваліфікації викладачів, курс «Інноваційні інформаційні технології в освіті та навчально-виробничому процесі» (сертифікат від 15.03.2017 р., 8 год);
 • веб-конференція «Методична система стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах» (НАПН України, ІПТО, сертифікат від 21.10.2019 р., 4 год.).
 • ВІППО за категорією вчителів інформатики (свідоцтво про підвищення кваліфікації АС 02139699/03691-19 від 03.12.2019 р., 216 год.);
 • ВІППО за програмою навчально-методичного семінару «Організація та проведення моніторингових досліджень якості освіти в умовах інноваційного освітнього середовища» (сертифікат №217-20 від 29.01.2020р., 8 год.)
 • НПУ ім. М. П. Драгоманова за програмою Управління навчальним закладом, категорія: методисти, (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС02125295/040391-20 від 31.03.2020 р., 90 год.);
 • НМЦВФПО онлайн-навчання за програмою підвищення методистів, завідувачів методичного кабінету ЗФПО «Сучасні методологічні та дидактичні засади організації інноваційного освітнього середовища в умовах діджиталізації освітнього процесу», (сертифікат СС 38282994/2008-20 від 30.10.2020 р., 16 год.);
 • ВІППО на семінарі-тренінгу «Психологічне благополуччя всіх учасників інклюзивного навчання» (сертифікат № 5352-20 від 17.12.2020 р., 8 год.).

 

Навчально-методичні вказівки за час роботи в ТФК Луцького НТУ

 1. Методичні вказівки до виконання та захисту випускних кваліфікаційних робіт молодшого спеціаліста для студентів денної форми навчання спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» / Вовк П.Б., Герасимчук О.О., Завіша В.В., Багнюк Н.В. – Луцьк:  ТК Луцького НТУ, 2016. – 56 с.
 2. Системне програмне забезпечення [Текст] : конспект лекцій для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж». / уклад. В.В. Завіша. – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2017. – 64 с.
 3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни: «Технічне обслуговування ЕОМ» для студентів денної форми навчання спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» / В.В. Завіша В.В., П.Б. Вовк – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2017. – 44 с.
 4. «Алгоритми і методи обчислень. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія денної форми навчання» / уклад. В.В. Завіша. – Луцьк: ТК Луцького НТУ, 2020. – 44 с.

Навчальні посібники:

 1. Завіша В.В. ЕНП «Системне програмне забезпечення» (Довідка №18-20, Протокол № 9 від 22.05.2018 р.)
 2. Завіша В.В. ЕНП «Програмування на мові С++» (Довідка №19-46, Протокол № 10 від 19.06.2019 р.). Пройшов апробацію у ВСП «Волинський фаховий коледж НУХТ» (Довідка від 04.03.2021 р. № 76).
 3. Кірчук Р.В., Герасимчук О.О., Завіша В.В. Сучасні інформаційні технології: Навчальний посібник. Луцьк: Технічний коледж Луцького НТУ, 2020. – 110 с.

  Участь в конференціях, семінарах

   ІІ, IV, V, VI Міжвузівські науково-практичні семінари «Комп’ютерні технології: сучасні реалії та перспективи» (Луцьк, 2017 -2020 рр.)

  Міжнародна науково-практична конференції молодих вчених та студентів «Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами» (28-29.04.2017 р., Луцький НТУ),

  IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології управління бізнесом» (Київ, 2021 р.)

   

  Тренер команд здобувачів освіти, що брали участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування АСМ-ІСРС (2017 р, 2018 р., 2019 р.)

   

  Участь у підготовці та проведенні олімпіад з інформатики та програмуванню для студентів та учнів коледжу.

  За період своєї педагогічної діяльності  в коледжі викладала дисципліни:

  • Програмування,
  • Основи програмування,
  • Об’єктно-орієнтоване програмування,
  • Системне програмне забезпечення,
  • Захист інформації в комп’ютерних системах,
  • Технічне обслуговування ЕОМ,
  • Комп’ютерні системи,
  • Комп’ютерна логіка,
  • Периферійні пристрої,
  • Інформатика,
  • Інформаційні технології,
  • Інформаційні системи,
  • Паралельні та розподілені обчислення,
  • Алгоритми та методи обчислень,
  • Навчальна практика.

   Навчальні посібники

   Грамоти

    

    

    

   День відкритих дверей

   16 березня 2024 року,

   11-00 год.

    

   Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

   Гаряча лінія:

   You have Successfully Subscribed!